Aktualne wezwania i zaproszenia do sprzedaży

Dyspozycję odpowiedzi na wezwanie lub zaproszenie do sprzedaży możesz teraz złożyć telefonicznie pod nr telefonu:
- 801 300 800, jeżeli posiadasz usługę eMaklera w mBanku
- 22 697 49 49, (pon - pt g. 8:00 - 18:00) jeżeli posiadasz rachunek bezpośrednio w Biurze maklerskim mBanku. Przygotuj numer rachunku inwestycyjnego oraz hasło do dyspozycji telefonicznych.

 

PTWP S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Zaproszenia  jest nie więcej 293 567  akcji  na okaziciela wyemitowanych przez PTWP S.A. i będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLPTWP000015,  stanowiących do 20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki PTWP S.A. wynosi 11,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  PTWP S.A. będą przyjmowane od 17 listopada 2020 r. do  30 listopada 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 03 grudnia 2020 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

POLENERGIA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  21 976 504 zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLPLSEP00013.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są BIF IV Europe Holdings Limited , Mansa Investments sp. z o.o.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest BIF IV Europe Holdings Limited
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona jednostka organizacyjna Santander Bank Polska S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 47,00 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki POLENERGIA S.A. będą przyjmowane od 10 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 19 stycznia 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

PRAGMAGO S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 2.752.167 akcji spółki PragmaGO S.A.

a) 703.324 niezdematerializowanych akcji imiennych serii A („Akcje Imienne”).

(b) 2.048.843 („Akcje na Okaziciela”).Akcje na Okaziciela są zdematerializowane, zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”) i oznaczone kodem ISIN PLGFPRE00040. Akcje na Okaziciela są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i zostały oznaczone kodem „PRF”

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Polish Enterprise Funds SCA.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Polish Enterprise Funds SCA
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie
 • Akcje na Okaziciela zostaną nabyte po cenie 24,5 PLN
 • Akcje Imienne zostaną nabyte po cenie 18,1 PLN

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PRAGMAGO S.A. będą przyjmowane od 16 grudnia 2020 r. do 29 stycznia 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 03 lutego 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj