Mennica Polska SA

Mennica Polska SA
hutnictwo metali nieżelaznych
MNC
23,60 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 1 206 859 065
Free float [%] 19,47
Liczba akcji 51 138 096
Stopa dywidendy [%] 4,24
Cena do zysku 31,38
Cena do wart. księgowej 2,38
Notowania
Kurs odniesienia 23,60
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min
Roczny zakres zmian max
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
sWIG80TR 3,50
WIGdiv 1,00
WIG 0,20
WIG-Poland 0,20
sWIG80 3,50
InvestorMS 0,80