prowizja
godziny sesji
kraj giełda opis rynku w
serwisie inwestora
godziny sesji wg
czasu polskiego
godziny sesji wg
czasu lokalnego
Niemcy Niemcy Deutsche
Börse
DEU-XETRA 9:00 – 17:35 9:00 – 17:35
Niemcy USA NYSE/NASDAQ

USA-NYSE

USA-NASDAQ

15:30 – 22:00
(14:30 – 21:00)
9:30 – 16:00
Niemcy Wielka
       Brytania
London Stock
Exchange
GBR-LSE 9:00 – 17:35 08:00 – 16:35
 
prowizja
prowizje

jedynie

0,29% min. 14 zł lub 4 USD, EUR, GBP
(min. 14 zł przy rozliczeniu w PLN lub 4 USD, EUR, GBP przy rozliczeniu w walucie notowania
obowiązuje przy zleceniach składanych elektronicznie)
Lista dostępnych instrumentów zagranicznych w naszej ofercie
Wykaz Instrumentów Zagranicznych
dowiedz się więcej o ETF
więcej
Klasyfikacja sektorowa akcji
tabele opłat i prowizji
więcej
Klasyfikacja sektorowa ETF
pobierz
więcej
prowizja
notowania

Notowania instrumentów zagranicznych:

  • w mInwestorze prezentowane są kursy zamknięcia instrumentów będących w ofercie Biura maklerskiego mBanku,

  • w aplikacji mobilnej mBank Giełda prezentujemy notowania z platformy CBOE (jednego z największych operatorów rynku akcji)

Notowania te mogą różnić się od cen, ofert kupna i sprzedaży na giełdzie, na którą wysyłasz zlecenia.

 

Przykładowo w notowaniach CBOE dla akcji Tesla możesz widzieć ofertę kupna po 920,20 USD a ofertę sprzedaży po 920,40 USD. Pamiętaj, że składając zlecenie kupna akcji Tesla z limitem 920,40 nie masz gwarancji realizacji tego zlecenia, ponieważ pierwsza oferta sprzedaży na NASDAQ może być wyższa niż na CBOE i wynosić np. 920,80 USD. Zlecenia kierowane na rynki zagraniczne są realizowane zgodnie z polityką Best execution naszego brokera na rynki zagraniczne – KBC NV. Oznacza to, że Twoje zlecenie może zostać wykonane na innym rynku niż ten, na który je wysłałeś, o ile cena transakcji (kupna lub sprzedaży) na tym rynku będzie taka sama lub korzystniejsza dla Ciebie.

 

Notowania papierów z USA prezentowane na ogólnodostępnych portalach w zdecydowanej większości są agregatami notowań z szerokiego rynku. Oznacza to, że prezentują oferty i kursy ze wszystkich giełd w USA, na których wybrane akcje są notowane. Te notowania również mogą różnić się od cen na giełdach, na których wykonujemy zlecenia.

prowizja
zlecenia
platformy

mInwestor,
mBank Giełda (mobile)
telefon (infolinia mBm)

waluta rozliczenia waluta notowania lub PLN
rodzaje zleceń PKC, z limitem
ważność do 30 dni kalendarzowych
rozliczenie D+2 (po dwóch dniach rozliczeniowych)
blokada pod zlecenia
  • na rachunku w PLN wg aktualnego kursu NBP + 2%
  • na rachunku EUR, USD, GBP w walucie notowania papieru

szczególne zasady wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych

 

przeczytaj o podatkach od inwestycji na rynkach zagranicznych

prowizja
przewalutowania

Jeśli wybierasz rozliczenie w PLN to nie musisz martwić się przewalutowaniem. Dzieje się to automatycznie, kiedy dokonujesz transakcji, przy bardzo niskich spreadach (różnicy między kursem kupna i sprzedaży waluty). Średni spread na transakcjach na rynkach zagranicznych w 2021 nie przekroczył 0.2%.

 

Przykład:

Gdy będziesz kupować akcje np. Google notowane w USD, a kurs rynkowy (mid-Reuters) 1 USD=4zł, zapłacisz za dolara 4.004 zł

Gdy będziesz sprzedawać te same akcje, a kurs rynkowy nadal będzie 1 USD=4 zł, otrzymasz 3.996 złotych za 1 dolara.

Oznacza to, że różnica między kupnem a sprzedażą waluty wyniosła tylko 0.8 grosza.

 

Przykład opracowaliśmy na podstawie historycznego średniego spreadu z 2021 roku. Pamiętaj, spread może zmieniać się w nadzwyczajnych sytuacjach w zależności od sytuacji rynkowej.

 

 

Pamiętaj, że gdy składasz zlecenie kupna, w celu zabezpieczenia rozliczenia transakcji, blokujemy środki na Twoim rachunku stosując aktualny kurs NBP dla waluty zlecenia, powiększony o 2%. Powiększony kurs stosujemy na wypadek, gdyby w okresie ważności zlecenia doszło do zmiany kursu walutowego. Po realizacji zlecenia zwracamy Ci nadwyżkę i rozliczamy transakcję z zastosowaniem niskiego spreadu.

 

Przy wypłacie dywidend i innych pożytków z rynków zagranicznych stosowany spread jest analogiczny jak ten wykorzystywany do rozliczania transakcji.

jak zacząć?
 
 
1
 
załóż rachunek maklerski przez internet
 
2
 
przelej na rachunek dowolną kwotę
 
3
 
zaloguj się i zacznij inwestować

 

FAQ
W jakiej walucie otrzymam dywidendę z akcji zagranicznych?
rozwiń
Dywidendy i inne pożytki pieniężne z instrumentów zagranicznych wypłacamy w PLN wg kursów walut obowiązujących u naszego brokera na rynki zagraniczne KBC Bank NV (opartych o kurs mid-Reuters + 0,1% marży).
Co należy sprawdzić przed wysłaniem zlecenia?
rozwiń

Przed wysłaniem zlecenia w serwisie transakcyjnym, zweryfikuj poprawność wprowadzonych parametrów:

  • strona zlecenia: kupno lub sprzedaż

  • walor, na który składasz zlecenie

  • ilość instrumentów w zleceniu

  • poprawne określenie limitu ceny

  • ważność zlecenia

Czy są dostępne jakieś opracowania dotyczące spółek zagranicznych?
rozwiń
Nasi Klienci mają dostęp do analiz spółek zagranicznych przygotowywanych przez analityków Biura maklerskiego mBank.
Kto realizuje zlecenia na rynkach zagranicznych?
rozwiń
Zlecenia na rynkach zagranicznych realizujemy za pośrednictwem KBC Bank NV.
Jak przelać środki w walucie obcej na rachunek inwestycyjny?
rozwiń
Przelewy na rachunek maklerski w walutach innych niż waluta polska należy wykonać przelewem na jedno z kont walutowych.
USD - 83 1140 1023 0000 3830 0000 1094 mBank SWIFT: BREXPLPWBYD
EUR - 02 1140 1023 0000 3830 0000 1097 mBank SWIFT: BREXPLPWBYD
GBP - 56 1140 1023 0000 3830 0000 1095 mBank SWIFT: BREXPLPWBYD

UWAGA: przy przelewach w walutach mogą się pojawić prowizje banków-nadawców. W tytule przelewu należy określić numer rachunku maklerskiego (8 cyfr) oraz imię i nazwisko właściciela rachunku maklerskiego.

UWAGA: Podany na umowie rachunku inwestycyjnego indywidualny numer konta do przelewów pieniężnych służy wyłącznie do przelewów w PLN. Gdy zlecisz przelew na taki rachunek w walucie innej niż polska, kwotę przewalutujemy po aktualnym kursie mBanku.
Jaka jest wysokość opłaty depozytowej od instrumentów zagranicznych?
rozwiń
Wysokość opłaty depozytowej od wartości instrumentów zagranicznych zapisanych na rachunku wynosi 0,15 % (w skali roku), opłata pobierana jest w okresach półrocznych. Wysokość opłaty sprawdzamy weryfikując każdego dnia czy wycena zagranicznych papierów przekracza 10 000 zł. Jeśli w danym dniu nie przekracza, to nie naliczamy opłaty za taki dzień. Jeśli przekracza to naliczamy ją od wartości aktywów przemnożonych przez stawkę 0,15% w skali roku. Na koniec półrocza sumowane są wartości naliczone we wszystkie dni, gdy wycena przekraczała 10 000 zł.

zobacz odpowiedzi na pozostałe pytania

 
przydatne skróty
regulamin
więcej
opłaty i prowizje
więcej
FAQ
bezpłatne szkolenia i webinary online
więcej