JWW Invest SA

JWW Invest SA
urządzenia mechaniczne
JWW
1,37 zł 2019-10-16
09:00:00
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 15 070 000
Free float [%] 6,88
Liczba akcji 11 000 000
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 2,12
Cena do wart. księgowej 0,66
Notowania
Kurs odniesienia 1,37
Kurs otwarcia 1,37
Min 1,37
Max 1,37
Wolumen obrotu 10
Wartość obrotu 13,70
Roczny zakres zmian min 0,95
Roczny zakres zmian max 1,80
Średni kurs 10 dni 1,37
System notowań ciągłe