News concerning

Comp SA

Comp SA
oprogramowanie
CMP
59.80 zł
0.00 zł
0.00%
Time Title
2020-09-22 13:16:00 COMP SA (33/2020) Powołanie Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki
2020-09-03 18:53:00 DataWalk i Comp zawarły umowę w ramach realizacji współpracy z Komendą Główną Policji
2020-08-31 18:50:00 COMP SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr
2020-08-31 15:54:00 COMP SA (31/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku
2020-08-31 15:32:00 Comp skupi blisko 0,3 mln akcji własnych po cenie 80-150 zł za sztukę
2020-08-31 15:20:00 COMP SA (30/2020) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 31 sierpnia 2020 roku
2020-08-31 15:03:00 COMP SA (29/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
2020-08-28 16:08:00 COMP SA (28/2020) Oświadczenie akcjonariusza spółki Pana Jacka Papaja w sprawie zgłoszenia kandydatów do rady nadzorczej
2020-08-28 15:28:00 COMP SA (27/2020) Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw
2020-08-27 09:20:00 COMP SA (26/2020) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki
2020-08-25 13:46:00 COMP SA (25/2020) Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy
2020-08-21 14:56:00 COMP SA (24/2020) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki
2020-08-21 10:16:00 COMP SA (23/2020) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki
2020-08-20 19:57:00 COMP SA (22/2020) Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej spółki
2020-08-04 18:38:00 Comp planuje skup do blisko 0,3 mln akcji własnych po cenie 80-150 zł za sztukę
2020-08-04 18:12:00 COMP SA (21/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA
2020-08-04 18:04:00 COMP SA (20/2020) Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych
2020-07-31 14:35:00 COMP SA (19/2020) Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2020-07-31 14:28:00 COMP SA (18/2020) Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2020-07-17 09:24:00 Ipopema rekomenduje "kupuj" Comp, wartość godziwa 84,8 zł