GetBack ocenia, że może zrealizować układ na istotnie wyższym poziomie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

15.01. Warszawa (PAP) - GetBack zaktualizował informację o wykonaniu planu restrukturyzacji i ocenia, że prawdopodobna jest realizacja układu w stopniu istotnie wyższym niż wynikałoby to z postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka podała, że złożyła do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej aktualizację informacji o realizacji planu restrukturyzacji w okresie od 2 grudnia 2019 r. do 15 stycznia 2020 r.

"W ocenie zarządu emitenta, informacje przedstawione w informacji aktualizującej - według stanu na dzień jego złożenia - uprawdopodobniają realizację układu przez emitenta w stopniu istotnie wyższym niż istniejący na datę wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu" - napisano w komunikacie.

GetBack podał, że nadwyżka środków pieniężnych (ponad kwotę środków niezbędnych do spłaty zobowiązań przewidzianych w planie restrukturyzacyjnym) wygenerowana w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, a następnie w trakcie realizacji układu będzie przeznaczona na rezerwę na pokrycie wydatków nie ujętych w planie restrukturyzacji, a kwota co najmniej 25 mln zł zostanie przeznaczona na przyspieszenie płatności pierwszych dwóch rat układowych.

Wrocławski sąd zatwierdził w czerwcu 2019 roku zawarcie układu spółki GetBack z wierzycielami.

Według układu niezabezpieczeni wierzyciele spółki zostaną spłaceni na poziomie 25 proc. w ciągu 8 lat. Pierwsza rata dla wierzycieli niezabezpieczonych ma zostać wypłacona według głosowanego układu w 2020 r. W pierwszym kroku spółka spłaci wierzycieli zabezpieczonych. (PAP Biznes)

seb/ gor/