Aktualne wezwania i zaproszenia do sprzedaży

Indykpol S.A. Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży

Przedmiotem Zaproszenia  jest nie więcej 80 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLINDKP00013,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Pekao Investment Banking S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Indykpol S.A. wynosi 59,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Indykpol S.A. będą przyjmowane od 19 sierpnia 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 28 sierpnia 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

ELEMENTAL HOLDING S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie więcej 25 569 909 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLELMTL00017,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  mBank S.A. prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku
 • Cena za jedną akcję spółki ELEMENTAL HOLDING S.A wynosi 1,15  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ELEMENTAL HOLDING S.A  będą przyjmowane od 19 sierpnia 2019 r. do 27 sierpnia 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 30 sierpnia 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 34 823 241 akcji. zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLZEPAK00012.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Argumenol Investment Company Limited
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Argumenol Investment Company Limited
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 7,47 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. będą przyjmowane od 20 sierpnia 2019 r. do 19 września 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 27 września 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

  

PFLEIDERER GROUP S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 23 519 515 akcji. zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLZPW0000017.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Volantis Bidco B.V
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Volantis Bidco B.V
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie „DM PKO BP”
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 26,6  zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PFLEIDERER GROUP S.A. będą przyjmowane od 01 sierpnia 2019 r. do 16 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Planowana data rozliczenia transakcji 21 sierpnia 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

HELIO S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 1 143 000 akcji dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLHELIO00014

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są  HELIO S.A Wzywający 1, Leszek Paweł Wąsowicz Wzywający 2
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający 1 i Wzywający 2
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („Podmiot Pośredniczący”, „Dom Maklerski BOŚ”)
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 10,54 zł za jedną Akcję

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 19 sierpnia 2019 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów w I terminie: 6 września 2019 r.

Przewidywany I termin zawarcia transakcji w

przypadku zapisów złożonych do 6 września 2019 r. 11 września 2019 r. włącznie

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 13 września 2019 r.

zawartych w I terminie

Zakończenie przyjmowania zapisów 20 września 2019 r.

Przewidywany II termin zawarcia transakcji 25 września 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji

zawartych w II terminie 27 września 2019 r.

 Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

HELIO SA (10/2019) Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Helio S.A.

 

Mostostal Warszawa SA Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  9 981 267 akcji dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLMSTWS00019

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest  Acciona Construcción S.A.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Acciona Construcción S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 4,50 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Mostostal Warszawa SA będą przyjmowane

I termin :

Od 23 lipca 2019 r. do 05 sierpnia 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji zawartych w I terminie do 12 sierpnia 2019 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów 21 sierpnia 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji zawartych w II terminie do 29 sierpnia 2019 r

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Informacja RODO 

Zawiadomienie o zmianie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Mostostal Warszawa SA

 

Primetech S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  335 474 akcji dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLKOPEX00018

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest  FAMUR S.A.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest FAMUR S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,45 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Primetech S.A. będą przyjmowane

I termin :

Od 05 lipca 2019 r. do 22 lipca 2019 r. godzina 18:00

Planowana data rozliczenia transakcji zawartych w I terminie do 26 lipca 2019 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów 12 września 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji zawartych w II terminie do 20 września 2019 r

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Informacja RODO

 

Informacja o przedłużeniu zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż

akcji PRIMETECH SA