Aktualne wezwania i zaproszenia do sprzedaży

Dyspozycję odpowiedzi na wezwanie lub zaproszenie do sprzedaży możesz teraz złożyć telefonicznie pod nr telefonu:
- 801 300 800, jeżeli posiadasz usługę eMaklera w mBanku
- 22 697 49 49, (pon - pt g. 8:00 - 18:00) jeżeli posiadasz rachunek bezpośrednio w Biurze maklerskim mBanku. Przygotuj numer rachunku inwestycyjnego oraz hasło do dyspozycji telefonicznych.

 

RAWLPLUG S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Zaproszenia  jest nie więcej 1 500 000  akcji  na okaziciela wyemitowane przez RAWLPLUG S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLKLNR000017, uprawniających do wykonywania około 4,606% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Trigon Dom Maklerski S.A..
 • Cena za jedną akcję spółki RAWLPLUG S.A. wynosi 7,50 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  RAWLPLUG S.A. będą przyjmowane od 10 lipca 2020 r. 21 lipca 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 24 lipca 2020 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

ERBUD S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Zaproszenia  jest nie więcej 412 500  akcji  na okaziciela wyemitowane przez ERBUD S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLERBUD00012,.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  mBank S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ERBUD S.A..  wynosi 40,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  ERBUD S.A. będą przyjmowane od 06 lipca 2020 r. 17 lipca 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 22 lipca 2020 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

KCI S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  25 541 889 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLPONAR00012.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest Gremi International S.a r.l.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Gremi International S.a r.l.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 0,59 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki KCI S.A. będą przyjmowane od 16 lipca 2020 r. do 17 sierpnia 2020r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 24 sierpnia 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

  

Mostostal Zabrze S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  25 407 479 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLMSTZB00018

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są Pan Krzysztof Jędrzejewski, KMW Investment Sp. z o.o.,
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest KMW Investment Sp. z o.o.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 0,73 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Mostostal Zabrze S.A. będą przyjmowane od 13 lipca 2020 r. do 27 lipca 2020r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj