Aktualne wezwania i zaproszenia do sprzedaży

 

ES-SYSTEM S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  42 863 637 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLESSYS00030.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest Glamox AS
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 3,50 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ES-SYSTEM S.A. będą przyjmowane od 04 listopada 2019 r. do 04 grudnia 2019 godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego r.

Planowana data rozliczenia transakcji  10 grudnia 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

ARCUS S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  2 520 000 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLARCUS00040.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest MMR Invest S.A
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 2,34 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ARCUS S.A. będą przyjmowane od 17 października 2019 r. do 15 listopada 2019r.

Planowana data rozliczenia transakcji  21 listopada 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

STOPKLATKA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  250 476 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLSTPKL00012.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest „Kino Polska TV” S.A.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 6,20 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki STOPKLATKA S.A. będą przyjmowane od 31 października 2019 r. do 29 listopada 2019 godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego r.

Planowana data rozliczenia transakcji  05 grudnia 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

CAPITAL PARK S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  36 833 560 akcji dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLCPPRK00037.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest Townsend Holding B.V.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Townsend Holding B.V.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 5,84 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki CAPITAL PARK S.A. będą przyjmowane od 28 października 2019 r. do 02 grudnia 2019 godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego r.

Planowana data rozliczenia transakcji  06 grudnia 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

ELEMENTAL HOLDING S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie więcej 20 238 824 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLELMTL00017,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  mBank S.A. prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku
 • Cena za jedną akcję spółki ELEMENTAL HOLDING S.A wynosi 1,50  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ELEMENTAL HOLDING S.A  będą przyjmowane od 09 paźdizernika 2019 r. do 16 października 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 21 października 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

Ergis S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  20 083 783 akcji dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLEUFLM00017

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są   Finergis Investments Limited oraz Marek Górski
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Finergis Investments Limited
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 3,00  zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Ergis S.A. będą przyjmowane od 21 października 2019 r. do 19 listopada 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji  22 listopada 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

  

Stelmet S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  29 084 435 akcji dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLSTLMT00010

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest  Stanisław Bieńkowski
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 7,74  zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Stelmet S.A. będą przyjmowane od 02 października 2019 r. do 31 października 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji  07 listopada 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

CERAMIKA NOWA GALA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 46 893 621 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLCRMNG00029.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Cerrad sp. z o.o
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Cerrad sp. z o.o
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Pekao Investment Banking S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 0,75 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki CERAMIKA NOWA GALA S.A. będą przyjmowane od 24 września 2019 r. do 23 października 2019 r. (do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego)

Planowana data rozliczenia transakcji 30 paździarnika 2019 r.

Informacja RODO

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj