News concerning

Tarczyński SA

Tarczyński SA
żywność
TAR
13.20 zł
0.00 zł
0.00%
application/pdf suspended
Time Title
2020-08-12 16:50:00 TARCZYŃSKI SA (6/2020) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.
2020-07-29 18:06:00 TARCZYŃSKI SA (5/2020) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji
2020-07-22 17:04:00 TARCZYŃSKI SA (4/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczynski S.A. wraz z projektami uchwał.
2020-05-29 17:11:00 TARCZYŃSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
2020-04-30 17:15:00 TARCZYŃSKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS
2020-04-30 17:11:00 TARCZYŃSKI SA Raport okresowy za 2019 SA-R
2020-04-29 17:03:00 TARCZYŃSKI SA (3/2020) Rezygnacja Członka Zarządu
2020-04-29 17:00:00 TARCZYŃSKI SA (2/2020) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2019 bez wypłaty dywidendy
2020-01-27 16:02:00 TARCZYŃSKI SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku
2019-11-29 17:09:00 TARCZYŃSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
2019-10-09 13:47:00 Tarczyński nie zainwestuje w ZM Henryk Kania
2019-10-09 13:35:00 TARCZYŃSKI SA (24/2019) Warunkowa oferta nabycia aktywów
2019-09-27 17:08:00 TARCZYŃSKI SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr
2019-09-13 12:21:00 ZM Henryk Kania złożyły wniosek o umorzenie postępowania restruktur. po wyborze oferty dzierżawy
2019-09-09 19:16:00 Sąd uchylił zarząd ZM Henryk Kania i ustanowił zarządcę nad majątkiem spółki
2019-09-05 21:38:00 RW ZM Henryk Kania za zawarciem z Cedrobem umowy przerobowej i dzierżawy
2019-08-28 19:13:00 RW ZM Henryk Kania zdecydowała o przedłużeniu terminu złożenia planu restrukturyzacyjnego do 13 IX
2019-08-22 21:54:00 ZM Kania wnioskuje do KNF o postępowanie przeciwko Tarczyńskiemu, podejrzewa manipulację
2019-08-22 12:02:00 Tarczyński wstępnie zainteresowany przejęciem majątku ZM Henryk Kania
2019-08-22 11:55:00 TARCZYŃSKI SA (23/2019) Złożenie warunkowej oferty nabycia aktywów stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa.