Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2020-07-15 16:36:00 TAURONPE TAURON POLSKA ENERGIA SA (29/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. na VI wspólną kadencję PAP - Emitent
2020-07-15 16:36:00 VENTUREIN VENTURE INC SA (16/2020) Inwestycja w Spółkę Portfelową Infermedica i sprzedaż części posiadanego pakietu PAP - Emitent
2020-07-15 16:35:00 NETIA NETIA SA (23/2020) Wniesienie pozwu o ustalenie nieistnienia, PAP - Emitent
2020-07-15 16:20:00 MOJ MOJ SA (15/2020) Uzupełnienie składu Komitetu Audytu. PAP - Emitent
2020-07-15 16:15:00 PKPCARGO PKP CARGO SA (20/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. PAP - Emitent
2020-07-15 16:07:00 MABION MABION SA (30/2020) Zawarcie umowy pożyczki z Glatton Sp. z o.o. PAP - Emitent
2020-07-15 15:50:00 MOJ MOJ SA (14/2020) Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej obecnej piątej kadencji Spółki MOJ S.A. PAP - Emitent
2020-07-15 15:49:00 MILLENNIUM BANK MILLENNIUM SA (21/2020) Udzielenie informacji akcjonariuszowi Banku Millennium poza Walnym Zgromadzeniem. PAP - Emitent
2020-07-15 15:47:00 MILLENNIUM BANK MILLENNIUM SA (21/2020) Udzielenie informacji akcjonariuszowi Banku Millennium poza Walnym Zgromadzeniem. PAP - Emitent
2020-07-15 15:24:00 MOJ MOJ SA (13/2020) Uchwały podjęte przez ZWZ MOJ S.A. na posiedzeniu w dniu 15.07.2020 r. PAP - Emitent
2020-07-15 15:23:00 ULMA ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (15/2020) WSTĘPNE SZACUNKI WYBRANYCH PAP - Emitent
2020-07-15 15:15:00 AILLERON AILLERON SA (12/2020) Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze PAP - Emitent
2020-07-15 15:09:00 ERGIS ERGIS SA (16/2020) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w PAP - Emitent
2020-07-15 15:06:00 NOVATURAS NOVATURAS AB (30/2020) Preliminary financial results for 6 months of 2020 PAP - Emitent
2020-07-15 15:04:00 OTLOG OT LOGISTICS SA (62/2020) Zawarcie umów zbycia wszystkich PAP - Emitent
2020-07-15 15:00:00 EUROHOLD EUROHOLD BULGARIA AD (21/2020) Notification pursuant to Article 19, PAP - Emitent
2020-07-15 14:53:00 KETY GRUPA KĘTY SA (23/2020) Wniosek Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie PAP - Emitent
2020-07-15 14:53:00 PRAGMAINK PRAGMA INKASO SA (23/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAP - Emitent
2020-07-15 14:25:00 KRUK KRUK SA (18/2020) Podsumowanie kosztów VI Programu Emisji Obligacji Publicznych PAP - Emitent
2020-07-15 14:15:00 FASING FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (29/2020) Umowa ze spółką Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A. PAP - Emitent