Kredyt maklerski

 

 

Poznaj ofertę kredytów zabezpieczonych akcjami.

Korzyści:

 • udzielamy kredytów od 10.000 do 1 000.000 złotych,
 • środki stanowiące nadwyżkę ponad wymagane zabezpieczenie (150%) możesz wypłacić,
 • minimum formalności, wystarczy jedna wizyta w jednym z Punktów Usług Maklerskich lub Centrali Domu Maklerskiego mBanku,
 • maksymalnie 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne okresy 12-miesięczne. Przy właściwym zabezpieczeniu automatyczna prolongata na następne 12 miesięcy

Kredyty powyżej 1 000 000 złotych udzielane są tylko bezpośrednio przez mBank Oddział Regionalny w Warszawie - formalności związane z udzieleniem kredytu załatwiane są w Private Banking mBanku.

Kredyty przeznaczone są dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami i udzielane są w trzech formach:

 • kredytu odnawialnego - uruchomienie kredytu następuje na podstawie dyspozycji Klienta, każda spłata kredytu odnawia kwotę kredytu i kwota ta może być wielokrotnie wykorzystywana.
 • kredytu obrotowego - uruchomienie kredytu następuje jednorazowo, bez dodatkowej dyspozycji Klienta, zgodnie z zapisami umowy kredytowej.
 • kredytu w rachunku a`vista - uruchomienie kredytu powoduje zwiększenie salda debetowego na rachunku prowadzonym przez Private Banking mBanku.


Przedmiot kredytowania:

Kredyty można wykorzystać na zakup wybranych instrumentów finansowych, w tym w szczególności:

 • akcji, praw do akcji spółek, które są lub będą notowane na GPW (bez NEW Connect), a które nie zostały zaliczone do kategorii ryzyka B,
 • dłużnych papierów wartościowych Skarbu Państwa,
 • nadwyżkę kredytu, ponad wymagany poziom 150% zabezpieczenia, można przeznaczyć na dowolny cel.

Listy spółek notowanych na GPW, zaklasyfikowanych do kat. A1 i B2 na potrzeby określania wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich i możliwości wykorzystania kredytów na zakup akcji obowiązują  od 15.02.2017 r dla A2;A3;B1 obowiązują  od 14.03.2017

 • A1 – zawiera spółki, które można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 100% ceny akcji,
 • A2 - zawiera spółki, które można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 75% ceny akcji,
 • A3 - zawiera spółki które można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 50% ceny akcji,
 • B1 - zawiera spółki, których nie można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 0% ceny akcji,
 • B2 - zawiera spółki, których nie można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 0% ceny akcji.

 

W przypadku uznania wniosku o przyznanie kredytu maklerskiego, kredyt taki udzielany jest przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950) przy ul. Senatorskiej 18, który prowadzi działalność bankową na podstawie ustawy z dnia 29.08.97 r. "Prawo Bankowe", posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej i jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej --> Więcej informacji
Infolinia: +48 22 697 49 49