Bezpieczne logowanie

Jak się upewnić, że bezpiecznie logujesz się do BM mBanku?

Aby przejść do strony logowania do rachunku nie używaj wyszukiwarek internetowych ponieważ znalezione odpowiedzi mogą odsyłać do nieprawidłowych lub fałszywych stron.

Aby zalogować się do rachunku, przejdź na stronę BM mBanku www.mdm.pl i skorzystaj z menu Zaloguj się

Upewnij się, że znalazłeś się na właściwej stronie:
- sprawdź, czy w polu adresu strony w przeglądarce wyświetla się: https://minwestor.mbank.pl/
- upewnij się, że adres zaczyna się od https://
- upewnij się, że w przeglądarce wyłączona jest funkcja zapamiętywania haseł internetowych. Nie powierzaj również swoich danych logowania żadnym aplikacjom do zarządzania hasłami
- sprawdź, czy w oknie przeglądarki przed adresem strony pojawił się znak kłódki – to oznacza, że połączenie jest szyfrowane, czyli wszystkie dane wymieniane między Twoją przeglądarką, a serwerami BM mBanku są zaszyfrowane. Sprawdź, co to oznacza
- sprawdź prawidłowość certyfikatu bezpieczeństwa - certyfikat powinien być wystawiony dla mBanku S.A.

O czym jeszcze pamiętać, gdy logujesz się do Serwisu Transakcyjnego?

- nigdy nie udostępniaj osobom trzecim identyfikatora ani hasła dostępu. Identyfikator jest poufnym numerem nadawanym przez BM mBanku.
- nie loguj się do serwisu BM mBanku na ogólnie dostępnych komputerach, np. w kawiarenkach internetowych.
- stosuj bezpieczne hasła, staraj się nie używać prostych do odgadnięcia haseł jak np. imię i data urodzenia.
- nie zapisuj nigdzie haseł i pamiętaj o ich regularnej zmianie.
- po zalogowaniu do konta nie odchodź od komputera. Po zakończeniu pracy pamiętaj, aby się wylogować i zamknij przeglądarkę.
- jeśli przy logowaniu pojawią się dodatkowe pola do podania haseł jednorazowych (nie dotyczy pierwszego logowania) lub zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości – nie podejmuj kolejnych prób, natychmiast skontaktuj się z BM mBanku.