Aktualne wezwania i zaproszenia do sprzedaży

Dyspozycję odpowiedzi na wezwanie lub zaproszenie do sprzedaży możesz teraz złożyć telefonicznie pod nr telefonu:
- 801 300 800, jeżeli posiadasz usługę eMaklera w mBanku
- 22 697 49 49, (pon - pt g. 8:00 - 18:00) jeżeli posiadasz rachunek bezpośrednio w Biurze maklerskim mBanku. Przygotuj numer rachunku inwestycyjnego oraz hasło do dyspozycji telefonicznych.

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Niniejsze Wezwanie jest ogłaszane na wszystkie akcje w kapitale zakładowym spółki BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A to jest na 4.166.267 akcji na które składają się:

a) 2.066.267 akcji zwykłych na okaziciela serii H, I i J zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLBIKPT00014 ( Akcje Notowane ).

b) 190.000 akcji imiennych serii A.

c) 1.910.000 akcji imiennych serii G.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest NREP NSF IV HOLDING 2 S.A R.L.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest NREP NSF IV HOLDING 2 S.A R.L.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona jednostka organizacyjna Santander Bank Polska S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 14,50 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki BIK  S.A. będą przyjmowane od 04 marca 2021 r. do 02 kwietnia 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 13 kwietnia 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

NOVAVIS GROUP S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  10088  akcji.

Na niniejsze Wezwanie mogą odpowiedzieć akcjonariusze posiadający niżej wymienione Akcje:

1) 3.820.500 akcji serii A2, zwykłych, na okaziciela, zdematerializowanych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLNFI0500012, uprawniających. Akcje serii A2 zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2) 3.820.500 akcji serii B2, zwykłych, na okaziciela, zdematerializowanych, oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLNFI0500145.

3) 27.374.285 akcji serii C2, zwykłych, na okaziciela, będących na dzień ogłoszenia wezwania w trakcie procedury dematerializacji przed KDPW, które zostaną zdematerializowane nie później niż do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów w ramach wezwania,

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest  Marshall Nordic Limited.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w wyniku niniejszego Wezwania jest Marshall Nordic Limited.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Q Securities Spółka Akcyjna
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,84 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NOVAVIS GROUP S.A. będą przyjmowane od 01 marca 2021 r. do 15 marca 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 22 marca 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

IMPERA CAPITAL ASI S.A.  Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  4 869 331  zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLNFI0700018.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest  January Ciszewski.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w wyniku niniejszego Wezwania jest January Ciszewski
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,92 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki IMPERA CAPITAL ASI S.A. będą przyjmowane od 24 lutego 2021 r. do 9 marca 2021 r. do godz. 16.00.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 16 marca 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

ZPUE S.A.  Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  622 542  zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLZPUE000012.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są  ZPUE S.A., Koronea sp. z o.o., Michał Wypychewicz
 • Głównym podmiotem nabywającym Akcje w wyniku niniejszego Wezwania jest ZPUE S.A.  Dodatkowo, część Akcji w Wezwaniu może zostać nabyta przez Koronea sp. z o.o., za zasadach określonych w punkcie 8 Wezwania
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 176,00 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ZPUE S.A.   będą przyjmowane od 17 lutego 2021 r. do 18 marca 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 26 marca 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

ARTERIA SA. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  681 084 zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLARTER00016.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są  Investcamp Sp. z o. o., Mayas Basic Concept Limited, Marcin Marzec, Sebastian Pielach, Ewa Czarzasta – Marzec, Anna Pielach
 • Podmiotami nabywającymi Akcje w ramach Wezwania są   Investcamp Sp. z o. o., Marcin Marzec, Ewa Czarzasta - Marzec
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 4,48 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ARTERIA SA. będą przyjmowane od 24 lutego 2021 r. do 10 marca 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 18 marca 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Komunikat w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Arteria SA oraz wezwanie następcze