Market news

Time Company Title Source
2020-02-24 16:52:00 PMPG PMPG POLSKIE MEDIA SA (31/2020) Nabycie akcji własnych PAP - Emitent
2020-02-24 16:45:00 SELENAFM SELENA FM SA (3/2020) Rozpoczęcie procesu negocjacji warunków aneksu PAP - Emitent
2020-02-24 15:39:00 MONNARI MONNARI TRADE SA (42/2020) Skup akcji własnych. PAP - Emitent
2020-02-24 15:38:00 PGSSOFT PGS SOFTWARE SA (3/2020) Wstępne wyniki finansowe za IV kwartał 2019 roku i cały 2019 ro - Korekta raportuk PAP - Emitent
2020-02-24 15:27:00 EDINVEST ED INVEST SA (5/2020) Zawiadomienia o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze PAP - Emitent
2020-02-24 15:19:00 MCI MCI CAPITAL SA (15/2020) Informacja o połączeniu MCI Capital S.A. ze PAP - Emitent
2020-02-24 15:17:00 TRAKCJA TRAKCJA PRKII SA (5/2020) Zmiana adresu spółki PAP - Emitent
2020-02-24 15:17:00 MCI MCI CAPITAL SA (14/2020) Rejestracja umorzenia akcji własnych, PAP - Emitent
2020-02-24 15:12:00 LARQ LARQ SA (5/2020) Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów PAP - Emitent
2020-02-24 15:09:00 ORZBIALY ORZEŁ BIAŁY SA (11/2020) Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu Spółki PAP - Emitent
2020-02-24 15:08:00 MEGARON MEGARON SA (3/2020) Powołanie członka Komitetu Audytu PAP - Emitent
2020-02-24 15:03:00 MEGARON MEGARON SA (2/2020) Odwołanie Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Megaron S.A. PAP - Emitent
2020-02-24 14:53:00 PGSSOFT PGS SOFTWARE SA (3/2020) Wstępne wyniki finansowe za IV kwartał 2019 roku i cały 2019 rok PAP - Emitent
2020-02-24 14:32:00 MIRACULUM MIRACULUM SA (11/2020) Postanowienie o prawomocnym wykreśleniu zastawu rejestrowego z Rejestru Zastawów PAP - Emitent
2020-02-24 14:28:00 MIRACULUM MIRACULUM SA (10/2020) Zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego PAP - Emitent
2020-02-24 14:26:00 ZREMB ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2020) PAP - Emitent
2020-02-24 14:25:00 MIRACULUM MIRACULUM SA (9/2020) Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy Pożyczki z dnia 17 grudnia 2019 roku PAP - Emitent
2020-02-24 14:22:00 ORZBIALY ORZEŁ BIAŁY SA (10/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co PAP - Emitent
2020-02-24 14:18:00 ORZBIALY ORZEŁ BIAŁY SA (9/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A. PAP - Emitent
2020-02-24 14:15:00 ORZBIALY ORZEŁ BIAŁY SA (8/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAP - Emitent