Porozmawiajmy o ETF-ach - spółki zajmujące się wydobyciem i dystrybucją złota

13.04.2023 00:00

ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS (IS0E GR ETF)

 

ETF jest zarządzany pasywnie. Jego celem jest jak najdokładniejsze odzwierciedlenie indeksu S&P Commodity Producers Gold Index. ETF inwestuje w największe spółki giełdowe zaangażowane w poszukiwanie i produkcję złota.  

 

Indeks obejmuje wyłącznie spółki objęte Globalnym Standardem Klasyfikacji Branżowej (GICS). Klasyfikacja GICS jest tworzona na podstawie indeksu S&P Global Broad Market Index. Spółki należące do indeksu muszą spełniać wskazane wymagania dotyczące m.in. kapitalizacji rynkowej i płynności.

 

Źródło: Tradingview

 

Okres inwestowania

 

Rekomendowany okres inwestycyjny wynosi 5 lat.

 

Dywidenda

 

ETF nie wypłaca dywidendy.

 

Ryzyko

 

Stopień ryzyka ustalono na poziomie 5 w 7-mio stopniowej skali.

 

Alokacja geograficzna

 

 

Lista 10 spółek z największą alokacją

 

 

Agnico Eagle Mines – kanadyjski producent złota prowadzący działalność m.in. w Kanadzie, USA, Meksyku i Finlandii.

 

Barrick Gold – firma wydobywająco złoto i miedź. Działalność spółki jest prowadzona w 13 krajach.

 

Newmont – największe na świecie przedsiębiorstwo zajmujące się wydobyciem złota.

 

Franco-Nevada – firma licencyjna z siedzibą w Toronto, skoncentrowana na złocie.

 

Wheaton Precious Metals – kanadyjska międzynarodowa firma zajmująca się obrotem metali szlachetnych.

 

Newcrest Mining – australijska spółka specjalizująca się w wydobyciu złota i miedzi.

 

Gold Fields – jedna z największych firm na świecie zajmująca się wydobyciem złota. Siedziba w RPA.

 

AngloGold Ashanti – globalna firma zajmująca się wydobyciem złota z siedzibą w RPA.

 

Northern Star Resources – australijska firma wydobywająca złoto.

 

Zijin Mining Group – międzynarodowa firma wydobywcza z siedzibą w Chinach.

 

 

 

Opracował: Krzysztof Pakulski


 

Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.