BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (1/2020) Uzgodnienie warunków potencjalnej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (1/2020) Uzgodnienie warunków potencjalnej transakcji pomiędzy głównymi, polskimi akcjonariuszami i członkami Zarządu a strategicznym inwestorem.

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2020

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent"), niniejszym informuje o tym, że otrzymał od członków Zarządu emitenta Pana Janusza Schwark oraz Pana Arkadiusza Czysz ("Menedżerowie"), będących pośrednio, poprzez spółki odpowiednio JS Holding sp. z o.o. oraz Green Place S.A., akcjonariuszami Emitenta, informację o tym, że Menedżerowie uzgodnili w dniu 15 stycznia 2020 r. ze spółką A&R Carton AB ("A&R Carton") główne warunki potencjalnej transakcji zmierzającej do przejęcia przez A&R Carton kontroli nad spółkami JS Holding sp. z o.o. oraz Green Place S.A., posiadającymi akcje Emitenta, czyli prowadzącej do pośredniego nabycia akcji Emitenta przez A&R Carton. A&R Carton AB należy do tej samej grupy kapitałowej co spółka A&R Carton Holding GmbH, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w kontekście zawarcia umowy warunkowej, prowadzącej do przejęcia kontroli nad grupą rlc packaging. Uzgodnione, główne warunki transakcji zakładają, że po ewentualnej transakcji Menedżerowie pozostaną w Zarządzie Emitenta do końca roku 2021. Menedżerowie poinformowali Emitenta, że o ewentualnym zawarciu transakcji, co nastąpi pod warunkiem uzgodnienia przez strony szczegółowych postanowień umownych, poinformują Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz