POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (1/2020) Rezygnacja Pani Izabeli

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (1/2020) Rezygnacja Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2020

PKN ORLEN S.A. ("Spółka") informuje, że Pani Izabela Felczak-Poturnicka złożyła z dniem 16 stycznia 2020 roku rezygnację z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, która została jej powierzona Uchwałą nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 14 czerwca 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz