Aktualne wezwania i zaproszenia do sprzedaży

Dyspozycję odpowiedzi na wezwanie lub zaproszenie do sprzedaży możesz teraz złożyć telefonicznie pod nr telefonu:
- 801 300 800, jeżeli posiadasz usługę eMaklera w mBanku
- 22 697 49 49, (pon - pt g. 8:00 - 18:00) jeżeli posiadasz rachunek bezpośrednio w Biurze maklerskim mBanku. Przygotuj numer rachunku inwestycyjnego oraz hasło do dyspozycji telefonicznych.

ERG S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Zaproszenia  jest nie więcej 25 623 akcji  na okaziciela wyemitowane przez ERG S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLERGZB00014, uprawniających do wykonywania około 2,9249 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
 • Cena za jedną akcję spółki ERG S.A. wynosi 85,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  ERG S.A. będą przyjmowane od 28 września  2020 r. do 02 października 2020 r. ( do godziny 17:00 )

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 09 października 2020 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

TELESTRADA S.A. Oferta zakupu akcji

Przedmiotem Oferty  jest nie więcej 283 333 akcji  na okaziciela wyemitowane przez TELESTRADA S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLTLSTD00019, uprawniających do wykonywania około 9,99 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Millennium Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki TELESTRADA S.A. wynosi 18,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  TELESTRADA S.A. będą przyjmowane od 24 września  2020 r. do 30 września 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 05 października 2020 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

APLISENS S.A. Oferta zakupu akcji

Przedmiotem Oferty  jest nie więcej 249 000  akcji  na okaziciela wyemitowane przez APLISENS S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLAPLS000016, uprawniających do wykonywania około 2,1 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki APLISENS S.A. wynosi 11,90 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  APLISENS S.A. będą przyjmowane od 21 września  2020 r. do 02 października 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 08 października 2020 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

ENERGA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  82 754 032 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLENERG00022.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 8,35 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ENERGA S.A. będą przyjmowane od 09 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 30 listopada 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

Play Communications S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  254 625 876 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL LU1642887738.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest  ILIAD S.A.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest ILIAD PURPLE S.A.S.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 39,00 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Société Générale S.A. Oddział w Polsce.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Play Communications S.A będą przyjmowane od 19 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 25 listopada 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

Forte S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  8 030 418 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLFORTE00012.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest MaForm Holding Luxembourg S.A R.L
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 27,20 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Forte S.A. będą przyjmowane od 24 września 2020 r. do 07 października 2020r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 13 października 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

Globe Trade Centre S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  21 891 289 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLGTC0000037.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest GTC Holding ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 6,89 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Globe Trade Centre S.A..  będą przyjmowane od 25 września 2020 r. do 12 października 2020r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 20 października 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

Elemental Holding  S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  13 977 674 zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLELMTL00017.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są  EFF B.V, Terra Recycling sp. z o.o. , JJR Invest sp. z o.o., Tesla Recycling sp. z o.o., Maciej Rogaliński, Delpia Investments sp. z o.o.
 • Podmiotami nabywającymi Akcje w ramach Wezwania są  EFF B.V, Terra Recycling sp. z o.o.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 2,42 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Elemental Holding  S.A będą przyjmowane od 21 września 2020 r. do 21 października 2020r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 27 października 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

Work Service S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  10 029 311 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLWRKSR00019.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest  GI International societa a responsabilita limitata
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest  GI International societa a responsabilita limitata
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 0,62 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A. – Biuro Maklerskie mBanku.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Work Service S.A. będą przyjmowane od 14 września 2020 r. do 28 września 2020r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 02 października 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

Krynica Vitamin S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  1 729 545 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLKRVTM00010.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są  Zinat sp. z o.o. i Piotr Czachorowski
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest  Zinat sp. z o.o.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 5,70 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Krynica Vitamin S.A.  będą przyjmowane od 04 września 2020 r. do 05 października 2020r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 13 października 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj