Aktualne wezwania i zaproszenia do sprzedaży

 

Indykpol S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 1 157 894 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLINDKP00013,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Pekao Investment Banking S.A
 • Cena za jedną akcję spółki Indykpol S.A. wynosi 60,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Indykpol S.A. będą przyjmowane od 17 czerwca 2019 r. do 01 lipca 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 04 lipca 2019 roku.

 

Capital Park S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 556 595 akcji. zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLCPPRK00037.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest MIRELF VI B.V.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Townsend Holding B.V.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 5,74 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Capital Park S.A. będą przyjmowane od 17 czerwca 2019 r. do 01 lipca 2019 r. godz. 17:00

Planowana data rozliczenia transakcji 05 lipca 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty  jest 590 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLERGPL00014,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  mBank S.A. prowadzący działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku
 • Cena za jedną akcję spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A wynosi 15,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A będą przyjmowane od 12 czerwca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 27 czerwca 2019 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

PGS Software S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 1 157 894 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLSFTWR00015,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki PGS Software S.A wynosi 9,50  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PGS Software S.A będą przyjmowane od 04 czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 19 czerwca 2019 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

Odlewnie Polskie S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 1 010 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLODLPL00013,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Noble Securities Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki Odlewnie Polskie S.A. wynosi 3,50  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Odlewnie Polskie S.A. będą przyjmowane od 28 maja 2019 r. do 13 czerwca 2019 r. godź 16:00

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 19 czerwca 2019 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

  

Impexmetal SA Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 64 620 000 akcji dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLIMPXM00019

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest  Impexmetal Spółka Akcyjna Wzywający 1, SPV Boryszew 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wzywający 2 oraz Boryszew Spółka Akcyjna Wzywający 3.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający 1 i Wzywający 3
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 4,25 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Impexmetal SA będą przyjmowane

I termin :

Od 06 czerwca 2019 r. do 13 czerwca 2019 r. godzina 18:00

Planowana data rozliczenia transakcji zawartych w I terminie do 21 czerwca 2019 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów 08 lipca 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji zawartych w II terminie do 16 lipca 2019 r

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE N.V Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 1 781 238 akcji dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: NL0012235980 („Akcje”).

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Globalworth Holding B.V.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Globalworth Holding B.V.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 6,90 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE N.V będą przyjmowane od 21 maja 2019 r. do 19 czerwca 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 28 czerwca 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE N.V.

 

 

ABC DATA SA. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 46 534 172  akcji zwykłych na okaziciela spółki ABC DATA SA zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLABCDT00014.

Zamiarem Wzywających jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są:

MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna

Roseville Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania są Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie
 • Cena za jedną akcję spółki ABC DATA SA wynosi : 1,44  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ABC DATA SA będą przyjmowane od 15 lutego 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 25 czerwca 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Informacja o zmianie ceny akcji w wezwaniu

Informacja o przedłużeniu zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ABC DATA SA

Komunikat utworzenie konsorcjum w wezwaniu_04 04 2019

17.04.2019 Informacja o przedłużeniu zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ABC DATA SA - komunikat

ABC Data wezwanie 3 zmiana terminu 13 05 2019

ABC Data wezwanie 5 zmiana terminu 11 06 2019