Aktualne wezwania i zaproszenia do sprzedaży

ATREM SA Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania są :

- akcje imienne serii A, mające postać materialną

- akcje na okaziciela serii A, B i C zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLATREM00017

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest  Grupa Kapitałowa Immobile Spółka Akcyjna
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Grupa Kapitałowa Immobile Spółka Akcyjna.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenach: 2,07 zł za jedną Akcję na Okaziciela , 3,95 zł za jedną Akcję Imienną

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ATREM SA będą przyjmowane od 15 marca  2019 r. do 10 kwietnia 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 18 kwietnia 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

AWBUD S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 2 802 602  akcji zwykłych na okaziciela spółki Awbud S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLINSTL00011.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Abadon Real Estate Spółka Akcyjna i Petrofox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Abadon Real Estate Spółka Akcyjna
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki Awbud S.A..  wynosi : 1,08  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Awbud S.A. będą przyjmowane od 21 stycznia  2019 r. do 20 lutego 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 28 lutego 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

ALCHEMIA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 29 245 000  akcji zwykłych na okaziciela spółki Alchemia S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLGRBRN00012.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są Roman Krzysztof Karkosik, Grażyna Wanda Karkosik, Boryszew Spółka Akcyjna, Impexmetal Spółka Akcyjna, EASTSIDE-BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  są stronami Porozumienia.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Impexmetal Spółka Akcyjna.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A
 • Cena za jedną akcję spółki Alchemia S.A. wynosi : 4,80 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Alchemia S.A. będą przyjmowane od 31 stycznia  2019 r. do 04 marca 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 12 marca 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Prime Car Management S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 11 908 840  akcji zwykłych na okaziciela spółki Prime Car Management S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPRMCM00048.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Hitachi Capital Polska sp. z o.o.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Hitachi Capital Polska sp. z o.o.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A
 • Cena za jedną akcję spółki Prime Car Management S.A.  wynosi : 18,05  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Prime Car Management S.A. będą przyjmowane od 18 stycznia  2019 r. do 22 lutego 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji przez KDPW 4 marca 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

PCM - Komunikat w sprawie zmiany ceny

 

ABC DATA SA. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 46 534 172  akcji zwykłych na okaziciela spółki ABC DATA SA zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLABCDT00014.

Zamiarem Wzywających jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są:

MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna

Roseville Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania są Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie
 • Cena za jedną akcję spółki ABC DATA SA wynosi : 1,30  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ABC DATA SA będą przyjmowane od 15 lutego 2019 r. do 21 marca 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 26 marca 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

 

GINO ROSSI S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 50 333 095  akcji zwykłych na okaziciela spółki GINO ROSSI S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLGNRSI00015.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest CCC Spółka Akcyjna
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
 • Cena za jedną akcję spółki GINO ROSSI S.A. wynosi : 0,55  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki GINO ROSSI S.A.. będą przyjmowane od 02 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 25 lutego 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

Prime Car Management S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 11 908 840  akcji zwykłych na okaziciela spółki Prime Car Management S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPRMCM00048.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest PKO Leasing Spółka Akcyjna
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest PKO Leasing Spółka Akcyjna
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
 • Cena za jedną akcję spółki Prime Car Management S.A.  wynosi : 11,38  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Prime Car Management S.A. będą przyjmowane od 03 stycznia  2019 r. do 25 lutego 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 05 marca 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.