Ostatnio dodane

Dzień bez sesji (Wielki Piątek) - 10.04.2020 r. wczoraj
Ograniczenie przyjmowania zleceń na opcje 18 dni
Rekomendacja 2 godz
Rekomendacja 2 godz
Rekomendacja 2 godz
Rekomendacja 2 godz
Rekomendacja 2 godz
Rekomendacja 2 godz
Spółki przemysłowe (kwiecień 2020) (skrót) 2 godz
Rekomendacja 2 godz
Rekomendacja 2 godz
Rekomendacja 2 godz
Rekomendacja 2 godz
Rekomendacja 2 godz
CYFROWY POLSAT – High FCFE, Sound Dividends (extract) 2 godz
Rekomendacja 2 godz
CYFROWY POLSAT – Wysoki FCFE, dywidenda niezagrożona (skrót) 2 godz
Komentarz Popołudniowy - Zagranica 5 godz
Setka Neidka - komentarz wideo 5 godz
ETF – Analiza Techniczna 6 godz