News concerning

PC Guard SA

PC Guard SA
oprogramowanie
PCG
1.17 zł
0.00 zł
0.00%
Time Title
2017-10-04 10:11:00 KNF zażądała zawieszenia obrotu akcjami sześciu spółek
2017-08-21 16:18:00 PC GUARD SA (17/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2017-07-10 17:52:00 PC GUARD SA (16/2017) REZYGNACJA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI "PC GUARD" SPÓŁKA AKCYJNA
2017-07-04 14:28:00 PC GUARD SA (15/2017) "PC GUARD" S.A. (15/2017) -
2017-06-22 11:43:00 PC GUARD SA (14/2017) PC GUARD SA (14/2017) PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD
2017-06-21 22:09:00 PC GUARD SA (13/2017) Doręczenie Emitentowi postanowienia Sądu
2017-06-13 20:49:00 PC GUARD SA (12/2017) PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD GPW UCHWAŁY O
2017-06-12 17:30:00 GPW zawiesza obrót akcjami PC Guard od 20 do 30 czerwca
2017-06-09 11:04:00 PC GUARD SA (11/2017) Przesunięcie terminu ogłoszenia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2017-06-09 11:02:00 PC GUARD SA (10/2017) Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji
2017-06-07 11:17:00 PC GUARD SA (9/2017) REJESTRACJA ZMIAN W STATUCIE EMITENTA - SCALENIE AKCJI ORAZ KAPITAŁ DOCELOWY
2017-05-30 13:08:00 PC GUARD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr
2017-05-16 16:26:00 KNF nałożyła kary pieniężne na spółki PC Guard, DAMF Invest i FON
2017-05-15 20:19:00 PC GUARD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS
2017-05-15 20:15:00 PC GUARD SA Raport okresowy roczny za 2016 R
2017-05-15 20:09:00 PC GUARD SA (8/2017) Korekta Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok 2016
2017-05-11 20:37:00 PC GUARD SA (7/2017) Zmiana terminu dokonania korekt raportu
2017-05-08 19:44:00 PC GUARD SA (6/2017) Korekta RB 5/2017: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
2017-05-02 17:37:00 PC GUARD SA (5/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
2017-05-02 16:27:00 PC GUARD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS