Skrót wiadomości - środa, 15 stycznia, 18.40

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

15.01. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 r. wzrosły rdr o 3,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ceny usług telekomunikacyjnych w grudniu 2019 r. wzrosły o 4,7 proc. - podał w środę GUS.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI ), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce, w styczniu wzrósł najmocniej od dwóch lat - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła w listopadzie 2019 roku o 5,6 proc. rdr, po wzroście o 3,6 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał Eurostat.

Produkcja przemysłowa w strefie euro w XI 2019 r. wzrosła o 0,5 proc. mdm, podczas gdy poprzednio spadła o 0,9 proc., po korekcie z -0,5 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat.

Produkt Krajowy Brutto Niemiec wzrósł w 2019 roku o 0,6 proc. bez uwzględnienia czynników sezonowych - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden.

Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w XII 2019 r. w ujęciu rdr wzrosły o 1,3 proc. - podał w komunikacie urząd statystyczny.

W USA zanotowano mocny wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zwyżkował o 30,2 proc. w tygodniu zakończonym 10 stycznia - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA).

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w grudniu 2019 r. wzrosły o 0,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 1,3 proc. - poinformował Departament Pracy w komunikacie.

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w styczniu wzrósł do 4,8 pkt. z +3,3 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie z 3,5 pkt. - podała nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York).

BUDŻET, DŁUG

Zadłużenie w obligacjach, po aukcji długu, według stanu na 13 stycznia wynosi 651.035,377 mln zł - podał resort finansów na stronie internetowej.

Sprzedaż obligacji detalicznych w grudniu wyniosła 1.646 mln zł wobec 1.992 mln zł w listopadzie - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Przychody z dywidend i wypłat z zysku po listopadzie 2019 r. wyniosły 3,43 mld zł, co stanowi 123,4 proc. planu na 2019 rok - podało MF w komunikacie.

Wydatki majątkowe budżetu państwa po listopadzie 2019 r. przyspieszyły do 10,7 mld zł, z 8,76 mld zł po październiku i obecnie wykorzystanie stanowi 53,1 proc. kwoty planowanej na 2019 rok - podał resort finansów.

Nadwyżka jednostek samorządów terytorialnego po 11 miesiącach 2019 roku wyniosła 11,407 mld zł wobec planowanego deficytu 20,311 mld zł - podał resort finansów w komunikacie.

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec 2019 r. wyniósł łącznie 3.926,3 mln euro wobec 1.390,7 mln euro na koniec listopada - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

GIEŁDA

W środę na warszawskim parkiecie dominowały zniżki głównych indeksów. W gronie blue chipów najsilniej poszły w dół Bank Pekao, CD Projekt i PKO BP.

Na środowym zamknięciu notowań WIG20 stracił 0,8 proc. do 2.105,08 pkt., WIG zniżkował 0,8 proc. do 58.671,25 pkt.

SPÓŁKI

KGHM ocenia, że w wyniku przeglądu parametrów techniczno-ekonomicznych kluczowych zagranicznych aktywów górniczych, stwierdzono wystąpienie przesłanek świadczących o możliwości zmiany wartości odzyskiwalnej części tych aktywów - poinformowała spółka w komunikacie.

Artifex Mundi w aktualizacji strategii na lata 2019-2022 zakłada koncentrację zasobów, zarówno kapitałowych, jak i osobowych, na rozwoju działalności deweloperskiej i wydawniczej w segmencie gier free-to-play przy równoczesnym zakończeniu działalności w segmencie gier premium - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Gwarant Agencja Ochrony, w tym jedna osoba fizyczna oraz giełdowy Impel, ogłosili przymusowy wykup 325.908 akcji Gwaranta, płacąc za każdą akcję 2,02 zł - poinformowała pośrednicząca w wykupie Ipopema Securities.

Bogdanka wypłaci 17 stycznia drugą ratę nagrody rocznej za wynik w 2019 roku - poinformował w liście do pracowników prezes Bogdanki Artur Wasil.

Grupa Synektik szacuje, że w IV kwartale 2019 r. miała ok. 37,5 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 65,5 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

Zysk na akcję Bank of America w IV kw. 2019 r. wyniósł 74 centy - podała spółka w komunikacie. Oczekiwano 69 centów.

BlackRock zanotował w IV kwartale 2019 r. skorygowany zysk na akcję w wysokości 8,34 USD - podała firma w komunikacie. Oczekiwano 7,69 USD.

Skorygowany zysk na akcję Goldman Sachs w IV kw. 2019 r. wyniósł 4,69 USD - podał bank w komunikacie. Rynek oczekiwał 5,52 USD.

GetBack zaktualizował informację o wykonaniu planu restrukturyzacji i ocenia, że prawdopodobna jest realizacja układu w stopniu istotnie wyższym niż wynikałoby to z postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu - poinformowała spółka w komunikacie.

Proces budowania księgi popytu na akcje serii F Elektrobudowy zostanie przeprowadzony do 23 marca - poinformowała spółka w komunikacie.

WALUTY

Złoty może umacniać się wobec euro po przełamaniu istotnego z punktu widzenia analizy technicznej poziomu 4,23 - uważają ekonomiści. Ich zdaniem na rynku długu skarbowego rentowności będą spadać na całej długości krzywej.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,2279 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1142 USD i 122,43 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ceny ropy w USA spadają po wzroście w ubiegłym tygodniu amerykańskich zapasów surowca - o ponad 1 mln baryłek. Do tego nastroje wśród globalnych graczy rynkowych pogorszyły się w reakcji na utrzymujące się napięcia w handlu USA-Chiny, a to nie sprzyja zakupom surowców - informują maklerzy.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 2,55 mln baryłek, czyli o 0,59 proc. do 428,51 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie zniżkuje z notowanych we wtorek najwyższych poziomów od ponad 8 miesięcy - nastroje na rynkach pogorszyły się w reakcji na utrzymujące się napięcia w handlu pomiędzy USA a Chinami. Miedź na LME w dostawach 3-miesięcznych tanieje o 0,4 proc. do 6.275,50 USD za tonę - podają maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

W 2020 roku bankom przyjdzie zmierzyć się z rosnącą liczbą pozwów ze strony kredytobiorców frankowych. Przechylająca się na korzyść klientów linia orzecznicza sądów sprawi, że będzie to rok zwiększonych rezerw na te kredyty - oceniają analitycy. Łącznie rezerwy wynieść mogą w tym roku około 2 mld zł, co obniży zyskowność banków i będzie wyzwaniem dla tych instytucji, które już teraz są w trudniejszej sytuacji kapitałowej.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu wzrosną rdr do 3,9 proc. - oceniają analitycy Ministerstwa Rozwoju.

Za wzrost inflacji w grudniu odpowiadała m.in. realizacja podwyżek cen w niektórych kategoriach w związku z nowym rokiem, a inflacja średnioroczna w 2020 r. solidnie przekroczy 3 proc. - uważają ekonomiści. Ich zdaniem wzrosty cen w coraz większym stopniu mają charakter popytowy.

Wyniki sprzedażowe Biedronki za czwarty kwartał 2019 r. są bardzo dobre, a dla całej grupy Jeronimo Martins najważniejsze są dobre rezultaty biznesu w Kolumbii - oceniają analitycy. Kurs Jeronimo Martins na giełdzie w Lizbonie rośnie ponad 5 proc. Na GPW zyskuje kurs innej spółki handlowej - Dino Polska.

Kolejny etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie szansą dla średniej wielkości TFI, niezależnych od grup finansowych - powiedział PAP Biznes członek zarządu Krajowego Biura Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych i broker ubezpieczeniowy Grzegorz Waszkiewicz.

Perspektywy polskich poddostawców części aut do Niemiec nie są obiecujące - napisał w materiale analitycznym Polski Instytut Ekonomiczny.

Przekształcenie OFE w Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (SFIO) zwiększy popyt na akcje - być może nawet o 2-5 mld zł. Atrakcyjne wyceny występują w sektorze małych spółek (sWIG80), gdyż wskaźnik C/WK wynosi 0,94 pkt. i jest poniżej historycznej średniej za ostatnie 15 lat w wysokości 1,40 pkt. - wynika z prognoz Esaliens TFI na 2020 rok.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Grupa posłów PiS proponuje, by Skarb Państwa mógł obejmować akcje w celu zwiększenia udziału w kapitale zakładowym spółki - wynika ze złożonego w środę poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 158).

W IV kwartale 2019 roku około 74 proc. sądowych wyroków w sprawach kredytów indeksowanych czy denominowanych do franka szwajcarskiego była korzystna dla konsumentów - wynika z przygotowanego dla PAP Biznes zestawienia kancelarii Votum.

W 2019 roku prawomocnie na korzyść banków rozstrzygnięto ponad 70 proc. sporów sądowych w sprawie kredytów walutowych - poinformował ZBP w komunikacie, powołując się na badanie przeprowadzone wśród banków z największym portfelem takich kredytów.

W IV kwartale 2019 roku prawomocnie na korzyść frankowiczów rozstrzygnięto 77 proc. sporów sądowych w sprawach kredytów indeksowanych czy denominowanych, podczas gdy w III kwartale udział ten wynosił 70 proc. - wynika ze statystyki wyroków sądowych zebranych przez stowarzyszenie zrzeszające frankowiczów.

Propozycja KE ws. mechanizmu sprawiedliwiej transformacji otwiera możliwości inwestycyjne dla Polski w wysokości 100 mld zł - poinformował w środę resort klimatu.

Prezes URE sprawdzi, jak spółki sprzedające energię wywiązywały się z obowiązków wynikających z tzw. ustawy prądowej zamrażającej ceny prądu - podał URE w komunikacie prasowym.

Ceny energii w Polsce są jednymi z najwyższych w Europie, a także najwyższe w porównaniu z sąsiednimi krajami uprzemysłowionymi - wynika z analizy Ministerstwa Rozwoju przygotowanej na posiedzenie Senatu.

Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać w ciągu 30 dni.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 120,6 mln zł kary na Volkswagen Group Polska za wprowadzenie w błąd co do poziomu emisji spalin i kierowanie wytycznych skutkujących odrzuceniem reklamacji - poinformował UOKiK na stronie internetowej.

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2019 roku wyniosła w Polsce 223,36 zł/MWh wobec 213,60 zł/MWh w III kwartale i wobec 180,25 zł/MWh w IV kwartale 2018 roku - podał w komunikacie Urząd Regulacji Energetyki.

Otwarte Fundusze Emerytalne przelały do ZUS środki w wysokości 552,7 mln zł w ramach tzw. suwaka - poinformowało PAP Biznes biuro prasowe ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał otwartym funduszom emerytalnym (OFE) w tym tygodniu 38,8 mln zł - poinformował ZUS w komunikacie.

Udział odnawialnych źródeł energii w pozyskaniu energii pierwotnej w 2018 roku wyniósł 14,46 proc. - podał w środę GUS.

Polska sprzedała na aukcji na giełdzie EEX łącznie 5.332.000 uprawnień do emisji CO2 po cenie 24,20 euro/EUA - poinformował giełda EEX.

Odsetek pracowników, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy zmienili pracę wyniósł 20 proc., co oznacza spadek o 2 pkt. proc. w porównaniu z III kw. - wynika z badania Monitor Rynku Pracy przygotowanego przez Instytut Badawczy Randstad.

Fundusze private equity z Europy Środkowej, ankietowane przez firmę doradczą Deloitte, z większą ostrożnością i mniejszym optymizmem patrzą na sytuację gospodarczą w regionie w najbliższych miesiącach. Oczekiwane spowolnienie w połączeniu z wysokimi wycenami transakcji zwiększyły ich apetyty na sprzedaż spółek portfelowych.

Przesył surowca do Polski rurociągiem "Przyjaźń" odbywa się zgodnie z harmonogramem, a klienci otrzymują zakupioną ropę naftową - poinformował w środę PERN. Wcześniej media podały, że białoruski operator ograniczył przesył ropy rurociągiem.

Do piątku potrwają, rozpoczęte we wtorek, prace remontowe na instalacjach rurociągu Przyjaźń na terytorium Białorusi - poinformował białoruski operator rurociągu, przedsiębiorstwo Homeltransnafta.

Rząd Wielkiej Brytanii zawarł we wtorek wieczorem porozumienie z akcjonariuszami zagrożonych bankructwem niskokosztowych linii lotniczych Flybe, co ma pozwolić przewoźnikowi na utrzymanie się na rynku.

Goszczący w Indiach właściciel Amazona, Jeff Bezos obiecał eksport indyjskich towarów wartych 10 mld USD. Zainwestuje też miliard w rozwój małych i średnich firm. Indyjscy kupcy zapowiadają zaś protesty przeciw nielegalnym praktykom Amazona.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Ustawa reformująca sądy w żadnym przypadku nie ogranicza niezawisłości sędziów i niezależności sądów - podkreśliło w środę Ministerstwo Sprawiedliwości w przesłanym PAP oświadczeniu.

Ufam, że TSUE będzie równo traktować wszystkie państwa europejskie; jeśli stałoby się inaczej, oznaczałoby to, że w Unii Europejskiej są obywatele dwóch rożnych kategorii - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, pytany o wtorkową decyzję KE.

Nowela ustaw sądowych autorstwa PiS "drastycznie obniży poziom sądowej ochrony praw jednostki" - oceniła w środę w Senacie Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica). Ustawa jest konieczna, jest co do pewnych zarysów i zasad zgodna z tym, co obserwujemy w porządkach europejskich - podkreślił Marek Pęk (PiS).

W środę ok. godz. 16.45 zakończyło się spotkanie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego z prezydentem Andrzejem Dudą, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie w cztery oczy marszałka i prezydenta miało być poświęcone noweli ustaw o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym, którą zajmuje się Senat.

Rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy i marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego dotyczyła potrzeby reformy wymiaru sprawiedliwości; nie dotyczyła żadnych kwestii szczegółowych związanych z treścią noweli ustaw sądowych - poinformował w środę wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Prezydent, gdy przyjdzie jego kolej, zapewne bardzo roztropnie podejdzie do nowelizacji ustaw sądowniczych, w jakimkolwiek kształcie ona do niego trafi - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki po środowym spotkaniu z Andrzejem Dudą.

Posłowie PO nie poprą wniosku Lewicy o Trybunał Stanu dla prezesa NIK Mariana Banasia - poinformował PAP rzecznik partii Jan Grabiec. Jak uzasadniał, rozpoczynanie procedury bez wystarczającego udokumentowania zarzutów, może doprowadzić do uniknięcia odpowiedzialności konstytucyjnej.

Warto zastanowić się nad tym, że główna przyczyna problemu polskiego sądownictwa nie leży w procedurach, a w rozrośniętej, rozbuchanej korporacji, która działa niczym państwo w państwie - podkreślił w czasie debaty w Senacie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie stanowi niezawisłego i bezstronnego sądu - uznała ponownie Izba Pracy Sądu Najwyższego. W środę Izba Pracy rozpoznała dwie pozostałe sprawy, których dotyczył wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada ub.r.

I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przedstawiła pytanie prawne trzem Izbom SN: Cywilnej, Karnej i Pracy. Dotyczy ono udziału w składach sędziowskich "osób wyłonionych przez nową KRS" - poinformował rzecznik prasowy SN sędzia Michał Laskowski. Termin rozpatrzenia pytania wyznaczono na 23 stycznia br.

Zagadnienie prawne skierowane do trzech Izb Sądu Najwyższego nie dotyczy kwestii samego powoływania na stanowisko sędziego przez prezydenta RP, lecz ma na celu zabezpieczenie ważności orzeczeń sądowych - głosi środowe oświadczenie I prezes SN Małgorzaty Gersdorf.

Na znak protestu przeciwko sposobowi kierowania senacką komisją spraw zagranicznych i UE przez Bogdana Klicha (KO), senatorowie PiS opuszczają tę komisję - zapowiedział wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS). Dodał, że senatorowie PiS rezygnują też z wyjazdów zagranicznych z marszałkiem Senatu.

Myślimy o seniorach, rząd podejmuje kompleksowe działania w trosce o poprawę ich sytuacji; trzynastą emeryturę otrzyma każdy emeryt i rencista, bez wyjątku - wskazała w środę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa sieci 5G może trafić do konsultacji w przyszłym tygodniu - poinformował minister cyfryzacji Marek Zagórski. Minister dodał, że do wakacji Rada Ministrów powinna przyjąć projekt ustawy implementującej do polskiego prawa zapisy Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej.

Nie chcemy zlikwidować Karty nauczyciela, chcemy rozmawiać ze związkami zawodowymi i samorządowcami o awansie zawodowym i ocenie nauczycieli, o systemie ich wynagradzania i finansowaniu oświaty - powiedział we wtorek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Pseudodemokracja jak nieleczony nowotwór rozrasta się na naszych oczach - mówiła w środę w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku europosłanka Magdalena Adamowicz, wdowa po śp. prezydencie miasta Pawle Adamowiczu.

Tomasza Chróstny został wybrany na stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - poinformowała w środę KPRM. Prezesa UOKiK powołuje premier.

Przedłuża się rozstrzygnięcie przetargu na budowę terminala na lotnisku w Radomiu. Firmy, które brały udział w aukcjach elektronicznych, złożyły odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej; dwa z nich zostały oddalone, a jedno czeka na rozpatrzenie.

Po raz pierwszy na kolejowej trasie Warszawa - Gdańsk pociągi testowe zwiększyły prędkość do 200 km/h - poinformowały w komunikacie PKP PLK.

Były senator PiS Stanisław K. oraz jego syn usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach nowe zarzuty w śledztwie dotyczącym wielomilionowych łapówek. Prokuratura skierowała do sądu wnioski o areszt obu mężczyzn - poinformowała w środę prok. Katarzyna Żołna.

Warszawski sąd apelacyjny utrzymał w środę decyzję sądu okręgowego z października zeszłego roku o umorzeniu z powodu przedawnienia postępowania karnego wobec oskarżonych o tzw. prowokację na Chłodnej, czyli podrzucenie w 1983 r. przez SB do mieszkania ks. Jerzego Popiełuszki materiałów obciążających duchownego.

W związku ze sprawą wyrządzenia co najmniej 50 mln zł szkody w mieniu komercyjnego banku oraz usiłowania uzyskania 23 mln zł nienależnego podatku VAT, funkcjonariusze CBA zatrzymali czterech rzeczoznawców majątkowych - poinformowało w środę Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Ognisko ptasiej grypy potwierdzono w gospodarstwie w Słaborowicach w pow. ostrowskim. To trzecie w Wielkopolsce ognisko wirusa - poinformował PAP Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu Andrzej Żarnecki.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

W Parlamencie Europejskim w środę wczesnym wieczorem rozpoczęła się debata na temat prowadzonej wobec Polski procedury z art. 7 unijnego traktatu. Wiceszefowa KE Viera Jourova oceniła, że sytuacja dotycząca sędziów w Polsce jest poważna.

Europosłowie Europejskiej Partii Ludowej, grupy Odnowić Europę, socjaliści i Zieloni skrytykowali podczas debaty w PE reformy polskiego rządu dotyczące sądownictwa. Wskazywali, że w Polsce istnieje zagrożenie dla praworządności.

O środkach tymczasowych, o które zawnioskowała Komisja Europejska w sprawie dotyczącej Izby Dyscyplinarnej SN, będzie w pierwszej kolejności decydowała wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta. Następnie odbędzie się rozprawa, po której ostateczną decyzję wyda Trybunał.

Funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej SN tworzy ryzyko "nieodwracalnej szkody" dla polskich sędziów; to powód, dla którego KE wystąpiła do TSUE o środki tymczasowe - oświadczył w środę w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand.

Wiceszefowa Parlamentu Europejskiego Katarina Barley w opublikowanej w środę rozmowie z dziennikiem "Sueddeutsche Zeitung" opowiedziała się za tym, by zagrozić Polsce "dotkliwymi karami finansowymi", jeśli przyjmie ona ustawę dotyczącą zmian w sądownictwie.

Komisja Europejska pozostaje otwarta na dialog z polskim rządem i wtorkowy wniosek do Trybunału Sprawiedliwości UE o środki tymczasowe tego nie zmienia - poinformowało PAP źródło w Komisji Europejskiej.

Więcej niż co czwarte euro (26 proc.) z funduszu na sprawiedliwą transformację, w tym zwłaszcza na wsparcie regionów węglowych, ma trafić do Polski - wynika z nieoficjalnych informacji PAP ze źródeł dyplomatycznych.

Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew poinformował w środę, że jego rząd podał się do dymisji. Prezydent Rosji Władimir Putin ma powołać Miedwiediewa na nowe stanowisko zastępcy szefa Rady Bezpieczeństwa - podał Interfax.

Prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował w środę poprawki do konstytucji kraju, m.in. zwiększające pełnomocnictwa parlamentu przy wyłanianiu premiera. Zaproponował też zaostrzenie wymogów dla kandydatów na prezydenta.

Szef rosyjskiej Federalnej Służby Podatkowej (FNS) Michaił Miszustin jest kandydatem na premiera; prezydent Władimir Putin wniósł jego kandydaturę do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej - poinformowały służby prasowe Kremla w środę wieczorem.

W Rosji rozpoczął się "tranzyt władzy" i przygotowania do odejścia prezydenta Władimira Putina na inne stanowisko - oceniają politolodzy w Rosji w pierwszych komentarzach po dorocznym orędziu Putina, który zaproponował w środę zmiany w konstytucji.

Polska była ofiarą, a nie sprawcą II wojny światowej, a współodpowiedzialność za wywołanie konfliktu ponosi Rosja - mówili w środę europosłowie podczas debaty w Parlamencie Europejskim na temat rosyjskich manipulacji historycznych.

Stany Zjednoczone utrzymają cła na chiński eksport do czasu zakończenia drugiej fazy negocjacji handlowych między obydwoma krajami - poinformował we wtorek minister skarbu USA Steven Mnuchin. W środę Waszyngton i Pekin mają podpisać wstępną umowę handlową.

Stany Zjednoczone "w pełni popierają" mechanizm rozstrzygania sporów w ramach porozumienia nuklearnego z Iranem, który we wtorek uruchomiły Francja, Niemcy i Wielka Brytania - poinformował Departament Stanu USA. Zdaniem Waszyngtonu procedura ta może zmusić Teheran do przestrzegania zobowiązań nuklearnych.

Związki zawodowe blokują porty morskie we Francji w środę, w 42. dniu strajku przeciw reformie emerytalnej. Zapowiadają kolejne protesty w środę w miastach. Transport publiczny we Francji nadal funkcjonuje z utrudnieniami, szczególnie w regionie paryskim.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i kanclerz Niemiec Angela Merkel przeprowadzili w środę rozmowę telefoniczną, w której mówili o katastrofie ukraińskiego samolotu zestrzelonego nad Iranem oraz o konflikcie z prorosyjskimi separatystami w Donbasie.

Prokuratura generalna i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zwróciły się do władz Iranu o przekazanie czarnych skrzynek ukraińskiego samolotu, który w ubiegłym tygodniu został zestrzelony w Teheranie. W katastrofie zginęło 176 osób.

Siły zagraniczne powinny opuścić Bliski Wschód - oświadczył w środę w irańskiej telewizji państwowej prezydent Iranu Hasan Rowhani. Odrzucił pomysł nowego "porozumienia (prezydenta USA Donalda) Trumpa", mającego na celu rozwiązanie sporu nuklearnego.

Irańska agencja IRNA podała w środę, że ambasador Wielkiej Brytanii w Iranie Robert Macaire opuścił kraj po tym, jak został na krótko zatrzymany za rzekomy udział w antyrządowej demonstracji. "To persona non grata" - oświadczył rzecznik resortu sprawiedliwości Iranu.

Władze Rumunii zgłosiły pojawienie się ogniska wysoce patogennego wirusa ptasiej grypy. Wirus H5N8 został wykryty na fermie drobiu w północnej części kraju i jest to pierwsze takie ognisko od prawie trzech lat - przekazała w środę Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE).

Wbrew woli emerytowanego papieża Benedykta XVI i jego otoczenia we Francji ukazała się w środę kontrowersyjna książka, na której okładce figuruje on jako jej współautor. Dzień wcześniej poprosił on o to, by usunąć jego imię z tomu kardynała Roberta Saraha. Zapowiedź publikacji tomu wywołała burzę w Watykanie i falę polemik. Według komentatorów doszło do wyjątkowej "ingerencji", której celem ma być przeciwstawienie się linii papieża Franciszka oraz niedawnego synodu biskupów na temat Amazonii, gdzie omawiano propozycję wyświęcania żonatych mężczyzn na księży na odległych obszarach.

Włoska świecka prawniczka Francesca Di Giovanni została mianowana przez papieża Franciszka wiceszefową watykańskiej dyplomacji. O pierwszej nominacji kobiety na tak wysokie stanowisko w Sekretariacie Stanu poinformował w środę Watykan.

W zasypanym przez lawinę domu w kontrolowanej przez Pakistan części Kaszmiru znaleziono w środę 12-latkę, która przeżyła 18 godzin uwięziona pod śniegiem - pisze Reuters.

(PAP Biznes)

osz/ gor/ asa/