JWW Invest SA

JWW Invest SA
urządzenia mechaniczne
JWW
3,35 zł 2020-02-21
17:00:00
-0,26 zł
-7,20%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 36 850 000
Free float [%] 6,88
Liczba akcji 11 000 000
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 5,31
Cena do wart. księgowej 1,51
Notowania
Kurs odniesienia 3,61
Kurs otwarcia 3,61
Min 3,25
Max 3,61
Wolumen obrotu 3 157
Wartość obrotu 10 616,42
Roczny zakres zmian min 1,00
Roczny zakres zmian max 4,52
Średni kurs 10 dni 3,35
System notowań ciągłe