News concerning

ERG SA

ERG SA
tworzywa sztuczne
ERG
54.00 zł 2020-08-14
17:00:00
2.00 zł
3.85%
Time Title
2020-08-13 16:18:00 Akcjonariusze ERG zdecydowali o przeznaczeniu zysku za '19 na kapitał rezerwowy pod buyback
2020-08-13 15:59:00 ERG SA (22/2020) ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ w dniu 13 sierpnia 2020 r.
2020-08-13 15:58:00 ERG SA (21/2020) ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 13 sierpnia 2020
2020-08-04 12:33:00 ERG SA (20/2020) ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna
2020-07-30 11:19:00 ERG SA (19/2020) ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna
2020-07-08 18:01:00 ERG SA (18/2020) ERG S.A. Żądanie zgłoszone przez Akcjonariusza
2020-07-07 12:39:00 ERG SA (17/2020) ERG S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 sierpnia 2020 r.
2020-06-24 16:45:00 ERG chce przeznaczyć zysk za '19 na kapitał rezerwowy pod buyback
2020-06-24 16:37:00 ERG SA (16/2020) ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki uchwał w sprawie podziału zysku za rok 2019
2020-06-10 18:37:00 ERG SA (15/2020) ERG S.A. Otrzymanie przez Emitenta subwencji finansowej z PFR
2020-06-03 17:14:00 ERG SA (14/2020) ERG S.A. Dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki ERG S.A.
2020-05-28 08:13:00 ERG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
2020-05-18 17:12:00 ERG SA (13/2020) ERG S.A. Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku
2020-04-23 16:56:00 ERG SA (12/2020) ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o
2020-03-26 17:16:00 ERG SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS
2020-03-26 17:14:00 ERG SA Raport okresowy roczny za 2019 R
2020-03-24 14:23:00 ERG SA (11/2020) ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 20 marca 2020 r.
2020-03-20 12:14:00 ERG planuje skupić ok. 69 tys. akcji własnych za max. 1,65 mln zł
2020-03-20 12:04:00 ERG SA (10/2020) ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 20 marca 2020
2020-03-09 16:10:00 ERG SA (9/2020) ERG S.A. Odstąpienie od realizacji projektu