Aktualne wezwania i zaproszenia do sprzedaży

Dyspozycję odpowiedzi na wezwanie lub zaproszenie do sprzedaży możesz teraz złożyć telefonicznie pod nr telefonu:
- 801 300 800, jeżeli posiadasz usługę eMaklera w mBanku
- 22 697 49 49, (pon - pt g. 8:00 - 18:00) jeżeli posiadasz rachunek bezpośrednio w Biurze maklerskim mBanku. Przygotuj numer rachunku inwestycyjnego oraz hasło do dyspozycji telefonicznych.

 

NETIA S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest 70 000 000  zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela  zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLNETIA00014, które reprezentują 20,86 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 20,86 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem zapraszającym do składania ofert sprzedaży akcji Spółki oraz nabywającym akcje Spółki w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie jest spółka Cyfrowy Polsat S.A..
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki NETIA S.A. wynosi 5,77 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  NETIA S.A. będą przyjmowane od 27 kwietnia 2021 r. do  14  maja  2021 r. do godziny 17:00

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 19 maja 2021 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

ELEKTRIM S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest 13 267 178  zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela  zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLELTIM00013, które reprezentują 15,84 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 15,84 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem zapraszającym do składania ofert sprzedaży akcji Spółki oraz nabywającym akcje Spółki w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie jest spółka WBN HOLDING LIMITED.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ELEKTRIM S.A. wynosi 18,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  ELEKTRIM S.A. będą przyjmowane od 27 kwietnia 2021 r. do  14  maja  2021 r. do godziny 17:00

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 19 maja 2021 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

Work Service S.A.  Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  32 329 628   akcji zwykłych na okaziciela, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLWRKSR00019.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest GI International societa a responsabilita limitata
 • Podmiotem nabywającym akcje jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A. – Biuro Maklerskie mBanku
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,45 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Work Service S.A.  będą przyjmowane od 02 kwietnia 2021 r. do 11 maja 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 17 maja 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.  Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  1 057 825   akcji zwykłych na okaziciela, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLROPCE00017.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są Pan Józef Siwiec , Pan Marian Darłak , Pan Leszek Piczak , Pan Robert Siwiec , Pan Zbigniew Czapka , Pan Robert Duszkiewicz , Pan Krzysztof Miąso, , Pan Roman Wenc ,  Interminex Handelsgesellschaft m.b.H.
 • Nabywającymi są wprost Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 26,73 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ROPCZYCE S.A.  będą przyjmowane od 22 marca 2021 r. do 18 maja 2021 r.

Przewidywany termin realizacji transakcji 21 maja 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj