INDYKPOL SA (1/2020) Uchwały podjęte na NWZ Emitenta w dniu 16 stycznia 2020 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 1/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Indykpol S.A. (dalej "Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 stycznia 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "NWZ"). W Zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło porządek przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ Spółki. Na Przewodniczącą NWZ wybrano Panią Dorotę Madejską.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2 624 500 akcji, które stanowią ok. 84,00% w kapitale zakładowym i oddano 6 198 000 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 6 198 000 głosów tj. 100% oddanych głosów. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonywała prawa głosu z posiadanych przez siebie akcji własnych w liczbie 500 000, które dają prawo do 500 000 głosów na walnym zgromadzeniu.

Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie było uchwał, które zostały podane pod głosowanie i nie zostały podjęte, nie został zgłoszony do protokołu sprzeciw do żadnej z uchwał.

Zarząd Indykpol S.A. przesyła w załączeniu treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 stycznia 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz