Market news

Time Company Title Source
2019-09-17 13:48:00 KANIA ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA W RESTRUKTURYZACJI (57/2019) Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Wierzycieli PAP - Emitent
2019-09-17 13:38:00 ENERGA ENERGA SA (28/2019) Zawarcie umowy odnawialnego kredytu opartego o czynniki społeczno-środowiskowe (ESG-linked) PAP - Emitent
2019-09-17 13:37:00 IDEABANK IDEA BANK SA (62/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR PAP - Emitent
2019-09-17 13:01:00 I2DEV I2 DEVELOPMENT SA (52/2019) Zakończenie skupu obligacji własnych, uchwała Zarządu w przedmiocie umorzenia obligacji PAP - Emitent
2019-09-17 12:26:00 PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (24/2019) Informacje o wysokości stopy PAP - Emitent
2019-09-17 12:15:00 MWTRADE M.W. TRADE SA (17/2019) Istotna spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu PAP - Emitent
2019-09-17 12:05:00 DEVELIA DEVELIA SA (35/2019) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela DEVELIA S.A. PAP - Emitent
2019-09-17 11:47:00 OPENFIN OPEN FINANCE SA (120/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. PAP - Emitent
2019-09-17 11:26:00 MCI MCI CAPITAL SA (31/2019) Wykreślenie zastawu rejestrowego PAP - Emitent
2019-09-17 11:18:00 NEWAG NEWAG SA (26/2019) Zawarcie umowy na dostawę lokomotyw elektrycznych PAP - Emitent
2019-09-17 09:51:00 GINOROSSI GINO ROSSI SA (64/2019) Wezwanie do zapłaty wierzytelności regresowych. PAP - Emitent
2019-09-17 08:29:00 ECHO ECHO INVESTMENT SA (35/2019) Spełnienie ostatniego warunku do PAP - Emitent
2019-09-17 08:28:00 ASBIS ASBISC ENTERPRISES PLC (28/2019) Nabycie akcji własnych PAP - Emitent
2019-09-17 08:01:00 IDEABANK IDEA BANK SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr PAP - Emitent
2019-09-17 07:55:00 ECHO ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr PAP - Emitent
2019-09-17 07:39:00 ENERGOINS ENERGOINSTAL SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr PAP - Emitent
2019-09-17 07:33:00 KOMPUTRON KOMPUTRONIK SA (18/2019) Decyzja znaczącego akcjonariusza w sprawie PAP - Emitent
2019-09-17 07:12:00 ULMA ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr PAP - Emitent
2019-09-17 06:08:00 AUTOPARTN AUTO PARTNER SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr PAP - Emitent
2019-09-16 22:56:00 BIOMEDLUB BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (27/2019) Wpłata środków z tytułu umowy pożyczki PAP - Emitent