Aktualne wezwania i zaproszenia do sprzedaży

Dyspozycję odpowiedzi na wezwanie lub zaproszenie do sprzedaży możesz teraz złożyć telefonicznie pod nr telefonu:
- 801 300 800, jeżeli posiadasz usługę eMaklera w mBanku
- 22 697 49 49, (pon - pt g. 8:00 - 18:00) jeżeli posiadasz rachunek bezpośrednio w Biurze maklerskim mBanku. Przygotuj numer rachunku inwestycyjnego oraz hasło do dyspozycji telefonicznych.

 

MERCATOR MEDICAL S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Na podstawie niniejszego Zaproszenia, Spółka nabędzie łącznie nie więcej niż 623 800  Akcji Spółki oznaczonych kodem PLMRCTR00015, które na dzień ogłaszania Zaproszenia stanowią nie więcej niż 5,88 % kapitału zakładowego Spółki.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
 • Cena za jedną akcję wynosi 500,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 07 czerwca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. ( do godziny 17:00 )

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 04 sierpnia  2021 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

SOLAR S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Na podstawie niniejszego Zaproszenia, Spółka nabędzie łącznie nie więcej niż 593 700  Akcji Spółki oznaczonych kodem PLSLRCP00021, które na dzień ogłaszania Zaproszenia stanowią nie więcej niż 19,79 % kapitału zakładowego Spółki.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
 • Cena za jedną akcję wynosi 5,50 zł

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 26 lipca 2021 r. do 09 sierpnia 2021 r. ( do godziny 16:00 )

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 13 sierpnia  2021 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

CPD S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 8 705 110 akcji zwykłych na okaziciela serii AA oznaczone w KDPW kodem ISIN: PLCELPD00013

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest CPD Spółka Akcyjna.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest CPD Spółka Akcyjna.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Bank Pekao SA – Biuro Maklerskie  Pekao
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 19,71 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 15 lipca 2021 r. do 29 lipca 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 05 sierpnia 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

SWISSMED S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 

a) 2.715.774 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii B, zarejestrowanych pod kodem ISIN PLSWMED00013 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych , dopuszczonych i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

b) 13.400 zdematerializowanych akcji zwykłych imiennych Spółki serii A, zarejestrowanych pod kodem ISIN PLSWMED00021 w KDPW, które nie są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki..

 • Wzywającymi są LUX MED sp. z o. o. , Bruno Hangartner
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest LUX MED sp. z o. o.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 10,94 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki SWISSMED S.A. będą przyjmowane od 28 lipca 2021 r. do 10 września 2021  r. do godziny 17:00.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 20 września 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

MEDIACAP S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  6 703 994 akcji  zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLEMLAB00018.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki..

 • Wzywającymi są Posella IF1 Limited, Posella Limited, Jacek Olechowski, Edyta Gurazdowska, Marcin Jeziorski, Artur Osuchowski, Ravenmedia Sp. z o.o.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania są Wzywający jako strony Porozumienia.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 2,70 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MEDIACAP S.A.  będą przyjmowane od 26 lipca 2021 r. do 24 sierpnia 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 30 sierpnia 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

  

OEX S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania sa  akcje  zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczone kodem ISIN  PLTELL000023.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są 1) Spółka, tj. OEX S.A. 2) spółka pod firmą Neo Fund 1 sp. z o. o 3) spółka pod firmą Neo BPO S.à r.l. 4) spółka pod firmą Precordia Capital sp. z o.o. 5) spółka pod firmą Real Management S.A. 6) spółka pod firmą Silquern S.à r.l., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 7) Pan Rafał Stempniewicz, 8) Pan Robert Krasowski, 9) Pan Tomasz Kwiecień, 10) Pan Marek Sobczyński, 11) Pan Artur Kucner, 12) Pan Michał Dolata, 13) Pan Bartosz Terlecki, 14) Pan Konrad Rochalski,
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest OEX S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona jednostka organizacyjna Santander Bank Polska S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 21,50 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki OEX S.A  będą przyjmowane od 15 lipca 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 18 sierpnia 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

RADPOL S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  23 923 853 akcji  zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLRDPOL00010.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest THC SICAV-RAIF S.A.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest THC SICAV-RAIF S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona jednostka organizacyjna Santander Bank Polska S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 3,00 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki RADPOL S.A. będą przyjmowane od 28 czerwca 2021 r. do 27 lipca 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 02 sierpnia 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj