Aktualne wezwania i zaproszenia do sprzedaży

Prime Car Management S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 11 908 840  akcji zwykłych na okaziciela spółki Prime Car Management S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPRMCM00048.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest PKO Leasing Spółka Akcyjna
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest PKO Leasing Spółka Akcyjna
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
 • Cena za jedną akcję spółki Prime Car Management S.A.  wynosi : 23,75  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Prime Car Management S.A. będą przyjmowane

I Faza

 Od 13 maja  2019 r. do 22 maja 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 27 maja 2019 r.

II Faza

Od 23 maja 2019 r. do 11 czerwca 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 14 czerwca 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Trans Polonia S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 1 000 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLTRNSP00013,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Trans Polonia S.A. wynosi 3,70  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Trans Polonia S.A. będą przyjmowane od 09 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 26 kwietnia 2019 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

IBSM S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 72 akcje zwykłe na okaziciela spółki IBSM S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPLPGR00010,.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Alec Yurievich Fesenko
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wheel Finance S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku BPS S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki IBSM S.A. wynosi : 15,00  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki IBSM S.A. będą przyjmowane od 11 kwietnia 2019 r. do 24 kwietnia 2019 r

Planowana data rozliczenia transakcji 02 maja 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

REINO CAPITAL S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 869.194 akcji zwykłych na okaziciela spółki REINO CAPITAL S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLWDM0000029.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym są
  1. Poligo Capital Sp. z o.o.

2. STUDIO 7S Sp. z o.o.

3. Radosław Świątkowski

4. Dorota Latkowska-Diniejko

5. Justyna Tinc.

6. Andrzej Kurasik.

7. Mariusz Bogacz

8. Robert Kołodziej

9. Dariusz Prończuk

10. Krzysztof Kowalczyk

11. Krzysztof Przybyszewski

 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Poligo Capital Sp. z o.o.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki REINO CAPITAL S.A. wynosi : 1,60 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki REINO CAPITAL S.A. będą przyjmowane od 18 kwietnia  2019 r. do 17 maja 2019 r

Planowana data rozliczenia transakcji 27 maja 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.XX">

 

Prime Car Management S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 11 908 840  akcji zwykłych na okaziciela spółki Prime Car Management S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPRMCM00048.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest PSC III, LP
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest PSC Bidco Limited
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Pekao Investment Banking S.A
 • Cena za jedną akcję spółki Prime Car Management S.A.  wynosi : 23,25  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Prime Car Management S.A. będą przyjmowane od 13 marca  2019 r. do 24 kwietnia 2019 r. do godziny 12:00

Planowana data rozliczenia transakcji 30 kwietnia 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Informacja o zmianie ceny akcji w wezwaniu

Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PRIME CAR MANAGEMENT SA

PCM_Wezwanie-komunikat o przedłuzeniu zapisow

PCM S.A. Wezwanie - komunikat 09.04.19

 

ATREM SA Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania są :

- akcje imienne serii A, mające postać materialną

- akcje na okaziciela serii A, B i C zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLATREM00017

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest  Grupa Kapitałowa Immobile Spółka Akcyjna
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Grupa Kapitałowa Immobile Spółka Akcyjna.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenach: 2,32 zł za jedną Akcję na Okaziciela , 3,95 zł za jedną Akcję Imienną

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ATREM SA będą przyjmowane od 15 marca  2019 r. do 29 kwietnia 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 09 maja 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Atrem zmiana terminu i ceny wezwania_09 04 19_do ogłoszenia

  

ABC DATA SA. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 46 534 172  akcji zwykłych na okaziciela spółki ABC DATA SA zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLABCDT00014.

Zamiarem Wzywających jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są:

MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna

Roseville Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania są Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie
 • Cena za jedną akcję spółki ABC DATA SA wynosi : 1,44  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ABC DATA SA będą przyjmowane od 15 lutego 2019 r. do 13 maja 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 21 maja 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Informacja o zmianie ceny akcji w wezwaniu

Informacja o przedłużeniu zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ABC DATA SA

Komunikat utworzenie konsorcjum w wezwaniu_04 04 2019

17.04.2019 Informacja o przedłużeniu zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ABC DATA SA - komunikat