Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

<TAB>

Fundusz aktualne poprzednie %

NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 93,30 94,33 -1,09 2020-02-13

NOVO FIO GLOBALNEGO DOCHODU 60,18 60,22 -0,07 2020-02-13

NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 145,47 145,48 -0,01 2020-02-13

NOVO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 84,21 84,31 -0,12 2020-02-13

NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 236,17 236,22 -0,02 2020-02-13

NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 185,97 186,04 -0,04 2020-02-13

NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 191,56 192,20 -0,33 2020-02-13

NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 159,33 160,37 -0,65 2020-02-13

NOVO FIO AKCJI 170,44 172,45 -1,17 2020-02-13

Subfundusz Generali Korona Dochodowy 230,34 230,34 0,00 2020-02-13

Subfundusz Generali Oszczędnościowy 126,24 126,23 0,01 2020-02-13

Subfundusz Generali Korona Obligacje 372,81 373,19 -0,10 2020-02-13

Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa 199,09 199,82 -0,37 2020-02-13

Subfundusz Generali Stabilny Wzrost 189,55 189,92 -0,19 2020-02-13

Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 348,81 349,96 -0,33 2020-02-13

Subfundusz Generali Globalnych Akcji Wzrostu 143,49 142,88 0,43 2020-02-13

Subfundusz Generali Korona Akcje 207,89 209,08 -0,57 2020-02-13

Subfundusz Generali Akcje Wzrostu 108,20 109,21 -0,92 2020-02-13

Subfundusz Generali Akcje MiŚ Spółek 105,54 106,08 -0,51 2020-02-13

Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa 131,50 133,43 -1,45 2020-02-13

Subfundusz Generali Akcje Turcja 50,88 51,17 -0,57 2020-02-13

Subfundusz Generali Euro (EUR) 1199,87 1199,92 0,00 2020-02-13

Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy 114,03 114,02 0,01 2020-02-13

Subfundusz SGB Bankowy 1174,73 1174,71 0,00 2020-02-13

MetLife FIO Akcji kat A 14,99 14,91 0,54 2020-02-12

MetLife FIO Akcji kat E 15,01 14,93 0,54 2020-02-12

MetLife FIO Akcji kat I 15,01 14,93 0,54 2020-02-12

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 16,65 16,62 0,18 2020-02-12

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 16,66 16,63 0,18 2020-02-12

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 16,66 16,63 0,18 2020-02-12

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 22,12 22,12 0,00 2020-02-12

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 22,13 22,13 0,00 2020-02-12

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 22,13 22,13 0,00 2020-02-12

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,26 7,26 0,00 2020-02-12

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 7,26 7,26 0,00 2020-02-12

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 7,27 7,26 0,14 2020-02-12

MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,50 17,50 0,00 2020-02-12

MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,51 17,51 0,00 2020-02-12

MetLife FIO Konserwatywny kat I 17,76 17,76 0,00 2020-02-12

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 10,41 10,36 0,48 2020-02-12

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 10,42 10,37 0,48 2020-02-12

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 10,42 10,37 0,48 2020-02-12

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,90 7,93 -0,38 2020-02-12

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 7,90 7,93 -0,38 2020-02-12

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 7,90 7,93 -0,38 2020-02-12

MetLife Sub Akcji Polskich kat A 5,71 5,69 0,35 2020-02-12

MetLife Sub Akcji Polskich kat E 5,71 5,69 0,35 2020-02-12

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 8,01 8,01 0,00 2020-02-12

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 8,02 8,01 0,12 2020-02-12

MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 17,09 17,08 0,06 2020-02-12

MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 17,19 17,18 0,06 2020-02-12

MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 17,09 17,08 0,06 2020-02-12

MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 17,09 17,08 0,06 2020-02-12

MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 8,83 8,84 -0,11 2020-02-12

MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 8,84 8,85 -0,11 2020-02-12

MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 8,84 8,85 -0,11 2020-02-12

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,49 15,49 0,00 2020-02-12

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,50 15,50 0,00 2020-02-12

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,49 15,49 0,00 2020-02-12

MetLife Sub Akcji NE kat A 8,22 8,16 0,74 2020-02-12

MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A 12,56 12,47 0,72 2020-02-12

MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. USD A 3,22 3,19 0,80 2020-02-12

MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E 12,56 12,48 0,64 2020-02-12

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 9,90 9,81 0,92 2020-02-12

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD A 2,54 2,51 1,00 2020-02-12

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 9,92 9,83 0,92 2020-02-12

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I 9,90 9,81 0,92 2020-02-12

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 9,03 8,99 0,44 2020-02-12

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD A 2,31 2,30 0,53 2020-02-12

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 8,99 8,95 0,45 2020-02-12

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 9,01 8,97 0,45 2020-02-12

MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,56 13,57 -0,07 2020-02-12

MetLife Sub Obligacji Świat. USD A 3,48 3,48 0,01 2020-02-12

MetLife Sub Obligacji Świat. E 13,56 13,57 -0,07 2020-02-12

MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,56 13,57 -0,07 2020-02-12

MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 15,70 15,63 0,45 2020-02-12

MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD A 4,02 4,00 0,53 2020-02-12

MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 15,67 15,60 0,45 2020-02-12

MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 14,39 14,31 0,56 2020-02-12

MetLife Sub Akcji Ameryk. A USD 3,69 3,67 0,64 2020-02-12

MetLife Sub Akcji Ameryk. E 14,40 14,33 0,49 2020-02-12

MetLife Sub Akcji Ameryk. I 14,42 14,35 0,49 2020-02-12

MetLife Sub Globalnych Innowacji A 12,16 12,09 0,58 2020-02-12

MetLife Sub Globalnych Innowacji I 12,18 12,12 0,50 2020-02-12

Metlife Sub Multistrategia A 10,38 10,37 0,10 2020-02-12

Metlife Sub Multistrategia E 10,37 10,37 0,00 2020-02-12

Metlife Sub Multistrategia I 10,38 10,37 0,10 2020-02-12

Metlife Sub Akcji Ameryki Łac, A 9,98 9,89 0,91 2020-02-12

Metlife Sub Akcji Europejskich A 11,91 11,85 0,51 2020-02-12

Metlife Sub Akcji Europejskich E 11,92 11,86 0,51 2020-02-12

Allianz Sub Akcji Globalnych 135,69 135,10 0,44 2020-02-12

Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 129,38 129,71 -0,25 2020-02-12

Allianz Sub Aktywnej Alokacji 97,38 97,47 -0,09 2020-02-12

Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 117,55 117,41 0,12 2020-02-12

Allianz Sub Konserwatywny 158,51 158,52 -0,01 2020-02-12

Allianz Sub Obligacji Globalnych 112,01 111,96 0,04 2020-02-12

Allianz Sub Obligacji Plus 174,22 174,20 0,01 2020-02-12

Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 147,29 147,55 -0,18 2020-02-12

Allianz Sub Selektywny 90,82 90,93 -0,12 2020-02-12

Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 124,74 124,73 0,01 2020-02-12

Allianz Sub Surowców i Energii 91,08 90,40 0,75 2020-02-12

Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 104,23 104,17 0,06 2020-02-12

Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 113,78 113,78 0,00 2020-02-12

Allianz SFIO PIMCO Global Bond 107,31 107,36 -0,05 2020-02-12

Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 118,10 117,91 0,16 2020-02-12

Allianz SFIO PIMCO Income 112,06 111,98 0,07 2020-02-12

Santander Akcji Polskich 32,98 32,76 0,67 2020-02-12

Santander Akcji Środkowej i Wsch, Europy 43,26 42,93 0,77 2020-02-12

Santander Platinum Dynamiczny 47,72 47,60 0,25 2020-02-12

Santander Platinum Stabilny 69,27 69,23 0,06 2020-02-12

Santander Obligacji Europejskich 84,67 84,61 0,07 2020-02-12

Santander Obligacji 22,63 22,65 -0,09 2020-02-12

Santander Dłużny Krótkoterminowy 31,18 31,18 0,00 2020-02-12

Santander Akcji Spółek Wzrostowych 33,39 33,04 1,06 2020-02-12

Santander Stabilnego Wzrostu 32,39 32,33 0,19 2020-02-12

Santander Zrównoważony 30,59 30,45 0,46 2020-02-12

Santander Platinum Konserwatywny 68,04 68,06 -0,03 2020-02-12

Santander Obligacji Korporacyjnych 65,79 65,76 0,05 2020-02-12

Santander Akcji Małych i Średnich Spółek 52,75 52,69 0,11 2020-02-12

Santander Prestiż Akcji Polskich 1403,99 1395,96 0,58 2020-02-12

Santander Prestiż Akcji ŚiW Europy 1219,21 1215,58 0,30 2020-02-12

Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1441,49 1442,69 -0,08 2020-02-12

Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1404,24 1403,71 0,04 2020-02-12

Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1112,55 1112,56 0,00 2020-02-12

Santander Prestiż Akcji Europejskich 1359,27 1349,26 0,74 2020-02-12

Santander Prestiż Europejskich Sp. Dywidend. 1112,03 1104,10 0,72 2020-02-12

Credit Agricole Akcyjny FIO 132,73 131,77 0,73 2020-02-12

Credit Agricole Dynamiczny Pol. FIO 196,43 195,64 0,40 2020-02-12

Credit Agricole Stabilnego Wzr. FIO 260,12 259,84 0,11 2020-02-12

Credit Agricole Dłużny Krótkotermin. FIO 134,56 134,56 0,00 2020-02-12

Credit Agricole Akcji Nowej Eur.FIO 96,54 95,87 0,70 2020-02-12

Aviva Globalnych Strategii 104,86 104,81 0,05 2020-02-12

Aviva Investors Aktywnej Alokacji 128,66 128,01 0,51 2020-02-12

Aviva Investors Dochodowy 109,24 109,20 0,04 2020-02-12

Aviva Investors Dłużnych Papierów Kor. 138,40 138,33 0,05 2020-02-12

Aviva Investors Europejskich Akcji 82,71 82,29 0,51 2020-02-12

Aviva Investors Globalnych Akcji 127,05 126,18 0,69 2020-02-12

Aviva Investors Kapitał Plus 176,06 175,90 0,09 2020-02-12

Aviva Investors Małych Spółek 152,94 153,21 -0,18 2020-02-12

Aviva Investors Niskiego Ryzyka 183,68 183,71 -0,02 2020-02-12

Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 166,49 166,17 0,19 2020-02-12

Aviva Investors Obligacji 241,33 241,70 -0,15 2020-02-12

Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 158,14 158,28 -0,09 2020-02-12

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu 104,23 104,08 0,14 2020-02-12

Aviva Investors Polskich Akcji 475,63 472,33 0,70 2020-02-12

Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu 107,71 107,70 0,01 2020-02-12

Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 275,05 274,47 0,21 2020-02-12

Aviva Investors Zrównoważony 126,52 126,06 0,36 2020-02-12

GAMMA (kat. A) 263,94 263,93 0,00 2020-02-12

GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp (kat. A) 90,86 90,85 0,01 2020-02-12

GAMMA Akcyjny (kat. A) 89,02 88,53 0,55 2020-02-12

GAMMA Obligacji Korporacyjnych (kat. A) 143,64 143,63 0,01 2020-02-12

GAMMA Papierów Dłużnych (kat. A) 248,68 248,96 -0,11 2020-02-12

GAMMA PLUS (kat. A) 196,30 196,30 0,00 2020-02-12

GAMMA Stabilny (kat. A) 258,23 258,06 0,07 2020-02-12

mFundusz Konserwatywny SFIO (kat. A) 174,17 174,12 0,03 2020-02-12

SIGMA Obligacji Plus (kat. A) 107,97 108,05 -0,07 2020-02-12

PKO Obligacji Skarbowych 2216,06 2216,62 -0,03 2020-02-12

PKO Papierów Dłużnych Plus 175,35 175,48 -0,07 2020-02-12

PKO Papierów Dłużnych USD 114,21 114,28 -0,06 2020-02-12

PKO Obligacji Długoterminowych 218,89 219,22 -0,15 2020-02-12

PKO Stabilnego Wzrostu 161,35 161,02 0,20 2020-02-12

PKO Strategicznej Alokacji 94,67 94,52 0,16 2020-02-12

PKO Zrównoważony 136,56 136,04 0,38 2020-02-12

PKO Akcji Plus 86,45 85,79 0,77 2020-02-12

PKO Akcji Nowa Europa 116,10 115,33 0,67 2020-02-12

PKO Akcji Małych i Śred, Spółek 252,17 251,44 0,29 2020-02-12

PKO Surowców Globalny 140,27 138,89 0,99 2020-02-12

PKO Technologii i Innowacji Globalny 315,49 312,95 0,81 2020-02-12

PKO Dóbr Luksusowych Globalny 216,66 212,52 1,95 2020-02-12

PKO Infrastruktury i Bud. Globalny 102,36 101,87 0,48 2020-02-12

PZU Akcji KRAKOWIAK 77,73 77,33 0,52 2020-02-12

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 39,58 39,59 -0,03 2020-02-12

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 237,51 236,57 0,40 2020-02-12

PZU Akcji Rynków Wschodzących 130,31 128,91 1,09 2020-02-12

PZU Akcji Spółek Dywidendowych 95,29 94,82 0,50 2020-02-12

PZU Aktywny Akcji Globalnych 47,05 47,05 0,00 2020-02-12

PZU Dłużny Aktywny 57,39 57,37 0,03 2020-02-12

PZU Dłużny Rynków Wschodzących 154,19 153,36 0,54 2020-02-12

PZU FIO Ochrony Majątku 61,72 61,72 0,00 2020-02-12

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 53,71 53,70 0,02 2020-02-12

PZU Medyczny 75,24 75,36 -0,16 2020-02-12

PZU Obligacji Krótkoterminowych 80,90 80,90 0,00 2020-02-12

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 182,43 182,36 0,04 2020-02-12

PZU SEJF+ 66,44 66,43 0,02 2020-02-12

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 127,49 127,24 0,20 2020-02-12

PZU Zrównoważony 70,69 70,47 0,31 2020-02-12

SUPERFUND AKCJI EUR 156,28 155,37 0,59 2020-02-12

SUPERFUND AKCJI 665,74 662,02 0,56 2020-02-12

SUPERFUND AKCJI USD 170,66 169,57 0,64 2020-02-12

SUPERFUND AKCYJNY 86,95 86,67 0,32 2020-02-12

SUPERFUND ALTERNATYWNY 81,13 81,34 -0,26 2020-02-12

SUPERFUND GoldFund EUR 117,81 117,58 0,20 2020-02-12

SUPERFUND GoldFund 501,85 501,00 0,17 2020-02-12

SUPERFUND GoldFund USD 128,65 128,33 0,25 2020-02-12

SUPERFUND GoldFuture EUR 151,99 154,15 -1,40 2020-02-12

SUPERFUND GoldFuture PLN 647,45 656,82 -1,43 2020-02-12

SUPERFUND GoldFuture USD 165,97 168,24 -1,35 2020-02-12

SUPERFUND GREEN EURO 210,23 211,61 -0,65 2020-02-12

SUPERFUND GREEN 895,55 901,67 -0,68 2020-02-12

SUPERFUND GREEN USD 229,57 230,95 -0,60 2020-02-12

SUPERFUND OBLIGACYJNY 112,57 112,82 -0,22 2020-02-12

SUPERFUND RED EURO 128,65 129,48 -0,64 2020-02-12

SUPERFUND RED 548,05 551,69 -0,66 2020-02-12

SUPERFUND RED USD 140,49 141,31 -0,58 2020-02-12

SUPERFUND Sharpe Parity Ucits 100,00 100,00 0,00 2020-02-12

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 399,55 399,45 0,03 2020-02-12

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1702,04 1702,03 0,00 2020-02-12

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 436,31 435,96 0,08 2020-02-12

SUPERFUND Spokojna Inwestycja 119,64 119,64 0,00 2020-02-12

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,33 17,44 -0,63 2020-02-12

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 73,81 74,30 -0,66 2020-02-12

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 18,92 19,03 -0,58 2020-02-12

SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,08 17,19 -0,64 2020-02-12

SUPERFUND TREND PLUS POW ST 72,77 73,26 -0,67 2020-02-12

SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 18,65 18,76 -0,59 2020-02-12

SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,36 17,48 -0,69 2020-02-12

SUPERFUND TREND PLUS POW INT 73,97 74,47 -0,67 2020-02-12

SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 18,96 19,07 -0,58 2020-02-12

SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 23,41 23,56 -0,64 2020-02-12

SUPERFUND TREND Podstawowy 99,71 100,38 -0,67 2020-02-12

SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,56 25,71 -0,58 2020-02-12

SUPERFUND Ucits Green EUR 106,69 106,96 -0,25 2020-02-12

BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 145,04 144,31 0,51 2020-02-12

BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP PAPIERÓW DŁUŻNYCH 134,56 134,70 -0,10 2020-02-12

BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 147,02 146,85 0,12 2020-02-12

ESALIENS Konserwatywny (A) 280,70 280,70 0,00 2020-02-12

ESALIENS Obligacji (A) 299,29 299,71 -0,14 2020-02-12

ESALIENS Senior FIO (A) 293,99 293,72 0,09 2020-02-12

ESALIENS Strateg (A) 219,90 219,28 0,28 2020-02-12

ESALIENS Akcji (A) 356,77 356,73 0,01 2020-02-12

MILLENNIUM Akcji Sub 195,51 194,48 0,53 2020-02-12

MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 152,14 151,80 0,22 2020-02-12

MILLENNIUM Dynamicznych Sp. Sub 93,79 93,58 0,22 2020-02-12

MILLENNIUM Istrumentów dłużnych Sub 112,45 112,54 -0,08 2020-02-12

MILLENNIUM Obligacji Klasyczny Sub 188,42 188,41 0,01 2020-02-12

MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 143,00 142,89 0,08 2020-02-12

Noble Fund Akcji 120,94 120,51 0,36 2020-02-12

Noble Fund Małych i Średnich Spółek 97,51 97,19 0,33 2020-02-12

Noble Fund Global Return 117,44 116,57 0,75 2020-02-12

Noble Fund Konserwatywny 148,69 148,70 -0,01 2020-02-12

Noble Fund Mieszany 141,03 141,09 -0,04 2020-02-12

Noble Fund Obligacji 119,16 119,44 -0,23 2020-02-12

Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 150,01 149,80 0,14 2020-02-12

Noble Fund Timingowy 150,26 149,57 0,46 2020-02-12

Noble Fund Africa and Frontier 56,14 55,36 1,41 2020-02-12

Open Finance Akcji 100,76 100,31 0,45 2020-02-12

Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek 141,39 141,03 0,26 2020-02-12

Open Finance Aktywnej Alokacji 82,06 81,65 0,50 2020-02-12

Open Finance Konserwatywny 111,83 111,85 -0,02 2020-02-12

Open Finance Obligacji 110,84 110,99 -0,14 2020-02-12

Open Finance Stabilnego Wzrostu 96,23 96,08 0,16 2020-02-12

QUERCUS Global Growth 114,05 113,93 0,11 2020-02-12

QUERCUS Agresywny 158,51 158,09 0,27 2020-02-12

QUERCUS lev 63,63 62,54 1,74 2020-02-12

QUERCUS Global Balanced 135,93 135,93 0,00 2020-02-12

QUERCUS Stabilny 113,87 114,00 -0,11 2020-02-12

QUERCUS Gold 57,81 57,89 -0,14 2020-02-12

QUERCUS Ochrony Kapitału 153,32 153,30 0,01 2020-02-12

QUERCUS Obligacji Skarbowych 78,12 78,24 -0,15 2020-02-12

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 74,14 74,13 0,01 2020-02-12

QUERCUS short 68,00 68,58 -0,85 2020-02-12

SKARBIEC TFI

SKARBIEC Akcja 270,86 267,84 1,13 2020-02-11

SKARBIEC Globalny MiŚ Spółek 213,63 211,95 0,79 2020-02-11

SKARBIEC TOP Brands 209,18 209,17 0,00 2020-02-11

SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 37,38 37,33 0,13 2020-02-11

SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 164,28 163,87 0,25 2020-02-11

SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 189,52 189,37 0,08 2020-02-11

SKARBIEC Rynków Rozwiniętych 136,81 135,61 0,88 2020-02-11

SKARBIEC Konserwatywny 358,34 358,35 0,00 2020-02-11

SKARBIEC Market Neutral 131,40 130,96 0,34 2020-02-11

SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 116,98 115,35 1,41 2020-02-11

SKARBIEC Obligacja 330,63 330,71 -0,02 2020-02-11

SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 141,70 141,25 0,32 2020-02-11

SKARBIEC Rynków Surowcowych 40,95 40,67 0,69 2020-02-11

SKARBIEC Spółek Wzrostowych 151,53 150,44 0,72 2020-02-11

SKARBIEC III Filar 188,80 187,02 0,95 2020-02-11

SKARBIEC Waga 285,80 283,61 0,77 2020-02-11

</TAB>

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN

znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

 

abs/ amp/