Aktualne wezwania i zaproszenia do sprzedaży

Dyspozycję odpowiedzi na wezwanie lub zaproszenie do sprzedaży możesz złożyć elektronicznie lub telefonicznie.

Jeśli posiadasz usługę eMaklera w mBanku wypełnij wniosek, który znajdziesz w eMaklerze -> Odpowiedź na wezwanie/Skup akcji lub zadzwoń pod numer 801 300 800.

Jeśli posiadasz rachunek bezpośrednio w Biurze maklerskim mBanku wypełnij wniosek, który znajdziesz w Serwisie informacyjnym-> Obsługa rachunku-> Wnioski-> Wezwania i zaproszenia do sprzedaży lub zadzwoń pod numer 22 697 49 49, (pon-pt  8:00 - 18:00). Przygotuj numer rachunku inwestycyjnego oraz hasło do dyspozycji telefonicznych.

Jeśli złożysz zapis elektronicznie pobierzemy prowizję jak dla zleceń na akcje składanych przez Internet.

 

KERNEL HOLDING S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest nie więcej niż 3 780 000  akcji stanowiących łącznie nie więcej niż 4,5 % kapitału zakładowego Spółki, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN LU0327357389

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  IPOPEMA Securities S.A.
 • Cena za jedną akcję wynosi nie mniej niż 50 zł i nie więcej niż 60 zł

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 21 stycznia  2022 r. do  27 stycznia  2022 r. do godziny 17:00

Przewidywana data publikacji Ceny Nabycia i liczby Akcji przeznaczonych do nabycia: nie później niż 31 stycznia 2022 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 03 lutego 2022 r.

Biuro maklerskie mBanku przyjmuje zapisy złożone osobiście lub telefonicznie

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest   tutaj

 

Swissmed Centrum Zdrowia S.A Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  

a) 1.217.446 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela zarejestrowane pod kodem ISIN PLSWMED00013 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

b) 862.750 zdematerializowanych akcji zwykłych imiennych, zarejestrowanych pod kodem ISIN PLSWMED00021 w KDPW, które nie są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest LUX MED sp. z o. o.
 • Podmiotem nabywającym akcje jest Wzywający.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 10,94 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 2 lutego 2022 r. do 7 marca 2022 r. do godziny 17:00

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 15 marca 2022 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

DEVELIA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  295 388 485 akcji zwykłych na okaziciela, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLLCCRP00017.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi sa Forseti IV S.a r.l., Invest Line E S.A,  BEKaP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Podmiotem nabywającym akcje jest Lentiya Investments sp. z o.o.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A. – Biuro Maklerskie mBanku
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 3,34 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 1 lutego 2022 r. do 15 lutego 2022 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 23 lutego 2022 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

INTERFERIE S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  14 564 200   akcji zwykłych na okaziciela, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLINTFR00023.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Podmiotem nabywającym akcje jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A. – Biuro Maklerskie mBanku
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 8,71 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 24 stycznia 2022 r. do 22 lutego 2022 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 28 lutego 2022 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Komunikat w sprawie zmiany terminów składania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji INTERFERIE SA

Oświadczenie klienta składającego zapis

 

 

I2 DEVELOPMENT SA  Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  370 70 3   akcji zwykłych na okaziciela, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLI2DVL00014.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są Andrzej Kowalski , Marcin Misztal , ACICO INVESTMENTS LIMITED , GALTOCO INVESTMENTS LIMITED
 • Podmiotami nabywającymi akcje są ACICO INVESTMENTS LIMITED , GALTOCO INVESTMENTS LIMITED
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 11,50 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 21 stycznia 2022 r. do 21 lutego 2022 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 01 marca 2022 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Oświadczenie klienta składającego zapis

 

 

GI GROUP POLAND SA  Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  16 328 099   akcji zwykłych na okaziciela, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLWRKSR00019.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest GI International societa a responsabilita limitata
 • Podmiotem nabywającym akcje jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A. – Biuro Maklerskie mBanku
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,45 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 11 stycznia 2022 r. do 09 lutego 2022 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 15 lutego 2022 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Oświadczenie klienta składającego zapis

  

ATREM S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania są 3 138 277 akcje zwykłe na okaziciela,  zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczone kodem ISIN  PLATREM00017.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest  Grupa Kapitałowa Immobile Spółka Akcyjna
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona jednostka organizacyjna Santander Bank Polska S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 2,30 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 3 stycznia 2022 r. do 01 lutego 2022 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 09 lutego 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Oświadczenie klienta składającego zapis