LYXOR NEW ENERGY UCITS (LYXNRJ GR ET)

13.01.2022 11:30

Dynamiczny wzrost cen energii jest zmartwieniem zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Wyższe ceny zmniejszają siłę nabywczą gospodarstw domowych, a także znacząco wpływają na rentowność prowadzonego biznesu. Wzrost cen jest pochodną m.in. podwyżki cen surowców (gaz, ropa). Ogromny wpływ ma także prowadzony projekt transformacji energetycznej, gdzie w założeniu tania energia pozyskana ze źródeł odnawialnych (OZE) ma zastąpić energię konwencjonalną. W tym celu wprowadzono m.in. pozwolenia na emisję CO2 w ramach europejskiego systemu ETS, co znacząco podnosi koszt energii.

 

W dzisiejszymi materiale przyjrzymy się ETF-owi, który inwestuje w spółki osiągające znaczące przychody w ramach rozwoju globalnego sektora energii alternatywnej.

 

LYXOR NEW ENERGY UCITS (LYXNRJ GR ET)

LYXOR NEW ENERGY UCITS (LYXNRJ GR ET) jest pasywnie zarządzanym funduszem. Celem ETFu jest odwzorowanie indeksu Alternative Energy Index CW Net Total Return, który jest benchmarkiem. Reprezentantami indeksu są spółki prowadzące działalność związaną z globalnym sektorem energii alternatywnej. W skład indeksu wchodzą firmy, która zarabiają więcej niż 40% swoich obrotów w trzech sektorach biznesowych: energia odnawialna, efektywność energetyczna oraz produkcja zdecentralizowanej energii.  

 

Źródło: Bloomberg

 

Replikacja

Dokument informacyjny emitenta funduszu (KIID) wskazuje, że ETF inwestuje przede wszystkim bezpośrednio w papiery wartościowe, które znajdują się w odwzorowywanym indeksie. Zarządzający starają się jak najdokładniej odwzorować odpowiednie wagi konkretnych aktywów wchodzących w skład benchmarku.

 

Dywidenda

ETF wypłaca dywidendę raz w roku.

 

Ryzyko

Zgodnie z materiałem informacyjnym dostarczonym przez emitenta, inwestowanie w LYXOR NEW ENERGY UCITS (LYXNRJ GR ET) wiąże się z ryzykiem na poziomie 6 w 7-stopniowej skali, (czym wyższa liczba tym większe ryzyko).

 

 

 

Lista 10 spółek z największą alokacją:

 

 

Albemarle – firma działająca w sektorze chemicznym. Od 2020 roku spółka jest największym dostawcą litu do akumulatorów samochodów elektrycznych.

 

Enphaes Energy – amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się technologami energetycznymi.

 

Schneider Electric – międzynarodowe przedsiębiorstwo działające w branży energetycznej. Siedziba we Francji.

 

Edison International – holding użyteczności publicznej z siedzibą w Kalifornii.

 

Solar Edge Technologies – dostawca optymalizatorów mocy, falowników słonecznych i systemów monitorowania dla paneli fotowoltaicznych. Siedziba spółki mieści się w Izraelu.

 

Plug Power – amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się rozwojem systemów wodorowych ogniw paliwowych.

 

Contemporary Ampereg Technology (CATL) – chińskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji technologii akumulatorów litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych.

 

Samsung SDI – producent baterii i materiałów elektronicznych. Spółka prowadzi działalność w zakresie rozwiązań energetycznych i materiałów elektronicznych.

 

Siemens Energy – spółka energetyczna zaangażowana w rozwój zrównoważonej, niezawodnej i przystępnej energii.

 

Orsted – duńska międzynarodowa firma energetyczna.

 

 

 

Opracował: Krzysztof Pakulski


Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.