WSA: przelewy i faktury to za mało by uwzględnić wydatki

Nie jest możliwe uznanie za koszt wydatku, którego związku z przychodami spółki podatnik nie jest w stanie logicznie wyjaśnić ani udokumentować, zarówno co do zasady jak i co do wysokości.
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/301149973-WSA-przelewy-i-faktury-to-za-malo-by-uwzglednic-wydatki.html