Aktualne wezwania i zaproszenia do sprzedaży

Dyspozycję odpowiedzi na wezwanie lub zaproszenie do sprzedaży możesz teraz złożyć telefonicznie pod nr telefonu:
- 801 300 800, jeżeli posiadasz usługę eMaklera w mBanku
- 22 697 49 49, (pon - pt g. 8:00 - 18:00) jeżeli posiadasz rachunek bezpośrednio w Biurze maklerskim mBanku. Przygotuj numer rachunku inwestycyjnego oraz hasło do dyspozycji telefonicznych.

 

ERBUD S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Zaproszenia  jest nie więcej 412 500  akcji  na okaziciela wyemitowane przez ERBUD S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLERBUD00012,.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  mBank S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ERBUD S.A..  wynosi 40,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  ERBUD S.A. będą przyjmowane od 06 lipca 2020 r. 17 lipca 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 22 lipca 2020 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

KCI S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  25 541 889 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLPONAR00012.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest Gremi International S.a r.l.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Gremi International S.a r.l.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 0,58 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki KCI S.A. będą przyjmowane od 16 lipca 2020 r. do 17 sierpnia 2020r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 24 sierpnia 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

GEOTRANS S.A. Oferta Zakupu Akcji Spółki

Przedmiotem Oferty  jest nie więcej 54 800  akcji  na okaziciela wyemitowane przez GEOTRANS S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLGEOTR00010,.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A
 • Cena za jedną akcję spółki GEOTRANS S.A.  wynosi 35,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  GEOTRANS S.A. będą przyjmowane od 01 lipca 2020 r. 07 lipca 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 10 lipca 2020 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

Mostostal Zabrze S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  25 407 479 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLMSTZB00018

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są Pan Krzysztof Jędrzejewski, KMW Investment Sp. z o.o.,
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest KMW Investment Sp. z o.o.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 0,73 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Mostostal Zabrze S.A. będą przyjmowane od 13 lipca 2020 r. do 27 lipca 2020r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

  

Quercus TFI S.A.  Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej 2 057 330  akcji  na okaziciela wyemitowane przez Quercus TFI S.A.  i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLQRCUS00012.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A
 • Cena za jedną akcję spółki Quercus TFI S.A.  wynosi 9,50 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  Quercus TFI S.A.  będą przyjmowane od 18 czerwca 2020 r. do godziny 17:00  06 lipca 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 10 lipca 2020 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

Radpol S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  38 260 605  akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLRDPOL00010..

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest THC SICAV-RAIF S.A.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest THC SICAV-RAIF S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 2,00 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Radpol S.A. będą przyjmowane od 03 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020r.

Planowana data rozliczenia transakcji 16 lipca 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Przetwarzanie danych osobowych

Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji RADPOL S.A_