Adiuvo Investments SA

Adiuvo Investments SA
sprzęt i materiały medyczne
ADV
6,36 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 74 948 440
Free float [%] 27,50
Liczba akcji 11 784 346
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 2,20
Notowania
Kurs odniesienia 6,36
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 4,83
Roczny zakres zmian max 11,85
Średni kurs 10 dni 6,36
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
InvestorMS 0,10