Aktualne wezwania i zaproszenia do sprzedaży

MCI Capital S.A Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Oferty jest nie 1 818 181 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLMCIMG00012

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Noble Securities S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki MCI Capital S.A wynosi 11,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  MCI Capital S.A. będą przyjmowane od 22 stycznia  2020 r. do 05 lutego 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 14 lutego 2020 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

BSC Drukarnia Opakowań S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 3 842 136 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLBSCDO00017.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym są A&R Carton AB i Colorpack GmbH
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest A&R Carton AB
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona jednostka organizacyjna Santander Bank Polska S.A
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 40,38 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A będą przyjmowane od 12 lutego 2020 r. do 12 marca 2020 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 20 marca 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

WIKANA S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie 1 262 994 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLELPO000016,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki WIKANA S.A. wynosi 1,40  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  WIKANA S.A. będą przyjmowane od 14 stycznia 2020 r. do 24 stycznia 2020

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 30 stycznia 2020 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

  

ZUK Stąporków S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 2 290 739 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLSTPRK00019.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,33 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ZUK Stąporków S.A. będą przyjmowane od 13 stycznia 2020 r. do 03 lutego 2020 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 11 lutego 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

  

ORBIS S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 46 077 008 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLORBIS00014.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest ACCORINVEST GROUP S.A.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest ACCORINVEST GROUP S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 115.00 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ORBIS S.A. będą przyjmowane od 05 lutego 2020 r. do 05 marca 2020 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 11 marca 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

ORPHÉE S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 992 283 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: CH0197761098.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest PZ CORMAY S.A.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest PZ CORMAY S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,96 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ORPHÉE S.A. będą przyjmowane od 07 stycznia 2020 r. do 06 lutego 2020 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 14 lutego 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

ENERGA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 269 139 114 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLENERG00022 oraz 144 928 000 niezdematerializowanych akcji imiennych

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 7,00 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ENERGA S.A. będą przyjmowane od 31 stycznia 2020 r. do 09 kwietnia 2020 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 20 kwietnia 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

BALTONA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  11 239 177 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLBALTN00014 oraz 17 400 akcji zwykłych imiennych serii A

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 6,95 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie

Zapisy na sprzedaż akcji spółki BALTONA S.A. będą przyjmowane od 06 listopada 2019 r. do 24 stycznia 2019r.

Planowana data rozliczenia transakcji  03 lutego 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Informacja o nieziszczeniu się warunków oraz wydłużeniu zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PHZ BALTONA SA