Key facts on

Remak SA

Remak SA
budownictwo przemysłowe
RMK
10.80 zł 2020-08-13
14:18:33
-0.40 zł
-3.57%
Street ul. Chłodna 51
Postal code 00-867
City Warszawa
Telephone +48 77 4487210
Fax +48 77 4559850
E-mail remak@remak.com.pl
site www.remak.com.pl
Profile Spółka świadczy usługi remontowe, modernizacyjne kotłów parowych i wodnych oraz montaż urządzeń energetycznych, instalacji odsiarczania spalin, elektrofiltrów, instalacji przemysłowych, rurociągów. Wykonuje również specjalistyczne prace spawalnicze, radiograficzne, opracowuje technologie prac remontowych.