Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2020-01-15

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2020-01-15 - 2020-01-21

ŚRODA, 15 STYCZNIA

11:00 - INDYGO - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie uchylenia uchwał nr 3 i 4 NWZ z 2.12.2019 r., podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii L, zmiany statutu spółki

CZWARTEK, 16 STYCZNIA

09:30 - INDYKPOL - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych

14:00 - CDRL - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Poznań. W sprawie powołania członka rady nadzorczej i ustalenia ich liczby

PIĄTEK, 17 STYCZNIA

15:00 - NOWAGALA - Wezwanie

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcję spółki Ceramika Nowa Gala SA ogłoszonym przez CERRAD Sp. z o.o. po cenie 0,75 PLN za akcję.

- Drageus Games SA - Wprowadzenie do obrotu

Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.113.890 akcji serii A, 86.110 akcji serii B, 340.000 akcji serii C, 300.000 akcji serii D, 62.739 akcji serii E i 133.836 akcji serii F spółi Drageus Games SA o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

- COGNOR - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,28 PLN na akcję.

PONIEDZIAŁEK, 20 STYCZNIA

10:00 - EMCINSMED - Nadzwyczajne walne zgromadzenie (0)

Wrocław. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii K.

11:00 - TOYA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Wisznia Mała. W sprawie zmiany uchwały nr 21 ZWZA z 26 czerwca 2019.

WTOREK, 21 STYCZNIA

11:00 - URSUS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie połączenia URSUS SA ze spółką URSUS BUS SA, ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków rady nadzorczej

(PAP)