News concerning

AC SA

AC SA
części samochodowe
ACG
44.00 zł 2020-08-14
16:35:59
-0.70 zł
-1.57%
application/pdf neutral
Time Title
2020-08-10 07:28:00 AC SA Raport okresowy półroczny za 2020 SA-P
2020-08-05 12:41:00 Ipopema Securities obniżyła rekomendację dla AC do "trzymaj"
2020-08-04 14:36:00 AC SA (11/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.
2020-07-29 16:23:00 AC SA (10/2020) Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019
2020-07-29 13:48:00 Zarząd AC rekomenduje wypłatę 1,25 zł dywidendy na akcję
2020-07-29 13:37:00 AC SA (9/2020) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r.
2020-07-01 17:47:00 AC SA (8/2020) Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży po I półroczu 2020 r.
2020-05-05 17:12:00 AC SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 SA-Q
2020-05-05 12:06:00 Zarząd AC zwiesił swoją rekomendację ws. wypłaty dywidendy z zysku za '19
2020-05-05 11:57:00 AC SA (7/2020) Zawieszenie rekomendacji Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r.
2020-04-24 11:00:00 Ipopema Securities obniżyła wartość godziwą akcji AC do 40,8 zł
2020-04-01 16:32:00 AC SA (6/2020) Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za I Q 2020
2020-03-31 15:55:00 AC SA (5/2020) Nabycie akcji AC S.A. z Transzy 2018 w ramach
2020-03-31 14:29:00 AC SA (4/2020) Zakończenie subskrypcji warrantów serii E i sprzedaży
2020-03-16 09:22:00 AC chce przeznaczyć na inwestycje 15,5 mln zł w 2020 roku
2020-03-16 08:51:00 Wyniki AC Autogaz w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
2020-03-16 07:21:00 AC SA Raport okresowy za 2019 SA-R
2020-03-04 11:39:00 AC chce wypłacić 2,80 zł dywidendy na akcję z zysku za '19
2020-03-04 11:31:00 AC SA (3/2020) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r.
2020-01-07 11:37:00 AC SA (2/2020) Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020