iShares STOXX Europe 600 Oil and Gas (SXEPEX GR ETF)

17.07.2022 12:18

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas jest funduszem zarządzanym pasywnie, a jego głównym celem jest odzwierciedlenie wyników indeksu STOXX Europe 600 Oil & Gas skupiającym się na spółkach wydobywających i przetwarzających ropę i gaz. Od początku roku kurs funduszu wzrósł o 8,5%. Fundusz wypłaca kwartalną dywidendę. Roczna stopa dywidendy wynosi 3,5%.

 

 

Ryzyka

 

W profilu ryzyka emitent funduszu wskazuje, że inwestycja w iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas wiąże się z ryzykiem na poziomie 7 w 7-stopniowej skali. Jako główne czynniki wpływające na profil ryzyka emitent wskazuje gwałtowne zmiany cen akcji, cen surowców, ryzyka polityczne, ryzyka gospodarcze a także specyfikę sektorową. Po więcej informacji zachęcamy do zapoznania się z KID (Key Investor Information)

 

 

Fundusz zainwestował swoje środki w 29 spółek, z kolei aktywa pod zarządzaniem funduszu wynoszą $1197 mln. Zdecydowana większość środków zostało zainwestowanych w sektor energetyczny (92,7%). Fundusz posiada również niewielką ekspozycję na sektor użyteczności publicznej 3,1% oraz spółki przemysłowe 2,7%.

 

 

W przypadku podziału geograficznego aż 44,8% środków zostało zainwestowanych w spółki z Wielkiej Brytanii. Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują Francja (16,1%) i Norwegia (8,7%).

 

 

 

Shell PLC brytyjsko-holenderski koncern petrochemiczny, zajmujący się głównie wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej oraz ich przesyłem, przetwórstwem, dystrybucją i sprzedażą.

 

TotalEnergies SE francuskie przedsiębiorstwo petrochemiczne, którego działalność obejmuje wydobycie i przeróbkę ropy naftowej i gazu ziemnego, a także ich transport, dystrybucję i marketing. Total jest także producentem wyrobów chemicznych.

 

BP PLC brytyjskie przedsiębiorstwo naftowe założone na początku XX wieku. Obecnie BP jest trzecim co do wielkości przedsiębiorstwem petrochemicznym na świecie

 

Equinor ASA norweskie przedsiębiorstwo energetyczne, które prowadzi działalność w ponad 30 krajch. Drugi pod względem względem wielkości dostawca gazu do Europy.

 

Eni SpA  międzynarodowa korporacja gazowo-petrochemiczna należąca w 30 procentach do włoskiego rządu. Ma oddziały w 70 krajach na świecie.

 

Vestas Wind Systems A/S duński producent, sprzedawca, instalator i serwisant turbin wiatrowych. W 2020 roku firma była największym wytwórcą turbin wiatrowych na świecie.

 

Neste Oyj fińskie przedsiębiorstwo paliwowe prowadzące sieć samoobsługowych stacji paliw.

 

Repsol SA hiszpańskie przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem ropy naftowej i gazu ziemnego.

 

Snam SpA to włoska firma zajmująca się infrastrukturą energetyczną.

 

Siemens Energy AG jest spółką energetyczną utworzoną przez wydzielenie byłego działu Gas and Power Grupy Siemens.

 

Opracował: Remigiusz Lemke (remigiusz.lemke@mbank.pl)

 


Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.