Management of

GetBack SA w restrukturyzacji

GetBack SA w restrukturyzacji
wierzytelności
GBK
3.76 zł
0.00 zł
0.00%
application/pdf suspended
Name Function
Dąbrowski Przemysław Prezes Zarządu
Nawłoka Magdalena Członek Zarządu
Pietkiewicz Paulina Członek Zarządu
Tokarek Marcin Członek Zarządu
Świrski, Jerzy Zygmunt Przewodniczący RN
Schmidt Przemysław Wiceprzewodniczący RN
Barczyński Radosław Członek RN
Burnos Krzysztof Członek RN
Dubiński Jarosław Członek RN
Jepsen, Rune Mou Członek RN
Łukawski Wojciech Członek RN