News concerning

Izostal SA

Izostal SA
wyroby metalowe
IZS
2.50 zł
0.00 zł
0.00%
Time Title
2020-01-21 13:46:00 IZOSTAL SA (1/2020) Stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2020
2019-11-21 07:33:00 IZOSTAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
2019-08-29 09:30:00 Poftel zamówień Izostalu wynosi ok. 630 mln zł z terminem realizacji 18 miesięcy
2019-08-29 07:34:00 IZOSTAL SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr
2019-08-16 13:36:00 IZOSTAL SA (24/2019) Zawarcie Umowy Ramowej z GAZ-SYSTEM S.A. w
2019-07-30 11:53:00 IZOSTAL SA (23/2019) Zawarcie aneksu do Umowy Ramowej oraz aneksu do umowy ustanawiającej hipotekę na rzecz mBank S.A.
2019-07-25 10:31:00 IZOSTAL SA (22/2019) Zawarcie przez Izostal S.A. umowy w zakresie
2019-07-19 18:13:00 IZOSTAL SA (21/2019) Wybór oferty Izostal S.A. jako jednej z
2019-07-02 11:58:00 IZOSTAL SA (20/2019) Zawarcie aneksu do Umowy o kredyt w formie
2019-05-29 09:18:00 Oferta Izostalu za 113,5 mln zł netto uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu AB Amber Grid
2019-05-29 08:51:00 IZOSTAL SA (19/2019) Wybór oferty Izostal S.A. jako
2019-05-23 07:22:00 IZOSTAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr
2019-04-26 13:28:00 IZOSTAL SA (18/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej
2019-04-26 13:20:00 IZOSTAL SA (17/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne
2019-04-26 13:18:00 Izostal wypłaci 0,13 zł dywidendy na akcję za '18
2019-04-26 13:11:00 IZOSTAL SA (16/2019) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. o wypłacie dywidendy za 2018 rok.
2019-03-29 09:06:00 IZOSTAL SA (15/2019) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. wraz z załącznikami
2019-03-29 08:44:00 IZOSTAL SA (14/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.
2019-03-28 17:39:00 IZOSTAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS
2019-03-28 17:31:00 IZOSTAL SA Raport okresowy roczny za 2018 R