Można przedyskutować objęcie ochroną gwarancyjną depozytów niektórych podmiotów JST - Broda, BFG

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.02. Warszawa (PAP) - Można przedyskutować kwestię objęcia ochroną gwarancyjną BFG depozytów niektórych podmiotów JST, takich jak szkoły, czy przedszkola - powiedział w czwartek w trakcie komisji sejmowej wiceprezes BFG Krzysztof Broda.

"W tej chwili środki JST nie są objęte ochroną gwarancyjną (BFG - PAP), co wynika z regulacji unijnych. (...) Potencjalnym do przedyskutowania rozwiązaniem mogłoby być nadanie osobowości prawnej i samodzielności prawnej niektórym podmiotom, które w tej chwili działają de facto pod egidą w ramach bytu prawnego JST. To są takie instytucje jak szkoły, przedszkola i podobne instytucje. (...) W tym zakresie potencjalnie jest możliwość poszukiwania rozwiązań, które by zapewniły tym podmiotom, których skala działalności i w konsekwencji środki finansowe są istotnie mniejsze i być może znalezienie rozwiązania, które pozwoliłoby objąć te podmioty limitem gwarancyjnym i w konsekwencji odpowiednio je chronić" - powiedział Broda.

15 stycznia BFG wydał decyzję o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (PBS) z siedzibą w Sanoku. Ze względu na złą sytuację kapitałową PBS 17 stycznia 2020 r. Fundusz przejął nad nim kontrolę oraz wyznaczył administratora.

W przypadku przymusowej restrukturyzacji udziały członkowskie w PBS oraz jego obligacje zostają umorzone. Część depozytów jednostek samorządu terytorialnego, dużych firm i innych podmiotów nieobjętych gwarancjami zostaje w banku w restrukturyzacji w celu pokrycia strat i zostanie finalnie utracona.

Bank Gospodarstwa Krajowego zadeklarował pomoc samorządom, których rachunki prowadzi PBS.

Przymusowa restrukturyzacja Banku odbywa się z użyciem banku pomostowego - Banku Nowego BFG, instytucji o kapitale 100 mln zł. (PAP Biznes)

tus/ gor/