Aktualne wezwania i zaproszenia do sprzedaży

 • Dyspozycję odpowiedzi na wezwanie lub zaproszenie do sprzedaży możesz złożyć elektronicznie lub telefonicznie.

Jeśli posiadasz usługę eMaklera w mBanku wypełnij wniosek, który znajdziesz w eMaklerze -> Odpowiedź na wezwanie/Skup akcji lub zadzwoń pod numer 801 300 800.

Jeśli posiadasz rachunek bezpośrednio w Biurze maklerskim mBanku wypełnij wniosek, który znajdziesz w Serwisie informacyjnym-> Obsługa rachunku-> Wnioski-> Wezwania i zaproszenia do sprzedaży lub zadzwoń pod numer 22 697 49 49, (pon-pt  8:00 - 18:00). Przygotuj numer rachunku inwestycyjnego oraz hasło do dyspozycji telefonicznych.

Jeśli złożysz zapis elektronicznie pobierzemy prowizję jak dla zleceń na akcje składanych przez Internet.

 

GOBARTO SA Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  3 772 499 akcji zwykłych na okaziciela, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLDUDA000016.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Cedrob S.A.
 • Podmiotem nabywającym akcje jest Wzywający.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest IPOPEMA Securities S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 7,25 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 1 lipca 2022 r. do 29 sierpnia 2022 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 6 września 2022 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Oświadczenie klienta składającego zapis

 

WIKANA SA Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Przedmiotem Zaproszenia  jest nie więcej niż 265 137 akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLELPO000016 które na dzień ogłaszania Zaproszenia stanowią nie więcej niż 1,34% kapitału zakładowego Spółki.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia  jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję  wynosi: 4,50  zł

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 01 lipca 2022 r. do 11 lipca 2022 r. do godziny 17:00

Przewidywany termin nabycia akcji : 15 lipca 2022 roku.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

Oświadczenie klienta składającego zapis

 

CNT  S.A Oferta zakupu akcji

Przedmiotem Oferty   jest 600 000 akcji  oznaczonych kodem ISIN PLERGPL00014. Akcje będące przedmiotem Oferty stanowią 8,11 % udziału w kapitale zakładowym Spółki.

• Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia  jest  Millennium Dom Maklerski S.A.

• Cena za jedną akcję  wynosi: 22,50 zł

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 4 lipca 2022 r. do 6 lipca 2022 r.

Przewidywany termin nabycia akcji : 11 lipca 2022 roku.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

Oświadczenie klienta składającego zapis

 

APLISENS SA Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Przedmiotem Zaproszenia  jest nie więcej niż 828 417 Spółki oznaczonych kodem ISIN PLAPLS000016.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia  jest  Noble Securities S.A.
 • Cena za jedną akcję  wynosi: 14,40  zł

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 24 czerwca 2022 r. do 08 lipca 2022 r.

Przewidywany termin nabycia akcji : 15 lipca 2022 roku.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

Oświadczenie klienta składającego zapis

 

M.W. TRADE SA Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  4 675 akcji zwykłych na okaziciela, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLMWTRD00013.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Beyondream Investments Limited
 • Podmiotem nabywającym akcje jest Wzywający.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Noble Securities S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 5,30 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 20 czerwca 2022 r. do 4 lipca 2022 r. godzina 16:00 czasu środkowoeuropejskiego

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 8 lipca 2022 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Oświadczenie klienta składającego zapis

 

ALUMETAL SA Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  15 582 689 akcji zwykłych na okaziciela, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLALMTL00023.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Hydro Aluminium AS
 • Podmiotem nabywającym akcje jest Wzywający.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Pekao IB oraz BM Pekao
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 68,40 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 13 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. godzina 17:00 czasu środkowoeuropejskiego

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 19 lipca 2022 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Oświadczenie klienta składającego zapis

 

INTELIWISE S.A Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Przedmiotem Zaproszenia  jest 6,858,915 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLITLWS00012. Akcje będące przedmiotem Zaproszenia stanowią 100 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 100 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia  jest  Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję  wynosi: 3,99  zł

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 30 maja 2022 r. do 6 lipca 2022 r. do godziny 17:00

Przewidywany termin nabycia akcji : 11 lipca 2022 roku.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

Decyzja Efecte Oyj o rozliczeniu transakcji nabycia akcji InteliWise S.A

Oświadczenie klienta składającego zapis

 

UNITED LABEL SA Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  275 000 akcji zwykłych na okaziciela, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLUNTDL00018.  Zamiarem Wzywającego jest wycofanie akcji Emitenta z obrotu na NewConnect. W tym celu po zakończeniu Wezwania lub w zależności od okoliczności podczas jego trwania Wzywający planuje doprowadzić do podjęcia na Walnym Zgromadzeniu uchwały o wycofaniu akcji Emitenta z obrotu na ww. rynku notowań, a następnie wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie stosownego zezwolenia.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest CI Games S.A.
 • Podmiotem nabywającym akcje jest CI Games S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 18,04 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 08 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 22 lipca 2022 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki UNITED LABEL

Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki UNITED LABEL SA

Oświadczenie klienta składającego zapis