Aktualne wezwania i zaproszenia do sprzedaży

 

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Oferty jest nie 7 000 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLJWC0000019,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A wynosi 2,99 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. będą przyjmowane od 09 grudnia 2019 r. do 18 grudnia 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 27 grudnia 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

ACKERMAN S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Oferty jest nie 50 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLACKRM00010,

 • Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Zaproszenie mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji osobiście w siedzibie Spółki, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-16 lub korespondencyjnie
 • Cena za jedną akcję spółki ACKERMAN S.A wynosi 10,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  ACKERMAN S.A. będą przyjmowane od 03 grudnia 2019 r. do 13 grudnia 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 20 grudnia 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

IMS S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie 730 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLINTMS00019,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki IMS S.A wynosi 3,70  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  IMS S.A. będą przyjmowane od 03 grudnia 2019 r. do 16 grudnia 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 20 grudnia 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

CERAMIKA NOWA GALA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 10 039 890 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLCRMNG00029.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Cerrad sp. z o.o
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Cerrad sp. z o.o
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Pekao Investment Banking S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 0,75 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki CERAMIKA NOWA GALA S.A. będą przyjmowane od 18 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. (do godziny 15:00 czasu środkowoeuropejskiego)

Planowana data rozliczenia transakcji 24 stycznia 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

SANWIL HOLDING S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie 700 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLSANWL00012,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki SANWIL HOLDING S.A. wynosi 0,90  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  SANWIL HOLDING S.A. będą przyjmowane od 02 grudnia 2019 r. do 13 grudnia 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 20 grudnia 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

 

Orzeł Biały S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  4 513 377 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLORZBL00013

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 10,44 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Orzeł Biały S.A. będą przyjmowane od 12 listopada 2019 r. do 11 grudnia 2019r.

Planowana data rozliczenia transakcji  18 grudnia 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

BALTONA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  11 239 177 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLBALTN00014 oraz 17 400 akcji zwykłych imiennych serii A

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 6,95 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie

Zapisy na sprzedaż akcji spółki BALTONA S.A. będą przyjmowane od 06 listopada 2019 r. do 24 stycznia 2019r.

Planowana data rozliczenia transakcji  03 lutego 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.