Przegląd not informacyjnych

 

Podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 9 listopada 2016 roku, poz. 1823), informujemy Klientów będących konsumentami, że podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich („podmiotami uprawnionymi” w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy) właściwymi dla Biura Maklerskiego mBanku są:

 

Informacja o ograniczeniu przyjmowania zleceń na opcje

Począwszy od zakończenia sesji giełdowej 20.03.2020 r. wstrzymane jest na czas nieoznaczony przyjmowanie zleceń, w wyniku realizacji których może zostać otwarta pozycja krótka w opcjach. Zlecenia sprzedaży będą przyjmowane i realizowane tylko do wysokości salda opcji na rachunku inwestycyjnym. Ograniczenia wprowadzamy na podstawie §31 ust.7 Regulaminu świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym obowiązującego w Biurze maklerskim mBanku.

 

Informacja o instrumentach  pochodnych mogących być przedmiotem transakcji na rachunkach typu daytrading:

W ramach Umowy prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług maklerskich w obrocie organizowanym derywatami w formule daytrading przedmiotem transakcji mogą być kontrakty terminowe na WIG20.

 

Szczególne zasady przyjmowania zleceń

Szczególne zasady wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych 

 
Klasyfikacja spółek GPW

 

Listy spółek notowanych na GPW, zaklasyfikowanych do kat. A1,A2,A3 na potrzeby określania wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich i możliwości wykorzystania kredytów na zakup akcji znajdują się tutaj:

Obowiązujące listy papierów wartościowych

  • A1 – zawiera spółki, które można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 100% ceny akcji,
  • A2 - zawiera spółki, które można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 75% ceny akcji,
  • A3 - zawiera spółki które można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 50% ceny akcji,

Regulamin udzielania osobom fizycznym przez mBank S.A. kredytów maklerskich

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 

Informacja o terminie uzupełnienia niedoboru depozytu zabezpieczającego:

Zgodnie z par. 104 pkt. 8 Regulaminu świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym, informujemy, iż depozyt zabezpieczający należy uzupełnić do godziny 8:00 w następnym dniu sesyjnym po wystąpieniu niedoboru.

Aktualną wysokość depozytów zabezpieczajacych można znaleźć TUTAJ

 

Informacja o zmianie nazwy i adresu siedziby

 

Od 20 listopada 2020 r. nowy adres siedziby mBanku i adres korespondencyjny Biura maklerskiego mBanku to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. Nazwa Dom maklerski mBanku (mDM) oznacza używaną do 31 grudnia 2019 r. nazwę handlową wyodrębnionej jednostki organizacyjnej mBanku S.A. - Biura maklerskiego (BM).