News concerning

Magna Polonia SA

Magna Polonia SA
działalność inwestycyjna
06N
1.04 zł 2020-08-14
17:03:21
0.01 zł
0.97%
Time Title
2020-05-28 15:23:00 MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
2020-05-27 23:07:00 MAGNA POLONIA SA (12/2020) Lista akcjonariuszy posiadających co
2020-05-27 23:03:00 MAGNA POLONIA SA (11/2020) Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku
2020-05-20 16:10:00 MAGNA POLONIA SA (10/2020) Treść sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok
2020-05-20 15:32:00 MAGNA POLONIA SA (9/2020) Powołanie Zarządu na nową kadencję
2020-04-29 19:14:00 MAGNA POLONIA SA (8/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A.
2020-04-16 13:08:00 MAGNA POLONIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS
2020-04-16 13:05:00 MAGNA POLONIA SA Raport okresowy roczny za 2019 R
2020-04-16 11:32:00 MAGNA POLONIA SA (7/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Magna Polonia SA
2020-03-09 23:29:00 MAGNA POLONIA SA (6/2020) Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Slede sp. z o.o.
2020-02-28 18:15:00 MAGNA POLONIA SA (5/2020) Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży
2020-02-27 22:28:00 MAGNA POLONIA SA (4/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
2020-02-17 18:15:00 MAGNA POLONIA SA (3/2020) Podpisanie aneksu do term sheet dot. udzielenia Spółce finansowania
2020-02-05 13:04:00 MAGNA POLONIA SA (2/2020) Podpisanie term sheet dot. udzielenia Spółce finansowania
2020-01-31 12:50:00 MAGNA POLONIA SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
2019-12-23 23:22:00 MAGNA POLONIA SA (16/2019) Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki i
2019-12-23 17:51:00 GPW zawiesza obrót akcjami 12 spółek z rynku głównego
2019-12-23 15:59:00 MAGNA POLONIA SA (15/2019) Powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
2019-12-16 23:03:00 MAGNA POLONIA SA (14/2019) Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów w Magna Polonia SA
2019-12-13 15:13:00 MAGNA POLONIA SA (13/2019) Powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze