Wskaźnik Przyszłej Inflacji w I rośnie najmocniej od 2 lat - BIEC

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

15.01. Warszawa (PAP) - Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI ), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce, w styczniu wzrósł najmocniej od dwóch lat - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

WPI w styczniu 2020 roku wzrósł o 0,4 punktu.

"W przestrzeni publicznej istnieje wiele obaw zarówno o poziom inflacji w najbliższych miesiącach, jak i o trwałość tendencji inflacyjnych. O jej wysokości oraz o tym czy zagości u nas na dłużej zadecyduje splot czynników o charakterze lokalnym oraz globalnym" - napisano w komentarzu.

"Czynniki lokalne to przede wszystkim jednorazowe podwyżki cen szeregu usług i towarów, takich jak ceny prądu, ceny usług komunalnych, cena siły roboczej (płaca minimalna). Ich działanie, choć winduje nieraz wskaźnik cen konsumpcyjnych CPI na zdecydowanie wyższe poziomy, to jednak impuls inflacyjny nie utrzymuje się długo (na ogół kilka miesięcy)" - dodano.

BIEC podaje, że spośród ośmiu składowych wskaźnika w tym miesiącu dwie działały w kierunku spadku inflacji, pozostałe sześć w kierunku jej wzrostu. (PAP Biznes)

map/ ana/