News concerning

Asseco Poland SA

Asseco Poland SA
systemy informatyczne
ACP
66.30 zł 2020-08-14
17:00:00
-1.70 zł
-2.50%
application/pdf accumulate
Time Title
2020-07-31 21:38:00 ASSECO POLAND SA (20/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej
2020-07-15 09:28:00 DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Asseco Poland do 72,1 zł
2020-07-14 18:52:00 ASSECO POLAND SA (14/2020) Korekta numeru raportu bieżącego 14/2020 z dnia 14 lipca 2020
2020-07-14 17:31:00 ASSECO POLAND SA (14/2020) Zatwierdzenie tekstu ujednoliconego Statutu
2020-07-01 11:00:00 ASSECO POLAND SA (18/2020) Rejestracja zmiany Statutu Asseco Poland
2020-05-29 11:42:00 Grupa Asseco ma wysoki backlog mimo pandemii, z optymizmem patrzy na dalszą część roku
2020-05-28 17:52:00 Zysk netto Asseco Poland w I kw. wyniósł 81,7 mln zł i był zbieżny z szacunkami (opis)
2020-05-28 17:26:00 Portfel zamówień Asseco Poland na '20 ma wartość 8,588 mld zł, wzrost o 20 proc. rdr
2020-05-28 17:23:00 Zysk netto Asseco Poland w I kw. wyniósł 81,7 mln zł i był zbieżny z szacunkami
2020-05-28 17:11:00 ASSECO POLAND SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
2020-05-27 14:25:00 ASSECO POLAND SA (17/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. - Znaczący akcjonariusze
2020-05-27 13:39:00 ASSECO POLAND SA (16/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
2020-05-27 13:01:00 ASSECO POLAND SA (15/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 27 maja 2020 r.
2020-05-27 10:51:00 Asseco Poland wypłaci 3,01 zł dywidendy na akcję
2020-05-27 10:42:00 ASSECO POLAND SA (14/2020) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
2020-05-26 20:10:00 ASSECO POLAND SA (13/2020) Zmiana projektu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
2020-05-12 10:46:00 ASSECO POLAND SA (12/2020) II Zawiadomienie Akcjonariuszy o zmiarze połączenia
2020-05-08 17:52:00 Grupa Asseco Poland szacuje zysk netto j.d. w I kw. '20 na 81,9 mln zł; powyżej oczekiwań (opis)
2020-05-08 17:47:00 Grupa Asseco Poland szacuje zysk netto j.d. w I kw. '20 na 81,9 mln zł
2020-05-08 17:40:00 ASSECO POLAND SA (11/2020) Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto za 1Q2020