Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2019-08-22 17:53:00 ELEMENTAL ELEMENTAL HOLDING SA (38/2019) Zawarcie umowy ramowej na dostawy złomu zużytych płytek elektronicznych PAP - Emitent
2019-08-22 17:43:00 MONNARI MONNARI TRADE SA (106/2019) Skup akcji własnych. PAP - Emitent
2019-08-22 17:14:00 KONSSTALI KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr PAP - Emitent
2019-08-22 16:51:00 CIECH CIECH SA (35/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% PAP - Emitent
2019-08-22 16:47:00 CIECH CIECH SA (34/2019) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 22 sierpnia 2019 r. PAP - Emitent
2019-08-22 16:30:00 SARE SARE SA (43/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. wraz z projektami uchwał. PAP - Emitent
2019-08-22 16:13:00 KCI KCI SA (26/2019) Transakcje na obligacjach dokonane przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze PAP - Emitent
2019-08-22 16:07:00 HELIO HELIO SA (14/2019) Nieoczekiwany charakter danych finansowych w IV kwartale 2018/2019 PAP - Emitent
2019-08-22 15:57:00 RADPOL RADPOL SA (25/2019) Otrzymanie od banku promesy finansowania PAP - Emitent
2019-08-22 15:51:00 PROVIDENT INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC (39/2019) Holding(s) in Company PAP - Emitent
2019-08-22 15:48:00 MERCOR MERCOR SA (20/2019) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAP - Emitent
2019-08-22 15:46:00 MERCOR MERCOR SA (19/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. na dzień 26 września 2019 roku PAP - Emitent
2019-08-22 14:58:00 ABCDATA VICIS NEW INVESTMENTS SA (66/2019) Nabycie certyfikatów inwestycyjnych MCI.CreditVentures 2.0 FIZ PAP - Emitent
2019-08-22 14:56:00 BIOMEDLUB BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (24/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta PAP - Emitent
2019-08-22 14:44:00 ABCDATA VICIS NEW INVESTMENTS SA (65/2019) Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na PAP - Emitent
2019-08-22 14:44:00 ARCUS ARCUS SA (13/2019) Umowa znacząca PAP - Emitent
2019-08-22 14:15:00 ABCDATA VICIS NEW INVESTMENTS SA (64/2019) Zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki PAP - Emitent
2019-08-22 13:51:00 UNIMA UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SA (20/2019) Aneks do znaczącej umowy PAP - Emitent
2019-08-22 13:40:00 INTERFERI INTERFERIE SA (25/2019) Zawarcie aneksu do umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego PAP - Emitent
2019-08-22 13:38:00 CIGAMES CI GAMES SA (30/2019) Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW PAP - Emitent