Kredyt maklerski

Poznaj ofertę kredytów zabezpieczonych akcjami.

Korzyści:

 • kredyt odnawialny od 260 000 do 1 000 000 złotych, kredyt obrotowy od 500 000 do 1 000 000 złotych
 • środki stanowiące nadwyżkę ponad wymagane zabezpieczenie są dostępne do wypłaty,
 • minimum formalności, wystarczy wizyta w Biurze Maklerskim na ul. Prostej 20 w Warszawie
 • maksymalnie 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne okresy 12-miesięczne. Przy właściwym zabezpieczeniu automatyczna prolongata na następne 12 miesięcy.

Kredyty powyżej 1 000 000 złotych udzielane są tylko bezpośrednio przez mBank - formalności związane z udzieleniem kredytu obsługiwane są w Private Banking mBanku.

Kredyty przeznaczone są dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami i udzielane są w dwóch formach:

 • kredytu odnawialnego - uruchomienie kredytu następuje na podstawie dyspozycji Klienta, każda spłata kredytu odnawia kwotę kredytu i kwota ta może być wielokrotnie wykorzystywana. Minimalna kwota kredytu odnawialnego udzielanego od 27 stycznia 2021 r. wynosi 260 000 zł.
 • kredytu obrotowego - uruchomienie kredytu następuje jednorazowo, bez dodatkowej dyspozycji Klienta, zgodnie z zapisami umowy kredytowej. Minimalna kwota kredytu obrotowego udzielanego od 27 stycznia 2021 r. wynosi 500 000 zł.


Przedmiot kredytowania:

Kredyty można wykorzystać na zakup wybranych instrumentów finansowych, w tym w szczególności:

 • akcji, praw do akcji spółek, które są lub będą notowane na GPW (bez NEW Connect), a które nie zostały zaliczone do kategorii ryzyka B,
 • dłużnych papierów wartościowych Skarbu Państwa,
 • nadwyżkę kredytu, ponad wymagany poziom zabezpieczenia, można przeznaczyć na dowolny cel.

Listy spółek notowanych na GPW, zaklasyfikowanych do kat. A1,A2,A3 na potrzeby określania wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich i możliwości wykorzystania kredytów na zakup akcji znajdują się tutaj:

Obowiązujące listy papierów wartościowych

 • A1 – zawiera spółki, które można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 100% ceny akcji,
 • A2 - zawiera spółki, które można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 75% ceny akcji,
 • A3 - zawiera spółki które można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 50% ceny akcji,

Regulamin udzielania osobom fizycznym przez mBank S.A. kredytów maklerskich

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Tabela oprocentowania

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie kredytu maklerskiego, kredyt taki udzielany jest przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18, który prowadzi działalność bankową na podstawie ustawy z dnia 29.08.97 r. "Prawo Bankowe", posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej i jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach zamieszczonych powyżej na stronie.

 

Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej --> Więcej informacji

Infolinia: +48 22 697 49 49