Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych (dokumentacja)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

15.01. Warszawa (PAP) - W załączniku przedstawiamy projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Projektowane przepisy wprowadzają dwufazowy model systemu wsparcia, który ma umożliwić znaczące przyspieszenie procesu inwestycyjnego w zakresie morskich farm wiatrowych, planowanych do wybudowania na obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Model w obu fazach opiera się na koncepcji dwustronnego kontraktu różnicowego. (PAP Biznes)

pel/