Aktualne wezwania i zaproszenia do sprzedaży

Dyspozycję odpowiedzi na wezwanie lub zaproszenie do sprzedaży możesz teraz złożyć telefonicznie pod nr telefonu:
- 801 300 800, jeżeli posiadasz usługę eMaklera w mBanku
- 22 697 49 49, (pon - pt g. 8:00 - 18:00) jeżeli posiadasz rachunek bezpośrednio w Biurze maklerskim mBanku. Przygotuj numer rachunku inwestycyjnego oraz hasło do dyspozycji telefonicznych.

 

e-Muzyka S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  1 484 848 zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLEMZKA00019.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Empik S.A.
  • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest  Empik S.A.
  • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.
  • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 3,91 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki e-Muzyka S.A. będą przyjmowane od 19 stycznia 2021 r. do 18 lutego 2021 r. Przewidywany termin rozliczenia transakcji 26 lutego 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

IMPEL S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  1 982 531 zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLIMPEL00011.

Uwzględniając akcje posiadane w dacie Wezwania przez Nabywających oraz przez pozostałe Strony Porozumienia, w wyniku Wezwania Strony Porozumienia zamierzają osiągnąć do 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Nutit a.s.
 • Podmiotami nabywającymi Akcje w ramach Wezwania są Nutit a.s. i Trade Bridge a.s.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 13,00 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki IMPEL S.A.  będą przyjmowane od 04 stycznia 2021 r. do 3 lutego 2021 r. Przewidywany termin rozliczenia transakcji 11 lutego 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

ELEKTRIM S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest 14.999.152 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela  zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLELTIM00013, które reprezentują 17,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 17,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem zapraszającym do składania ofert sprzedaży akcji Spółki oraz nabywającym akcje Spółki w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie jest spółka Karswell Limited
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ELEKTRIM S.A. wynosi 18,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  ELEKTRIM S.A. będą przyjmowane od 23 grudnia 2020 r. do  15  stycznia  2021 r. do godziny 17:00

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 19 stycznia 2021 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

ELEKTRIM S.A. składanie ofert sprzedaży tylko osobiście w wybranym PUM po wcześniejszym umówieniu wizyty. Lista PUM tutaj.

 

PEKABEX S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż

Przedmiotem Wezwania jest   6274 664 akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLPKBEX00072.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Tonsa S.A. – SICAF - RAIF
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest STE sp. z o.o.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 13,86 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PEKABEX S.A. będą przyjmowane od 15 stycznia 2021 r. do 28 stycznia 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 05 lutego 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

NETIA  S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  114 173 459 akcji

(a) 1.000  akcji zwykłych imiennych serii A

(b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1

(c) 114.171.459  akcji zwykłych na okaziciela zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLNETIA00014. Akcje na Okaziciela zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Cyfrowy Polsat S.A.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Cyfrowy Polsat S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 4,80 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NETIA  S.A. będą przyjmowane od 15 stycznia 2021 r. do 26 lutego 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 08 marca 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

SIMPLE S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  4 812 160 zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLSIMPL00011.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest TSS Europe B.V. (Besloten Vennootschap).
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest TSS Europe B.V. (Besloten Vennootschap).
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 13,01 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki SIMPLE S.A. będą przyjmowane od 05 stycznia 2021 r. do 22 lutego 2021 r. do godziny 12:00 CET.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 01 marca 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Komunikat o zmianie tekstu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji SIMPLE S.A.

 

KRUSZWICA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  8 223 636 zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLKRUSZ00016..

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest KONINKLIJKE BUNGE B.V.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest KONINKLIJKE BUNGE B.V.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 66,30 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki KRUSZWICA S.A. będą przyjmowane od 31 grudnia 2020 r. do 29 stycznia 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 08 lutego 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

PGO S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  30 157 629 zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLPGO0000014.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest TDJ EQUITY II Sp. z o.o.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest TDJ EQUITY II Sp. z o.o.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank Spółka Akcyjna prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Biuro maklerskie mBanku”
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,25 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PGO S.A. będą przyjmowane od 29 grudnia 2020 r. do 27 stycznia 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 02 lutego 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

POLNORD S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  6 905 644 akcji na okaziciela

i) 6.901.044 akcje  zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN PLPOLND00019 nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), które zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

(ii) 200 akcji serii T Spółki, które na dzień ogłoszenia Wezwania zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW (zdematerializowane), oznaczone kodem ISIN PLPOLND00266, ale nie zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;

(iii) 290  akcji serii A oraz 4.110 akcji serii B Spółki, które na dzień ogłoszenia Wezwania nie zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW (zdematerializowane) ani nie zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő RészvénytársaságPodmiotem
 • Nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 3,55 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki POLNORD S.A. będą przyjmowane od 21 grudnia 2020 r. do 20 stycznia 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 28 stycznia 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania

 

POLENERGIA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  21 976 504 zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLPLSEP00013.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są BIF IV Europe Holdings Limited , Mansa Investments sp. z o.o.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest BIF IV Europe Holdings Limited
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona jednostka organizacyjna Santander Bank Polska S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 47,00 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki POLENERGIA S.A. będą przyjmowane od 10 grudnia 2020 r. do 28 stycznia 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 05 lutego 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zmiana wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji POLENERGIA SA

 

PRAGMAGO S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 2.752.167 akcji spółki PragmaGO S.A.

a) 703.324 niezdematerializowanych akcji imiennych serii A („Akcje Imienne”).

(b) 2.048.843 („Akcje na Okaziciela”).Akcje na Okaziciela są zdematerializowane, zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”) i oznaczone kodem ISIN PLGFPRE00040. Akcje na Okaziciela są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i zostały oznaczone kodem „PRF”

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Polish Enterprise Funds SCA.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Polish Enterprise Funds SCA
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie
 • Akcje na Okaziciela zostaną nabyte po cenie 24,5 PLN
 • Akcje Imienne zostaną nabyte po cenie 18,1 PLN

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PRAGMAGO S.A. będą przyjmowane od 16 grudnia 2020 r. do 29 stycznia 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 03 lutego 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych