News concerning

Mostostal Warszawa SA

Mostostal Warszawa SA
budownictwo przemysłowe
MSW
4.91 zł 2020-08-14
17:00:00
-0.17 zł
-3.35%
application/pdf suspended
Time Title
2020-08-10 10:48:00 MOSTOSTAL WARSZAWA SA (39/2020) Zawarcie umów z Soci,t, G,n,rale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
2020-07-31 10:26:00 MOSTOSTAL WARSZAWA SA (38/2020) Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.
2020-07-30 15:50:00 MOSTOSTAL WARSZAWA SA (37/2020) Zmiany w Zarządzie Mostostal Warszawa S.A.
2020-07-22 16:14:00 MOSTOSTAL WARSZAWA SA (36/2020) Akcjonariusze posiadający co
2020-07-22 16:11:00 MOSTOSTAL WARSZAWA SA (35/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A.
2020-07-10 15:00:00 Mostostal Warszawa zawarł z GDDKiA umowę o wartości 2,23 mld zł
2020-07-10 14:42:00 MOSTOSTAL WARSZAWA SA (34/2020) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i
2020-07-09 09:27:00 Mostostal Warszawa ma umowę z GDDKiA na 635 mln zł
2020-07-09 09:22:00 MOSTOSTAL WARSZAWA SA (33/2020) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i
2020-07-01 18:37:00 MOSTOSTAL WARSZAWA SA (32/2020) Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.
2020-06-25 16:42:00 MOSTOSTAL WARSZAWA SA (31/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2020-06-11 11:20:00 MOSTOSTAL WARSZAWA SA (30/2020) Zawarcie aneksu nr 8 do umowy z Nowe
2020-06-02 13:39:00 MOSTOSTAL WARSZAWA SA (29/2020) Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.
2020-05-22 13:10:00 MOSTOSTAL WARSZAWA SA (28/2020) Podpisanie aneksu na budowę zespołu
2020-05-21 08:53:00 MOSTOSTAL WARSZAWA SA (27/2020) Umowa AMK Kraków S.A., podmiotu
2020-05-18 08:14:00 Portfel zleceń grupy Mostostal Warszawa po I kw. '20 wyniósł 2,24 mld zł
2020-05-18 07:10:00 MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS
2020-05-18 07:09:00 MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q
2020-05-15 16:51:00 MOSTOSTAL WARSZAWA SA (26/2020) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty
2020-05-15 14:23:00 Oferta konsorcjum z Mostostalem Warszawa za 2,23 mld zł najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA