Management of

OPTeam SA

OPTeam SA
oprogramowanie
OPM
25.00 zł 2020-08-13
14:24:18
0.20 zł
0.81%
Name Function
Ostrowski Tomasz Prezes Zarządu
Błahut Jacek Wiceprezes Zarządu
Gnojnicki Rafał Wiceprezes Zarządu
Bober Janusz Przewodniczący RN
Pelczar Andrzej Wiceprzewodniczący RN
Zaniewicz, Wiesław Roman Sekretarz RN
Irzeński Wacław Członek RN
Kołodziejczyk Piotr Członek RN
Lewandowski Marcin Członek RN
Woźniak Ryszard Członek RN