emisja
emisja

nowe emisje

aktualnie trwające emisje

mBank Hipoteczny S.A. - oferta publiczna listów zastawnych
rozwiń

Data rozpoczęcia emisji 26.08.2016

Data zakończenia emisji 26.08.2026

 

W dniu 26 sierpnia 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny mBanku Hipotecznego S.A. sporządzony w związku z zamiarem przeprowadzenia oferty publicznej oraz ubiegania się o dopuszczenie Listów Zastawnych do obrotu na rynku regulowanym pozagiełdowym dla dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez BondSpot S.A. lub na rynku regulowanym (rynku równoległym) dla dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i o wprowadzenie Listów Zastawnych do notowań na co najmniej jednym z wyżej wskazanych rynków.

 

Prospekt emisyjny podstawowy wraz a aneksami oraz suplementami znajduje się tutaj

emisja
emisja

Archiwalne emisje

2023
2022
2021
2020

z poprzednich lat