Market news

Time Company Title Source
2011-05-05 15:24:00 DROZAPOL DROZAPOL-PROFIL SA zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki SA PAP - Emitent
2011-05-05 15:21:00 CIR: sprostowanie dot. czwartkowego posiedzenia rządu (komunikat) PAP - news
2011-05-05 15:19:00 Duży spadek kontraktów na indeksy amerykańskie PAP - news
2011-05-05 15:16:00 STAPORKOW Stąporków SA uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2011 PAP - Emitent
2011-05-05 15:15:00 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu PAP - news
2011-05-05 15:15:00 OFE POCZTYLION miesięczna struktura aktywów PAP - news
2011-05-05 15:14:00 Dwa warianty przyszłości KHW - zdecyduje minister gospodarki PAP - news
2011-05-05 15:11:00 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej PAP - news
2011-05-05 15:11:00 Istnieje ryzyko dalszego wzrostu inflacji w strefie euro - Trichet PAP - news
2011-05-05 15:08:00 INVESTOR GOLD FIZ ustalenie daty pierwszego notowania certyfikatów PAP - Emitent
2011-05-05 15:08:00 Notowania jednolite - drugi fixing PAP - news
2011-05-05 15:07:00 BOS BOŚ SA korekta raportu bieżącego nr 10/2011 z 29.04.2011 r. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PAP - Emitent
2011-05-05 15:06:00 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN stalenie daty pierwszego notowania certyfikatów PAP - Emitent
2011-05-05 15:04:00 MS ws. nowego zastępcy Dyrektora Generalnego SW (komunikat) PAP - news
2011-05-05 15:04:00 AerFinance zadebiutuje na NewConnect w piątek, 6 maja PAP - news
2011-05-05 14:57:00 ECHO ECHO INVESTMENT SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r. PAP - Emitent
2011-05-05 14:55:00 Ułożono pierwszą nitkę Gazociągu Północnego PAP - news
2011-05-05 14:51:00 KREC KRYNICKI RECYKLING SA pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia z MDJ Sp. z o.o. PAP - Emitent
2011-05-05 14:48:00 KOV Kulczyk Oil Ventures zostanie udziałowcem koncesji wydobywczej w Nigerii PAP - news
2011-05-05 14:45:00 SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH raport zarzadzającego za I kwartał 2011 PAP - Emitent