News concerning

Comp SA

Comp SA
oprogramowanie
CMP
73.00 zł 2020-02-19
17:00:00
0.00 zł
0.00%
Time Title
2020-01-28 12:45:00 COMP SA (6/2020) Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2020 r.
2020-01-17 13:43:00 COMP SA (5/2020) Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2020-01-17 12:16:00 COMP SA (4/2020) Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2020-01-17 12:13:00 COMP SA (3/2020) Zawiadomienie o zawarciu transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2020-01-17 12:11:00 COMP SA (2/2020) Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2020-01-17 12:10:00 COMP SA (1/2020) Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2019-11-22 17:14:00 COMP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
2019-09-23 15:54:00 COMP SA (31/2019) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
2019-09-20 11:48:00 Trigon DM obniżył rekomendację Comp do "sprzedaj", a cenę docelową akcji - do 63,4 zł
2019-08-30 17:08:00 COMP SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr
2019-07-30 10:11:00 Trigon DM rekomenduje "trzymaj" Comp, cena docelowa akcji 70,8 zł
2019-07-29 11:11:00 COMP SA (29/2019) Częściowy wykup obligacji serii I/2017
2019-07-18 17:46:00 Comp aktualizuje strategię; spodziewa się ok. 80 mln zł EBITDA w '19 i ok. 130 mln zł w '20
2019-07-18 17:22:00 COMP SA (28/2019) Aktualizacja strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki na lata 2019-2020
2019-06-28 16:44:00 COMP SA (27/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku
2019-06-28 16:30:00 COMP SA (26/2019) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 28 czerwca 2019 roku
2019-06-28 10:33:00 COMP SA (25/2019) Częściowy wykup obligacji serii I/2015
2019-06-27 18:01:00 COMP SA (24/2019) Wykonywanie umowy znaczącej
2019-06-10 17:08:00 COMP SA (23/2019) Wybór banku refinansującego
2019-05-31 17:07:00 COMP SA (22/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA