Mennica Polska SA

Mennica Polska SA
hutnictwo metali nieżelaznych
MNC
18,70 zł 2020-05-29
17:00:00
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 956 282 395
Free float [%] 19,47
Liczba akcji 51 138 096
Stopa dywidendy [%] 5,35
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 1,95
Notowania
Kurs odniesienia 18,70
Kurs otwarcia 18,70
Min 18,50
Max 18,70
Wolumen obrotu 2 711
Wartość obrotu 50 473,50
Roczny zakres zmian min 15,50
Roczny zakres zmian max 23,80
Średni kurs 10 dni 18,70
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
sWIG80TR 2,80
WIGdiv 0,90
WIG 0,20
WIG-Poland 0,20
sWIG80 2,80
InvestorMS 0,70