News concerning

Sanok Rubber Company SA

Sanok Rubber Company SA
części samochodowe
SNK
14.35 zł 2020-08-14
16:34:20
-0.20 zł
-1.37%
Time Title
2020-08-10 10:53:00 SANOK RUBBER COMPANY SA (10/2020) Projekt uchwały na NWZA zgłoszony przez Akcjonariusza.
2020-07-30 17:11:00 SANOK RUBBER COMPANY SA (9/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
2020-06-30 18:33:00 SANOK RUBBER COMPANY SA (8/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA 30 czerwca 2020 roku.
2020-06-30 18:32:00 Sanok RC przeznaczy zysk za '19 na kapitał zapasowy
2020-06-30 18:28:00 SANOK RUBBER COMPANY SA (7/2020) Powołanie Członków Zarządu Sanok RC S.A. na nową kadencję.
2020-06-30 18:22:00 SANOK RUBBER COMPANY SA (6/2020) Uchwały ZWZA.
2020-05-28 20:29:00 SANOK RUBBER COMPANY SA (5/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A. Projekty uchwał.
2020-05-27 09:04:00 DM BOŚ podwyższył rekomendację dla Sanoka do "kupuj"
2020-05-26 14:16:00 DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Sanoka do 19 zł, nadal rekomenduje "trzymaj"
2020-05-20 14:08:00 Sanok RC nadal pracuje nad przeglądem opcji strategicznych, nie wyklucza dezinwestycji w segm. motoryzacji
2020-05-19 17:21:00 Wyniki Sanok Rubber Company w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
2020-05-19 17:07:00 SANOK RUBBER COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
2020-05-14 16:11:00 SANOK RUBBER COMPANY SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.
2020-04-28 13:31:00 Sanok RC nadal pracuje nad przeglądem opcji strategicznych, widzi nowe możliwości akwizycyjne
2020-04-28 12:59:00 Sanok RC chce o 20 proc. obniżyć czas pracy 75 proc. pracowników w zakładzie w Sanoku
2020-04-28 11:14:00 W aktualnej sytuacji należy rozważyć zatrzymanie zysku w spółce - prezes Sanok RC
2020-04-28 08:06:00 Wyniki Sanok Rubber Company w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
2020-04-28 06:42:00 SANOK RUBBER COMPANY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS
2020-04-28 06:40:00 SANOK RUBBER COMPANY SA Raport okresowy roczny za 2019 R
2020-03-27 16:17:00 Trigon DM przeprowadził stress-testy na Covid-19 dla spółek, wskazał 9 zagrożonych firm