ORZEŁ BIAŁY SA (1/2020) Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2020 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 1/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Orzeł Biały S.A. przesyła w załączeniu informacje nt. terminów przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 80 ust. 1

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz