Key facts on

Quercus TFI SA

Quercus TFI SA
zarządzanie aktywami
QRS
4.64 zł 2021-03-05
09:57:27
-0.01 zł
-0.22%
Street ul. Nowy Świat 6/12
Postal code 00-400
City Warszawa
Telephone +48 22 2053000
Fax +48 22 2053001
E-mail biuro@quercustfi.pl
site www.quercustfi.pl
Profile Niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Koncentruje się na tworzeniu unikalnych produktów adresowanych głównie do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów, korzystających z usług private banking. Strategie funduszy zarządzanych przez spółkę podążają w dwóch kierunkach: produktów typu absolute return, których celem jest osiąganie stabilnych stóp zwrotu w ujęciu nominalnym oraz produktów typu aggressive growth, których celem jest maksymalizacja stóp zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.