News concerning

Magna Polonia SA

Magna Polonia SA
działalność inwestycyjna
06N
2.78 zł 2021-02-26
17:00:44
-0.08 zł
-2.80%
Time Title
2021-01-26 09:06:00 MAGNA POLONIA SA (1/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
2020-12-30 20:22:00 MAGNA POLONIA SA (17/2020) Podpisanie umów przez spółki zależne Emitenta
2020-11-27 13:52:00 MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
2020-11-18 20:25:00 MAGNA POLONIA SA (16/2020) Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
2020-10-22 17:30:00 MAGNA POLONIA SA (15/2020) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 5 października 2020 r.
2020-10-05 14:00:00 MAGNA POLONIA SA (14/2020) Podpisanie umowy przez spółkę zależną Emitenta
2020-09-24 14:19:00 MAGNA POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr
2020-09-18 22:37:00 MAGNA POLONIA SA (13/2020) Zarejestrowanie udziałów objętych przez Spółkę
2020-05-28 15:23:00 MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
2020-05-27 23:07:00 MAGNA POLONIA SA (12/2020) Lista akcjonariuszy posiadających co
2020-05-27 23:03:00 MAGNA POLONIA SA (11/2020) Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku
2020-05-20 16:10:00 MAGNA POLONIA SA (10/2020) Treść sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok
2020-05-20 15:32:00 MAGNA POLONIA SA (9/2020) Powołanie Zarządu na nową kadencję
2020-04-29 19:14:00 MAGNA POLONIA SA (8/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A.
2020-04-16 13:08:00 MAGNA POLONIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS
2020-04-16 13:05:00 MAGNA POLONIA SA Raport okresowy roczny za 2019 R
2020-04-16 11:32:00 MAGNA POLONIA SA (7/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Magna Polonia SA
2020-03-09 23:29:00 MAGNA POLONIA SA (6/2020) Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Slede sp. z o.o.
2020-02-28 18:15:00 MAGNA POLONIA SA (5/2020) Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży
2020-02-27 22:28:00 MAGNA POLONIA SA (4/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki