SPDR MSCI EMERGING MARKETS ASIA UCITS (EMAD LN ETF)

26.05.2021 11:30

Pandemia koronawirusa zmieniła wiele naszych nawyków i przyzwyczajeń. Zmiany oczywiście dotarły również na giełdę. Duża zmienność na rynkach, wpompowanie bilionów dolarów w światowe gospodarki oraz historyczne rekordy na wielu indeksach (szczególnie krajów rozwiniętych) zmieniają perspektywę, z jaką inwestorzy patrzą na giełdę. W ostatnim czasie na zainteresowaniu zyskują rynki wschodzące. Dlatego też powracamy do emerging markets i omawiamy dzisiaj kolejny ETF z tego sektora.

 

SPDR MSCI EMERGING MARKETS ASIA UCITS (EMAD LN ETF)

SPDR MSCI EMERGING MARKETS ASIA UCITS jest funduszem zarządzanym pasywnie. Jego zadaniem jest odzwierciedlanie wyników indeksu MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index. Fundusz nie wypłaca dywidend, natomiast reinwestuje je w spółki wchodzące w skład indeksu.

 

 

Zgodnie z materiałem informacyjnym dostarczonym przez emitenta, inwestowanie w SPDR MSCI EMERGING MARKETS ASIA UCITS wiąże się z ryzykiem na poziomie 6 w 7-stopniowej skali, (czym wyższa liczba tym większe ryzyko). Ryzyko oszacowano na podstawie historycznych danych. ETF posiada około $1,5 mld aktywów pod zarządzaniem. 

 

 

 

Lista 10 spółek z największą alokacją:

 

 

Taiwan Semiconductor Manufacturer – tajwańskie przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w produkcji układów scalonych, w tym procesorów. Wytwarza układy scalone dla takich firm jak m.in. Nvidia i AMD.

 

Tencent Holdings Ltd – chińska korporacja technologiczna i inwestycyjno-holdingowa o międzynarodowej skali działalności. Koncentruje się m.in. na branży internetowej, technologicznej, gamingowej, mediów społecznościowych oraz muzycznej.

 

Alibaba Group Holding Ltd – chiński holding prowadzący jedną z największych platform e-commerce na świecie. Częścią grupy Alibaba jest sklep internetowy AliExpress.

 

Samsung Electronics Co Ltd – południowokoreańska spółka działająca w branżach produkcyjnych i usługowych.

 

Meituan – chińska platforma zakupu lokalnych produktów konsumenckich i usług detalicznych. Spółka obsługuje różne aplikacje i strony internetowe w ramach świadczonych usług.

 

Reliance Industries Ltd – indyjski międzynarodowy konglomerat. Spółka jest właścicielem firm zajmujących się m.in. energią, petrochemią, handlem detalicznym, telekomunikacją i zasobami naturalnymi.

 

China Construction Bank Corp – należy do wielkiej czwórki banków w Chinach. W 2015 r. uznany za drugi, co do wielkości bank na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej.

 

Infosys Ltd – indyjska międzynarodowa spółka informatyczna, która świadczy usługi doradztwa biznesowego, outsourcingu i technologii informacyjnej.

 

JD.com Inc – chińska spółka e-commerce z siedzibą w Pekinie. Jeden z największych sprzedawców internetowych B2C w Chinach pod względem wielkości przychodów i transakcji

 

Housing Development Finance Co – indyjska firma świadcząca usługi finansowe z siedzibą w Bombaju. Jest obecna na rynku nieruchomości, bankowości, ubezpieczeniach i w ogólnym zarządzaniu aktywami.

 

 

 

Opracował: Krzysztof Pakulski


Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.