LIVECHAT SOFTWARE SA (2/2020) Liczba klientów ChatBot

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2020

Zarząd LIVECHAT Software S.A. ("Spółka") podaje do publicznej informacji wiadomość o osiągnięciu liczby tysiąca aktywnych i płacących klientów rozwiązania ChatBot.

W ocenie Zarządu, osiągnięcie poziomu 1 tysiąca klientów, stanowi ważny etap rozwoju produktu.

Spółka nie planuje podawać cyklicznie informacji o liczbie klientów ChatBot w osobnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz