News concerning

Rawlplug SA

Rawlplug SA
wyroby metalowe
RWL
8.08 zł 2020-08-14
15:58:29
-0.02 zł
-0.25%
Time Title
2020-07-29 14:46:00 RAWLPLUG SA (17/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał
2020-07-29 14:43:00 RAWLPLUG SA (16/2020) Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2019
2020-07-24 17:22:00 Rawlplug kupił 1,5 mln akcji własnych
2020-07-24 17:14:00 RAWLPLUG SA (15/2020) Nabycie akcji własnych w wyniku Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Rawlplug S.A.
2020-07-22 17:55:00 Rawlplug zmienia rekomedację ws. dywidendy, proponuje zysk przeznaczyć m.in. na kapitał zapasowy
2020-07-22 17:28:00 RAWLPLUG SA (14/2020) Propozycji Zarządu co do podziału zysku netto
2020-07-17 18:25:00 Rawlplug podwyższa cenę zakupu akcji spółki do 8,3 zł za papier
2020-07-17 18:17:00 RAWLPLUG SA (13/2020) Zmiana warunków dotyczących ceny akcji w
2020-07-09 18:02:00 Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki RAWLPLUG SA
2020-07-09 17:55:00 Rawlplug zaprosił do składania ofert sprzedaży do 1,5 mln akcji spółki
2020-07-09 17:45:00 RAWLPLUG SA (12/2020) Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych Rawlplug S.A.
2020-07-07 18:09:00 Rawlplug zawiesza skup akcji własnych
2020-07-07 17:49:00 RAWLPLUG SA (11/2020) Zawieszenie programu skupu akcji własnych oraz
2020-06-29 15:42:00 RAWLPLUG SA (10/2020) Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 19.06.2020 r. do 26.06.2020 r.
2020-06-18 17:57:00 RAWLPLUG SA (9/2020) Rozpoczęcie skupu akcji własnych
2020-05-15 07:45:00 RAWLPLUG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
2020-04-27 15:06:00 RAWLPLUG SA (8/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej
2020-04-27 15:00:00 RAWLPLUG SA (7/2020) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 27.04.2020 r.
2020-04-02 15:57:00 RAWLPLUG SA (6/2020) Powiadomienie o dokonanej transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2020-03-30 12:43:00 RAWLPLUG SA (5/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia