VANTAGE DEVELOPMENT SA (17/2020) Rozstrzygnięcie przetargu na zakup nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Brneńskiej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 17/2020

Zarząd Vantage Development S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 roku jednostka zależna od Emitenta - VD Mieszkania XIX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ("Nabywca") złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu ustnym nieograniczonym na zakup nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Brneńskiej, ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Poznania. Nieruchomość zostanie nabyta za cenę 13,7 mln złotych brutto. O terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację inwestycji mieszkaniowej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz