Aktualne wezwania i zaproszenia do sprzedaży

 • Dyspozycję odpowiedzi na wezwanie lub zaproszenie do sprzedaży możesz złożyć elektronicznie lub telefonicznie.

Jeśli posiadasz usługę eMaklera w mBanku wypełnij wniosek, który znajdziesz w eMaklerze -> Odpowiedź na wezwanie/Skup akcji lub zadzwoń pod numer 801 300 800.

Jeśli posiadasz rachunek bezpośrednio w Biurze maklerskim mBanku wypełnij wniosek, który znajdziesz w Serwisie informacyjnym-> Obsługa rachunku-> Wnioski-> Wezwania i zaproszenia do sprzedaży lub zadzwoń pod numer 22 697 49 49, (pon-pt  8:00 - 18:00). Przygotuj numer rachunku inwestycyjnego oraz hasło do dyspozycji telefonicznych.

Jeśli złożysz zapis elektronicznie pobierzemy prowizję jak dla zleceń na akcje składanych przez Internet.

 

Master Pharm S.A Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Przedmiotem Zaproszenia  jest nie więcej niż 1 720 000 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLMSTPH00016. Akcje będące przedmiotem Zaproszenia stanowią 8,00 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 8,69 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia  jest  mBank S.A.
 • Cena za jedną akcję  wynosi: 6,10  zł

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 17 maja 2022 r. do 23 maja 2022 r.

Przewidywany termin nabycia akcji : 26 maja 2022 roku.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

Oświadczenie klienta składającego zapis

 

Cyfrowy Polsat S.A Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Przedmiotem Zaproszenia   jest nie więcej niż 35 000 000 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLCFRPT00013 . Akcje będące przedmiotem Zaproszenia stanowią 5,47 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 4,27% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia  jest  Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję  wynosi: 22,28  zł

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 17 maja 2022 r. do 20 maja 2022 r. do godziny 17:00

Przewidywana data przeniesienia własności Akcji: 25 maja 2022 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

Oświadczenie klienta składającego zapis

 

SOHO DEVELOPMENT SA Oferta skupu akcji własnych Emitenta

Przedmiotem Oferty   jest nie więcej niż 5 990 214 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLNFI0400015 . Akcje będące przedmiotem Oferty stanowią około 22 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia  jest  Santander Biuro Maklerskie
 • Cena za jedną akcję  wynosi: 3,27  zł

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 17 maja 2022 r. do 24 maja 2022 r.

Przewidywany termin nabycia akcji : 27 maja 2022 roku.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

Oświadczenie klienta składającego zapis

 

ATLAS ESTATES LIMITED Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Niniejsze Wezwanie dotyczy zdematerializowanych akcji zwykłych w kapitale zakładowym spółki Atlas Estates Limited której akcje są notowane i są przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, są zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: GB00B0WDBP88, które zostały nabyte na rynku regulowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i będą zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na koniec 2 (drugiego) dnia kalendarzowego po dniu ogłoszenia Wezwania tj. na koniec 22 kwietnia 2022 r.

Zamiarem Wzywających jest  wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

 • Wzywającymi są  Fragiolig Holdings Ltd. , Atlas International Holding LimitedPodmiotem nabywającym akcje jest Fragiolig Holdings Ltd.
 • Podmiotem nabywającym akcje jest Fragiolig Holdings Ltd.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 2,30 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 11 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. godz. 17:00 czasu warszawskiego

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 21 czerwca 2022 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Oświadczenie klienta składającego zapis

 

ONDE S.A Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Przedmiotem Zaproszenia   jest nie więcej niż 517 241 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLONDE000018. Akcje będące przedmiotem Zaproszenia stanowią 0,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia  jest  Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję  wynosi: 58,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 11 maja 2022 r. do 24 maja 2022 r.

Przewidywany termin nabycia akcji : 26 maja 2022 roku.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

Oświadczenie klienta składającego zapis

 

KINO POLSKA SA Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  168 841 akcji zwykłych na okaziciela, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLKNOPL00014.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Canal+ Luxembourg S.a r.l.
 • Podmiotem nabywającym akcje jest SPI BV, tj. SPI International B.V.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 15,05 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 10 maja 2022 r. do 24 maja 2022 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 1 czerwca 2022 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Oświadczenie klienta składającego zapis

Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania oraz ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki “Kino Polska TV” Spółka Akcyjna

 

KRYNICKI RECYKLING SA Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  17 365 800 akcji zwykłych na okaziciela, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLKRNRC00012.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest  SCR-Sibelco N.V.
 • Podmiotem nabywającym akcje jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 23,00 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 12 kwietnia 2022 r. do 25 maja 2022 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 31 maja 2022 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Komunikat w sprawie zmiany wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Krynicki Recykling S.A.

Oświadczenie klienta składającego zapis