Book building na akcje serii F Elektrobudowa będzie przeprowadzony do 23 marca

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

15.01. Warszawa (PAP) - Proces budowania księgi popytu na akcje serii F Elektrobudowy zostanie przeprowadzony do 23 marca - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Elektrobudowy zdecydował w listopadzie 2019 roku o przystąpieniu do realizacji emisji akcji serii F zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia spółki.

Pod koniec września akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie niższą niż 2 zł, ale nie większą niż 22,12 mln zł poprzez emisję nowych akcji serii F, z pozbawieniem prawa poboru. Emisja zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów.

Celem podwyższenia kapitału jest pozyskanie przez spółkę od inwestora lub inwestorów środków na zwiększenie poziomu kapitału obrotowego, ustabilizowanie współpracy z dostawcami i podwykonawcami oraz poprawę wskaźników płynności oczekiwaną od spółki przez instytucje finansowe zaangażowane w finansowanie działalności.

Oferującym akcje serii F Elektrobudowy będzie Millennium DM. (PAP Biznes)

epo/ asa/