News concerning

ComArch SA

ComArch SA
systemy informatyczne
CMR
204.00 zł 2020-01-22
14:58:29
-3.00 zł
-1.45%
application/pdf buy
Time Title
2020-01-03 14:50:00 COMARCH SA (1/2020) Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
2019-12-17 10:29:00 Haitong podniósł cenę docelową dla Comarchu do 226,9 zł
2019-11-25 09:27:00 DM mBanku podnosi cenę docelową akcji Comarchu do 250 zł
2019-11-18 12:58:00 Portfel zamówień Comarchu na '19 jest wyższy o 7-9 proc. rok do roku
2019-11-15 19:18:00 Zysk EBITDA Comarchu w III kw. wyniósł 89,8 mln zł, powyżej oczekiwań
2019-11-15 18:27:00 Wyniki Comarchu w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
2019-11-15 18:13:00 COMARCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
2019-11-13 16:14:00 COMARCH SA (27/2019) Cofnięcie żądania wypłaty z gwarancji dobrego wykonania dot. kontraktu ZUS KSI
2019-11-08 15:30:00 Comarch i ZUS podpisały ugodę dotyczącą umowy KSI
2019-11-08 15:13:00 COMARCH SA (26/2019) Zawarcie z ZUS ugody dotyczącej Umowy ZUS KSI
2019-10-08 11:48:00 Comarch ma ponad 20 proc. polskiego rynku ERP; spodziewa się zwiększenia tego udziału
2019-09-10 15:34:00 COMARCH SA (25/2019) Odroczenie wykonania żądania wypłaty gwarancji dobrego wykonania dot. kontraktu ZUS KSI
2019-09-03 12:31:00 Comarch liczy na podobną dynamikę przychodów w drugim półroczu
2019-08-30 19:02:00 EBITDA Comarchu w II kw. wyniosła 49,5 mln zł, zgodnie z konsensusem (opis)
2019-08-30 18:23:00 EBITDA Comarchu w II kw. wyniosła 49,5 mln zł, zgodnie z konsensusem
2019-08-30 17:44:00 Wyniki Comarchu w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
2019-08-30 17:23:00 COMARCH SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr
2019-08-27 15:32:00 Comarch i ZUS mają porozumienie w sprawie ugody dotyczącej KSI
2019-08-27 15:18:00 COMARCH SA (24/2019) Podpisanie porozumienia w sprawie ugody dotyczącej ZUS KSI
2019-08-19 17:18:00 COMARCH SA (23/2019) Aneks do umowy kredytu inwestycyjnego z CaixaBank S.A.