Aktualne wezwania i zaproszenia do sprzedaży

Dyspozycję odpowiedzi na wezwanie lub zaproszenie do sprzedaży możesz złożyć elektronicznie lub telefonicznie.

Jeśli posiadasz usługę eMaklera w mBanku wypełnij wniosek, który znajdziesz w eMaklerze -> Odpowiedź na wezwanie/Skup akcji lub zadzwoń pod numer 801 300 800.

Jeśli posiadasz rachunek bezpośrednio w Biurze maklerskim mBanku wypełnij wniosek, który znajdziesz w Serwisie informacyjnym-> Obsługa rachunku-> Wnioski-> Wezwania i zaproszenia do sprzedaży lub zadzwoń pod numer 22 697 49 49, (pon-pt  8:00 - 18:00). Przygotuj numer rachunku inwestycyjnego oraz hasło do dyspozycji telefonicznych.

 

PROCAD S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  1 440 440 akcji  zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLPRCAD00018.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki..

 • Wzywającymi są Jarosław Jarzyński, Janusz Szczęśniak, Paweł Kowalski, Maciej Horeczy
 • Podmiotami nabywającymi Akcje w ramach Wezwania są Jarosław Jarzyński, Janusz Szczęśniak, Paweł Kowalski, Maciej Horeczy
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,80 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 4 listopada 2021 r. do 6 grudnia 2021 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji  13 grudnia 2021 roku

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

MEDIACAP S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  6 703 994 akcji  zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLEMLAB00018.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki..

 • Wzywającymi są Posella IF1 Limited, Posella Limited, Jacek Olechowski, Edyta Gurazdowska, Marcin Jeziorski, Artur Osuchowski, Ravenmedia Sp. z o.o.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania są Wzywający jako strony Porozumienia.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 3,25 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 03 listopada 2021 r. do 02 grudnia 2021 r.

Wezwanie zostanie przeprowadzone w dwóch fazach:

I faza:

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w I fazie:         3 listopada 2021 roku

Data zakończenia przyjmowania zapisów w I fazie:        18 listopada 2021 roku

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji w I fazie:   23 listopada 2021 roku

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji w I fazie: 25 listopada 2021 roku

II faza:

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w II fazie:        19 listopada 2021 roku

Data zakończenia przyjmowania zapisów w II fazie:       2 grudnia 2021 roku

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji w II fazie: 7 grudnia 2021 roku

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji w II fazie:             9 grudnia 2021 roku

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

RAFAMET S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 2 276 487 akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych, Wszystkie Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  oraz zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i oznaczone kodem ISIN PLRFMET00016.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
 • Podmiotem nabywającymi Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 17,21 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 12 listopada 2021 r. do 13 grudnia 2021 r. do godz. 17:00

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 21 grudnia 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

Plast-Box S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 9 108 409 akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych, Wszystkie Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  oraz zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i oznaczone kodem ISIN PLPSTBX0016.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są  Nargara Investments LTD, Paravita Holding Limited, Hillmount Trading Limited, GLOBALCOM Spółka z o.o., Grzegorz Pawlak
 • Podmiotami nabywającymi Akcje w ramach Wezwania są Nargara Investments LTD i GLOBALCOM Spółka z o.o.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 2,40 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 27 października 2021 r. do 26 listopada 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 03 grudnia 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Oświadczenie klienta składającego zapis

  

AUGA group, AB Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem niniejszego Wezwania są akcje zwykłe na okaziciela, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu i notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na koniec 2  dnia od daty ogłoszenia niniejszego Wezwania

 • Wzywającym jest  Baltic Champs Group, UAB
  • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający.
  • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A.
  • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 2,38 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 12 października 2021 r. do 26 listopada 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 02 grudnia 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Oświadczenie klienta składającego zapis

 

CYFROWY POLSAT S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 263.807.651 akcji

(a) 14.639.946 akcji imiennych uprzywilejowanych

(c) 249.167.705 akcji zwykłych na okaziciela zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLCFRPT00013

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są  Cyfrowy Polsat S.A. , Reddev Investments Limited , Zygmunt Solorz
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania są Cyfrowy Polsat S.A. i Reddev Investments Limited
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 35,00 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 18 października 2021 r. do 16 listopada 2021 r. do godz. 15:00

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 24 listopada 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Oświadczenie klienta składającego zapis

 

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 8.941.631 akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych, Wszystkie Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  oraz zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i oznaczone kodem ISIN PLZPCOT00018.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są  Tornellon Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , Kervan International AB
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Tornellon Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona jednostka organizacyjna Santander Bank Polska S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 3,63 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 11 października 2021 r. do 10 listopada 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 19 listopada 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Oświadczenie klienta składającego zapis