OneTouch, BEST, Portfel

 

Nowe sposoby składania i modyfikacji zleceń

Najważniejszą nowością w aplikacji mDM for iPad jest formatka OneTouch, która umożliwia dotykowe składanie zleceń w zupełnie nowy sposób.

Zlecenia mogą być składane w 3 trybach – domyślny Limit, klasyczny PKC i zupełnie nowy BEST.
Użycie przycisku Kup BEST lub Sprzedaj BEST spowoduje automatyczne wyliczenie limitu dla Twojego zlecenia, tak aby w chwili składania zlecenia Twoja oferta Kupna lub Sprzedaży była najlepsza na rynku.

Jeśli w ustawieniach aplikacji zostanie wyłączona opcja potwierdzania dyspozycji, zlecenia oraz modyfikacje składane mogą być jednym dotknięciem ekranu.

Kolejną innowacją aplikacji mDM for iPad jest możliwość łatwej i szybkiej modyfikacji zleceń aktywnych.
Wystarczy jedno dotknięcie, aby zmodyfikować zlecenie i zająć pierwsze miejsce w karnecie.Można także skorzystać z opcji Równaj, czyli wyrównać zlecenie do najlepszej w danej chwili oferty na rynku.

 

Ekran Portfel

Ekran Portfel pokazuje na kołowym wykresie aktualnie posiadane aktywa w podziale na ich składowe: finanse, posiadane walory wraz z aktualną ich wyceną oraz strukturę portfela inwestycyjnego.

Finanse podane są w podziale na gotówkę, należności, kredyty, blokady, depozyty i zobowiązania.

Posiadane walory pokazane są w podziale na rynek kasowy i rynek terminowy, wraz z aktualnym kursem, wyceną i udziałem w portfelu. Dotknięcie posiadanego waloru wyświetla dodatkowe informacje, m.in zysk lub stratę na danym instrumencie. Ekran portfel umożliwia wykonywanie przelewów oraz uruchamianie i spłatę kredytu maklerskiego.